คำศัพท์ที่ต้องรู้ เมื่อใช้พจนานุกรม ภาษาอังกฤษ พร้อมคำอ่าน คำแปล

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ สำหรับการใช้พจนานุกรม ภาษาอังกฤษ พร้อมคำอ่าน คำแปล (Dictionary อ่านว่า ดิคชินนารี แปลว่า พจนานุกรม) […]

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ สำหรับการใช้พจนานุกรม ภาษาอังกฤษ พร้อมคำอ่าน คำแปล (Dictionary อ่านว่า ดิคชินนารี แปลว่า พจนานุกรม)

คำศัพท์ที่ใช้ในพจนานุกรม ตัวย่อ คำอ่าน อ่านว่า คำแปล แปลว่า
noun n. เนานฺ คำนาม
verb v. เวิรบ คำกริยา
intransitive verb vi. อินแทรนซิทีฟ-เวิรบ กริยาที่ไม่ต้องการกรรม
transitive verb vt. แทรนซิทีฟ-เวิรบ กริยาที่ต้องการกรรม
pronoun pron. โพรเนานฺ คำสรรพนาม
adjective adj. แอดเจคทีฟ คำคุณศัพท์
adverb adv. แอดเวิรบฺ คำวิเศษณ์
preposition prep. เพรพโพซิเชิน คำบุพบท
conjunction conj. คอนจังคฺเชิน คำสันธาน
interjection interj. อินเทอร์เจคเชิน คำอุทาน
antonym ant. แอนโทนิม คำตรงข้าม
synonym syn. ซินโนนิม คำที่มีความหมายเหมือนกัน
abbreviation abbr. อะบรีวิเอเชิน ตัวอักษรย่อ

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ สำหรับการใช้พจนานุกรม ภาษาอังกฤษ พร้อมคำอ่าน คำแปล เพิ่มเติม

คำศัพท์ที่ใช้ในพจนานุกรม คำอ่าน อ่านว่า คำแปล แปลว่า
accent mark แอคเซนทฺ-มารคฺ เครื่องหมายเน้นเสียง
vowel เวาเอิล สระ
consonant คอนโซเนินทฺ พยัญชนะ
syllable ซิลละเบิล พยางค์

แชร์เลย