คำศัพท์ ป้ายสัญลักษณ์ ป้ายจราจร ภาษาอังกฤษ พร้อมคำอ่าน คำแปล

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ป้ายสัญลักษณ์ต่างๆ และ ป้ายจราจร ภาษาอังกฤษ พร้อมคำอ่าน คำแปล Sign อ่านว่า ไซน์ […]

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ป้ายสัญลักษณ์ต่างๆ และ ป้ายจราจร ภาษาอังกฤษ พร้อมคำอ่าน คำแปล

Sign อ่านว่า ไซน์ แปลว่า สัญลักษณ์, เครื่องหมาย
Traffic Sign อ่านว่า แทรฟฟิค-ไซน์ แปลว่า เครื่องหมายจราจร, ป้ายจราจร

ป้ายสัญลักษณ์ ป้ายจราจร คำอ่าน อ่านว่า คำแปล แปลว่า
stop สตอพ หยุด
no entry โน-เอน’ทรี ห้ามเข้า
no left turn โน-เลฟทฺ-เทิรนฺ ห้ามเลี้ยวซ้าย
no right turn โน-ไรทฺ-เทิรนฺ ห้ามเลี้ยวขวา
no u-turn โน-ยู-เทิรนฺ ห้ามกลับรถ
no passing โน-แพสซิง ห้ามแซง
no horn โน-ฮอร์น ห้ามใช้เสียง
no parking โน-พาร์ค’คิง ห้ามจอด
no standing and parking โน-สแตนดิง-แอนด์-พาร์คคิง ห้ามหยุดรถ
ahead only อะเฮด-โอนลิ ให้รถเดินทางเดียว
bicycles prohibited ไบซิเคิล-โพรฮิบิทิด ห้ามรถจักรยาน
trucks prohibited ทรัคสฺ-โพรฮิบิทิด ห้ามรถบรรทุก
speed limit สปีด-ลิมิท จำกัดความเร็ว
width limit วิธ-ลิมิท ห้ามรถกว้างเกินกำหนด
height limit ไฮทฺ-ลิมิท ห้ามรถสูงเกินกำหนด
weight limit เวท-ลิมิท จำกัดน้ำหนัก
signal ahead ซิกเนิล-อะเฮด สัญญาณไฟข้างหน้า
school crossing สคูล-ครอสซิง ทางข้ามโรงเรียน
hospital ฮอส’พิเทิล โรงพยาบาล
slippery road สลิพเพอรี-โรดฺ ระวังถนนลื่น
two way traffic ทู-เว-แทรฟฟิค รถวิ่งสวนทาง
opening bridge โอเพนนิง-บริดจฺ สะพานเปิดได้
animal crossing แอนนิเมิล-ครอสซิง ระวังสัตว์ข้าม
railroad crossing เรลโรด-ครอสซิง ถนนข้ามทางรถไฟ
narrow road แนโรว์-โรด ทางแคบลง
left winding road เลฟทฺ-ไวดิง-โรด ทางคดเคี้ยวเริ่มซ้าย
right winding road ไรทฺ-ไวดิง-โรด ทางคดเคี้ยวเริ่มขวา
roundabout ahead เรานดฺอะเบาทฺ-อะเฮด วงเวียนข้างหน้า
pull พูล ดึง
push พุช ผลัก
open โอเพน เปิด
close โคลส ปิด
information (info) อินฟอร์เม’เชิน (อินโฟ) ข้อมูล, ติดต่อสอบถาม
toilet ทอย’ลิท ห้องน้ำ
wet floor เว็ท-ฟลอร์ พื้นเปียก
handicapped แฮนดิแคพทฺ สำหรับคนพิการ
escalator เอส’คะเลเทอะ บันไดเลื่อน
elevator เอล’ละเวเทอะ ลิฟต์
exit เอค’ซิท ทางออก
emergency exit อิเมอเจนซี-เอคซิท ทางออกฉุกเฉิน
fire exit ไฟเออะ-เอคซิท ทางหนีไฟ
no smoking โน-สโมคคิง ห้ามสูบบุหรี่
please keep clean พลีซ-คีพ-คลีนฺ กรุณารักษาความสะอาด
recycle รีไซเคิล โปรดนำกลับไปใช้ใหม่
danger เดน’เจอะ อันตราย
fragile แฟรก’ไจล์ เปราะแตกง่าย, เสียหายง่าย
do not touch ดู-นอท-ทัช กรุณาอย่าจับ, ห้ามจับ
no camera โน-แคมเมอระ ห้ามถ่ายรูป, ห้ามถ่ายภาพ
no food and drink โน-ฟูด-แอนด์-ดริงคฺ ห้ามนำอาหารและเครื่องดื่มเข้า
no animals โน-แอน’นิเมิลสฺ ห้ามนำสัตว์เข้า
no pets โน-เพ็ทสฺ ห้ามนำสัตว์เลี้ยงเข้า
food services ฟูด-เซอร์วิสเซส ร้านอาหาร, ภัตตาคาร
staff only สตาฟ-โอนลี เฉพาะพนักงาน
car rental คาร์-เรน’เทิล รถเช่า
car park คาร์-พาร์ค ที่จอดรถ
please keep off the grass พลีซ-คีพ-ออฟ-เฑอะ-แกรส กรุณาอย่าเดินลัดสนาม
immigration อิมมิเกร’เชิน ด่านตรวจคนเข้าเมือง (ตม.)
lost & found ลอสทฺ-แอนด์-เฟาดฺ รับแจ้งและคืนของหาย

แชร์เลย