คำศัพท์เกี่ยวกับ มหาวิทยาลัย ภาษาอังกฤษ พร้อมคำอ่าน คำแปล

คำศัพท์เกี่ยวการการเรียน การศึกษา ในมหาวิทยาลัย พร้อมคำอ่าน คำแปล คำศัพท์ในมหาวิทยาลัย คำอ่าน อ่านว่า คำแปล แปลว่า […]

คำศัพท์เกี่ยวการการเรียน การศึกษา ในมหาวิทยาลัย พร้อมคำอ่าน คำแปล

คำศัพท์ในมหาวิทยาลัย คำอ่าน อ่านว่า คำแปล แปลว่า
Application แอพพลิเค’เชิน การสมัคร
Campus แคมพฺ’พัส มหาวิทยาลัย, วิทยาลัย, วิทยาเขต
Club คลับ สโมสรนิสิต
Course คอร์ส หลักสูตร
Dean ดีน คณบดี
Dissertation ดิเซอะเทฌัน วิทยานิพนธ์, ปริญญานิพนธ์
Dormitory ดอร์’มิโทรี หอพัก
Drop ดรอพฺ พักการเรียนไว้ก่อน
Enrollment เอนโรล’เมินทฺ การลงทะเบียนเรียน
Final Exam ไฟ’เนิล-อิกแซม’ สอบปลายภาค
Graduate student แกรด’จุเอท-สทิว’เดินทฺ นักศึกษาปริญญาโท
Graduation แกรดจุเอ’เชิน การสำเร็จการศึกษา, จบการศึกษา
Graduation ceremony แกรดจุเอ’เชิน-เซอ’ริโมนี พิธีสำเร็จการศึกษา, พิธีรับปริญญา
Lecture เลค’เชอะ การบรรยาย
Professor โพรเฟส’เซอะ อาจารย์
Roommate รูม’เมท เพื่อนร่วมห้องพัก, ผู้ที่พักห้องเดียวกัน
Teacher’s assistant (TA) ที’เชอะ-สฺ-อะซิส’เทินทฺ (ทีเอ) ผู้ช่วยอาจารย์
Tuition ทิวอิช’เชิน ค่าเทอม, ค่าเล่าเรียน, ค่าอบรม
Undergraduate student อันเดอะแกรด’จุเอท-สทิว’เดินทฺ นักศึกษาปริญญาตรี
Withdraw วิธ’ดรอ ถอนวิชาเรียน

อ่านต่อ คลิก >> ชั้นปีภาษาอังกฤษ ในมหาวิทยาลัย

แชร์เลย