คำศัพท์ ภูมิประเทศ ภาษาอังกฤษ พร้อมคำอ่าน คำแปล

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ภูมิประเทศ ภาษาอังกฤษ พร้อมคำอ่าน คำแปล (Landscape อ่านว่า แลนดฺสเคพฺ แปลว่า ภูมิประเทศ) […]

Home/คำศัพท์ภาษาอังกฤษ/คำศัพท์ ภูมิประเทศ ภาษาอังกฤษ พร้อมคำอ่าน คำแปล

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ภูมิประเทศ ภาษาอังกฤษ พร้อมคำอ่าน คำแปล (Landscape อ่านว่า แลนดฺสเคพฺ แปลว่า ภูมิประเทศ)

ภูมิประเทศ ภาษาอังกฤษ คำอ่าน อ่านว่า คำแปล แปลว่า
plain เพลน ที่ราบ
tundra ทัน’ดระ ที่ราบขนาดใหญ่ตอนเหนือของอเมริกา ยุโรป หรือเอเชีย ที่ไม่มีต้นไม้
slope สโลพ พื้นที่ลาดเอียง
foothill ฟุทฮิล ตีนเขา
hill ฮิล เนินเขา
mountain เมาน’เทิน ภูเขา
mountainside เมานเทิน-ไซดฺ ไหล่เขา, ทางลาดบนเขา
cliff คลิฟ หน้าผา
canyon แคน’เยิน หุบเขาลึก
rock รอค หิน, ก้อนหิน
valley แวล’ลี หุบเขา
cave เคฟว ถ้ำ
mine ไมน์ เหมืองแร่
miner ไม’เนอร์ คนงานเหมืองแร่
underground อันเดอร์เกราน์ด ใต้ดิน
hot spring ฮอท-สปริง บ่อน้ำร้อน
glacier แกลเซียร์ ธารน้ำแข็ง
river ริเวอร์ แม่น้ำ
houseboat เฮาสฺโบท เรือนแพ
canal คะแนล คลอง
lake เลค ทะเลสาบ
ocean โอ’เชิน มหาสมุทร
wave เวฟ คลื่น
water current วอเทอร์-เคอเรินทฺ กระแสน้ำ
reef รีฟ โขดหิน
channel แชนเนิล ช่องแคบ
cape เคพ แหลม
bank แบงคฺ ตลิ่ง
puddle พัด’เดิล แอ่งน้ำขนาดเล็ก, หล่ม
mud มัด โคลน
clay เคลย์ ดินเหนียว
mudhole มัด’โฮล ปลักตม
island ไอ’เลินดฺ เกาะ
coast โคสทฺ ชายฝั่ง
mangrove forest แมง’โกรฟฺว-ฟอริสทฺ ป่าชายเลน
gulf กัลฟฺ อ่าว
pole โพล ขั้วโลก
iceberg ไอซฺ’เบิร์ก ภูเขาน้ำแข็ง
volcano วอลเค’โน ภูเขาไฟ
crater เคร’เทอร์ ปากปล่องภูเขาไฟ
lava ลา’วะ หินหลอมละลายที่พุ่งออกมาจากปล่องภูเขาไฟ (ลาวา)
pasture พาสเชอร์ ทุ่งเลี้ยงสัตว์
vineyard วิน’เยิร์ด ไร่องุ่น, สวนองุ่น
forest ฟอเรสทฺ ป่า
jungle จัง’เกิล ป่าทึบ
national park เนเชินเนิล-พารคฺ อุทยานแห่งชาติ
waterfall วอ’เทอะฟอล น้ำตก
dam แดม เขื่อน, เขื่อนกั้นน้ำ, ทำนบ
field ฟีลดฺ ทุ่งนา
trench เทรนชฺ คู, ท้องร่อง
desert เดส’เซิร์ท ทะเลทราย
oasis โอเอ’ซิส แหล่งน้ำกลางทะเลทราย
dune ดูน เนินทราย, สันทราย
quicksand ควิค’แซนดฺ ทรายดูด
border บอร์เดอร์ พรมแดน, เขตแดน
aerial photograph แอเรียล-โฟโทกราฟ ภาพถ่ายทางอากาศ
fossil ฟอส’เซิล ซากดึกดำบรรพ์, ซากสัตว์หรือพืชที่เป็นหิน

แชร์เลย

ให้คะแนนบทเรียนนี้

Average rating 5 / 5. Vote count: 2

เป็นคนแรกที่ให้คะแนนบทเรียนนี้