คำศัพท์ ภายในร่างกาย ภาษาอังกฤษ พร้อมคำอ่าน คำแปล

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวด ภายในร่างกาย ภาษาอังกฤษ พร้อมคำอ่าน คำแปล อวัยวะภายในร่างกาย (Inside the body […]

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวด ภายในร่างกาย ภาษาอังกฤษ พร้อมคำอ่าน คำแปล อวัยวะภายในร่างกาย (Inside the body อ่านว่า อินไซดฺ-เฑอะ-บอดิ)

คำศัพท์ ภายในร่างกาย ภาษาอังกฤษ คำอ่าน อ่านว่า คำแปล แปลว่า
appendix อะเพน’ดิคซฺ ไส้ติ่ง
artery อาร์’เทอรี เส้นเลือดแดง, เส้นโลหิตแดง, หลอดโลหิตแดง
blood บลัด เลือด, โลหิต
bone โบน กระดูก
brain เบรน สมอง
esophagus อิซอฟ’ฟะกัส หลอดอาหาร
gall bladder กอล-แบลค’เดอะ ถุงน้ำดี
hamstring แฮม’สทริง เอ็นร้อยหวาย
heart ฮาร์ท หัวใจ
jaw จอ ขากรรไกร
joint จอยทฺ ข้อต่อ (กระดูก)
kidney คิด’นี ไต
knucklebone นัค’เคิลโบน กระดูกข้อนิ้วมือ
large intestine ลาร์จฺ-อินเทส’ทิน ลำไส้ใหญ่
liver ลิฟ’เวอะ ตับ
muscle มัส’เซิล กล้ามเนื้อ
nerve เนิร์ฟว เส้นประสาท
pancreas แพง’เครียส ตับอ่อน
skeleton สเคล’ลิเทิน โครงกระดูก, ซี่โครง
skull สคัล กะโหลกศีรษะ, หัวกะโหลก
small intestine สมอล-อินเทส’ทิน สำไส้เล็ก
spine สไพน์ กระดูกสันหลัง
spleen สพลีน ม้าม
stomach สทัม’มัค กระเพาะอาหาร, ช่องท้อง
tendon เทน’เดิน เอ็น, เส้นเอ็น
vein เวน เส้นเลือดดำ, เส้นโลหิตดำ
windpipe วินดฺ’ไพพฺ หลอดลม

แชร์เลย