คำศัพท์ ฟาร์ม ไร่นา ภาษาอังกฤษ พร้อมคำอ่าน คำแปล

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวด ฟาร์ม ไร่นา ภาษาอังกฤษ พร้อมคำอ่าน คำแปล และคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ควรรู้ เกี่ยวกับไร่นา (Farm […]

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวด ฟาร์ม ไร่นา ภาษาอังกฤษ พร้อมคำอ่าน คำแปล และคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ควรรู้ เกี่ยวกับไร่นา (Farm อ่านว่า ฟาร์ม แปลว่า ไร่นา)

ในไร่นา ฟาร์ม ภาษาอังกฤษ คำอ่าน อ่านว่า คำแปล แปลว่า
bird เบิร์ด นก
buffalo บัฟ’ฟะโล ควาย, กระบือ, ทุย
chick ชิค ลูกไก่
coop คูพ สุ่มไก่, เล้าไก่
cow คาว วัวตัวเมีย
donkey ดอง’คี ลา
duck ดัค เป็ด
duckling ดัค’ลิง ลูกเป็ด
dung ดัง มูลสัตว์
farmhouse ฟาร์มเฮาส์ บ้านไร่, บ้านชาวนา
fingerprint ฟิงเกอร์พรินทฺ ลายนิ้วมือ
firewood ไฟเออร์วูด ฟืน
flap แฟลพ กระพือปีก
fleece ฟลีซฺ ขนแกะ
flick ฟลิค สะบัด
footprint ฟุทพรินทฺ รอยเท้า
gallop แกล’ลัพ ควบม้า
goat โกท แพะ
goose กูส ห่าน
gosling กอซ’ลิง ลูกห่าน
graze เกรซ กินหญ้า
grinder ไกร’เดอะ เครื่องบด
ground เกราดฺ พื้นดิน
harvest ฮาร์’เวสทฺ เก็บเกี่ยว
hatch แฮทชฺ ฟักไข่, กกไข่
haystack เฮย์สแตค กองฟาง, กองหญ้าแห้ง
hen เฮน แม่ไก่
hoe โฮ จอบ
husk ฮัสคฺ แกลบ
keg เคก ถังเบียร์
kid คิด ลูกแพะ
lamb แลมบ์ ลูกแกะ
meadow เมโดว์ ทุ่งหญ้า
milk can มิลคฺ-แคน ถังนม
mill มิล โรงสี
miller มิล’เลอะ เจ้าของโรงสี
mule มิวลฺ ล่อ (ลูกผสมระหว่างลากับม้า)
nibble นิบ’เบิล แทะ
ox ออคซฺ วัวตัวผู้
paddy แพด’ดิ ข้าวเปลือก
peck เพค จิก
pig พิก หมู, สุกร
piglet พิกเล็ท ลูกหมู
pigsty พิก’สไท เล้าหมู, คอกหมู
plough เพลา คันไถ
pony โพ’นี ม้าพันธุ์เล็ก
pump พัมพฺ เครื่องสูบน้ำ
rake เรค คราด
rat แรท หนู
rooster รูส’เทอะ ไก่ตัวผู้
scarecrow สแคร’โคร หุ่นไล่กา
sheep ชีพ แกะ
sheepdog ชีพด็อก สุนัขเลี้ยงแกะ, สุนัขต้อนแกะ
shepherd เชฟ’เฟิร์ด คนเลี้ยงแกะ
sickle ซิค’เคิล เคียว
silo ไซ’โล ยุ้งฉาง
spade สเพด เสียม
splash สแพลช กระเด็น
split สพลิท ผ่า
stable สเท’เบิล คอกสัตว์
swoop สวูพ โฉบ
tractor แทรค’เทอะ รถแทรกเตอร์, รถไถ
waddle วอด’เดิล เดินเป๋ไปเป๋มา (เดินเหมือนเป็ด)
well เวล บ่อน้ำ
woodcutter วูด’คัทเทอะ คนตัดไม้

แชร์เลย