ฝันดีภาษาอังกฤษ บอกว่าอย่างไรได้บ้าง พร้อมคำอ่าน คำแปล

ฝันดีภาษาอังกฤษ พูดอย่างไรได้บ้าง นอกจาก Good night มาดูประโยคบอกฝันดีเป็นภาษาอังกฤษ จากรายการประโยคต่อไปนี้ – Good night […]

ฝันดีภาษาอังกฤษ พูดอย่างไรได้บ้าง นอกจาก Good night มาดูประโยคบอกฝันดีเป็นภาษาอังกฤษ จากรายการประโยคต่อไปนี้

– Good night อ่านว่า กูดฺ-ไนท์
แปลว่า ราตรีสวัสดิ์ [บอกฝันดีภาษาอังกฤษ ทั่วๆ ไป]

– Sleep tight อ่านว่า สลีพ-ไททฺ
หมายถึง หลับให้สนิท (สบายๆ) [บอกฝันดีภาษาอังกฤษ แบบเป็นกันเอง]

– Sleep well อ่านว่า สลีพ-เวลฺ
แปลว่า หลับสบายๆ นะ

– Have a good sleep อ่านว่า แฮฟ-อะ-กูด-สลีพฺ
หมายถึง นอนหลับอย่างสบายนะ (ขอให้เป็นการนอนหลับที่ดี)

– Have a good dream อ่านว่า แฮฟ-อะ-กูด-ดรีมฺ
หมายถึง นอนหลับฝันดีนะ

– Sweet dreams อ่านว่า สวีท-ดรีมสฺ
แปลว่า ฝันหวานนะ, ฝันดีนะ [คำว่า dreams ต้องมี s ลงท้าย]

– Dream of me อ่านว่า ดรีม-ออฟ-มี
หมายถึง ฝันถึงฉันด้วยนะ [บอกฝันดีที่รัก]

– Goodnight, sweetheart. อ่านว่า กูดไนทฺ-สวีทฮาร์ทฺ
แปลว่า ฝันดีนะที่รัก, ฝันดีที่รัก, ฝันหวานนะที่รัก

– I will be the boy in your dream อ่านว่า ไอ-วิว-บี-เฑอะ-บอย-อิน-ยัวร์-ดรีม
แปลว่า ฉันจะเป็นเด็กผู้ชายในความฝันของคุณ (บอกฝันดีแบบน่ารักๆ)

– I will be the girl in your dream อ่านว่า ไอ-วิว-บี-เฑอะ-เกิร์ล-อิน-ยัวร์-ดรีม
แปลว่า ฉันจะเป็นเด็กผู้หญิงในความฝันของคุณ (บอกฝันดีแบบน่ารักๆ)

– See you in my dreams อ่านว่า ซี-ยู-อิน-มาย-ดรีม
แปลว่า แล้วเจอกันในความฝันนะ (บอกฝันดีแฟน บอกฝันดีคนรัก)

– Night Night เป็นการบอกฝันดีภาษาอังกฤษ โดยการเล่นเสียง อ่านว่า ไนทฺ ไนทฺ
หมายถึง ฝันดีนะจ๊ะ

แชร์เลย