คำศัพท์ ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ภาษาอังกฤษ พร้อมคำอ่าน คำแปล

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ภาษาอังกฤษ พร้อมคำอ่าน คำแปล (Natural phenomenon อ่านว่า เนเชอรัล-ฟินอมิเนิน แปลว่า […]

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ภาษาอังกฤษ พร้อมคำอ่าน คำแปล (Natural phenomenon อ่านว่า เนเชอรัล-ฟินอมิเนิน แปลว่า ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ)

ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ภาษาอังกฤษ คำอ่าน อ่านว่า คำแปล แปลว่า
thunder ธัน’เดอร์ ฟ้าร้อง
lightning ไลทฺ’นิง ฟ้าแลบ
thunderbolt ธันเดอร์โบลทฺ ฟ้าผ่า
storm สตอรมฺ พายุ
thunderstorm ธันเดอร์สตอรมฺ พายุฝน
rainbow เรน’โบ รุ้งกินน้ำ
blizzard บลิซ’เซิร์ด พายุหิมะ
hailstorm เฮลสตรอมฺ พายุลูกเห็บ
cyclone ไซ’โคลน พายุไซโคลน
typhoon ไทฟูน พายุไต้ฝุ่น
tornado ทอร์เน’โด พายุทอร์นาโด
hurricane เฮอ’ริเคน พายุเฮอร์ริเคน
solar eclipse โซลาร์-อิคลิพสฺ สุริยุปราคา
lunar eclipse ลูนาร์-อิคลิพสฺ จันทรุปราคา
meteor shower มิเทียร์-ชาวเวอร์ ฝนดาวตก
mist มิสทฺ หมอก
dew ดิว น้ำค้าง
frost ฟรอสทฺ น้ำค้างแข็ง
flood tide ฟลัด-ไทดฺ น้ำขึ้น, ระดับน้ำขึ้น
ebb tide เอ็บ-ไทดฺ น้ำลง, ระดับน้ำลง
flood ฟลัด น้ำท่วม
tsunami สึนามิ สึนามิ
mudslide มัดสไลดฺ โคลนถล่ม
volcanic eruption วอลแคนิค-อิรัพเชิน ภูเขาไฟระเบิด
ash แอช ขี้เถ้า
earthquake เอิร์ธ’เควค แผ่นดินไหว
global warming โกลบอล-วอร์มมิง ภาวะโลกร้อน
aurora อะรอระ แสงออโรรา, แสงเหนือ หรือ แสงใต้
acid rain แอสซิด-เรน ฝนกรด

แชร์เลย