คำศัพท์ ภูมิศาสตร์ ภาษาอังกฤษ พร้อมคำอ่าน คำแปล

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ภูมิศาสตร์ พร้อมคำอ่าน คำแปล คําศัพท์ทางภูมิศาสตร์ คำอ่าน อ่านว่า คำแปล แปลว่า Continent […]

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ภูมิศาสตร์ พร้อมคำอ่าน คำแปล

คําศัพท์ทางภูมิศาสตร์ คำอ่าน อ่านว่า คำแปล แปลว่า
Continent คอน’ทะเนินทฺ ทวีป, ผืนแผ่นดินใหญ่
Desert เดส’เซิร์ท ทะเลทราย, แห้งแล้ง, รกร้าง
Forest ฟอ’ริสทฺ ป่า, พนา, ไพร
Hill ฮิล เนินเขา, ภูเขาลูกเล็กๆ, เขาเตี้ยๆ
Iceberg ไอซฺ’เบิร์ก ภูเขาน้ำแข็ง
Island ไอ’เลินดฺ เกาะ
Jungle จัง’เกิล ป่าทึบ, ดงดิบ
Lake เลค ทะเลสาบ, บึงขนาดใหญ่มาก
Land แลนดฺ พื้นดิน, แผ่นดิน, ประเทศ
Mountain เมา’เทิน ภูเขา
Mountain range เมา’เทิน-เรนจฺ เทือกเขา, ทิวเขา
Ocean โอ’เชิน มหาสมุทร
Peninsula พะนิน’ซิลละ คาบสมุทร, แหลมที่ยื่นไปในทะเล
Plains เพลนส ที่ราบ, ที่ราบลุ่ม, ที่ต่ำ, ทุ่งกว้าง
Rain forest เรน-ฟอ’ริสทฺ ป่าฝน
River ริฟ’เวอะ แม่น้ำ
Sea ซี ทะเล
Stream สทรีม ลำธาร
Volcano วอลเค’โน ภูเขาไฟ
Waterfall วอ’เทอะฟอล น้ำตก

แชร์เลย