มีด ภาษาอังกฤษ ประเภทต่างๆ พร้อมคำอ่าน คำแปล

มีด ภาษาอังกฤษ โดยปกติแล้วในภาษาอังกฤษจะเรียกมีดว่า knife (ไนฟฺ) ส่วนมีดทำอาหารที่ใช้ในห้องครัวก็จะเรียกว่า kitchen knife และมีดพกที่มีขนาดเล็กและสามารถเข้าไปอยู่ในกระเป๋าเสื้อได้จะเรียกว่า pocket […]

มีด ภาษาอังกฤษ

โดยปกติแล้วในภาษาอังกฤษจะเรียกมีดว่า knife (ไนฟฺ) ส่วนมีดทำอาหารที่ใช้ในห้องครัวก็จะเรียกว่า kitchen knife และมีดพกที่มีขนาดเล็กและสามารถเข้าไปอยู่ในกระเป๋าเสื้อได้จะเรียกว่า pocket knife (พอค’คิท-ไนฟฺ) และใบมีดซึ่งเป็นส่วนประกอบสำคัญของมีด เรียกว่า blade ส่วนดาบที่ใช้ในกีฬาฟันดาบหรือใช้ในสนามรบ คำศัพท์ภาษาอังกฤษ เรียกว่า sword

Cook’s knife (คุคสฺ-ไนฟฺ)หรือ kitchen knife (คิช’เชิน-ไนฟฺ) แปลว่า มีดทำอาหาร
Cleaver (คลี’เวอะ-ไนฟฺ) แปลว่า มีดสับเนื้อสัตว์ [a meat cleaver] Bread knife (เบรด-ไนฟฺ) แปลว่า มีดหั่นขนมปัง
Silver knife (ซิล’เวอะ-ไนฟฺ) แปลว่า มีดเงิน [ใช้บนโต๊ะอาหาร คู่กับส้อม]

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ

We took plastic knives and forks on our picnic.
แปลว่า พวกเรานำมีดและส้อมพลาสติกไปปิกนิก

คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับมีด

sharp (ชาร์พ) adj. คม
เช่น a sharp knife หมายถึง มีดคม

dull (ดัล) adj. ทื่อ
เช่น a dull knife หมายถึง มีดทื่อ, มีดไม่คม

blade (เบลด) n. ใบมีด, คมมีด

sword (ซอร์ด) n. ดาบ, กระบี่, มีดยาว

แชร์เลย