คำศัพท์ พลังงาน ภาษาอังกฤษ พร้อมคำอ่าน คำแปล

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ พลังงาน ภาษาอังกฤษ พร้อมคำอ่าน คำแปล (Energy and conservation อ่านว่า เอนเอร์จี-แอนดฺ-คอนเซอร์เวเชิน […]

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ พลังงาน ภาษาอังกฤษ พร้อมคำอ่าน คำแปล (Energy and conservation อ่านว่า เอนเอร์จี-แอนดฺ-คอนเซอร์เวเชิน แปลว่า พลังงาน และการประหยัดพลังงาน)

คำศัพท์ พลังงาน ภาษาอังกฤษ คำอ่าน อ่านว่า คำแปล แปลว่า
energy เอนเนอร์จี พลังงาน
conservation คอนเซอเว’เชิน การอนุรักษ์ (ทรัพยากรธรรมชาติ)
coal โคล ถ่านหิน
petroleum พิโทรเลียม ปิโตรเลียม
natural gas แนชเชอรัล-แกส ก๊าซธรรมชาติ
solar energy โซลาร์-เอนเนอร์จิ พลังงานแสงอาทิตย์
nuclear energy นิวเคลียร์-เอนเนอร์จิ พลังงานนิวเคลียร์
wind power วินดฺ-พาวเวอร์ พลังงานลม
windmill วินดฺมิล กังหันลม
powerhouse พาวเวอร์เฮาสฺ โรงไฟฟ้า
reduce รีดิวซฺ ลด
recycle รีไซเคิล นำกลับมาใช้ใหม่
reuse รียูซ นำกลับมาใช้ซ้ำ
fix ฟิกซฺ ซ่อมแซม
carpool คาร์พูล โดยสารรถร่วมกัน

แชร์เลย