คำศัพท์ รถยนต์ ภาษาอังกฤษ พร้อมคำอ่าน คำแปล

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ รถยนต์ ส่วนประกอบต่างๆ ภาษาอังกฤษ พร้อมคำอ่าน คำแปล คำศัพท์ รถยนต์ ภาษาอังกฤษ คำอ่าน […]

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ รถยนต์ ส่วนประกอบต่างๆ ภาษาอังกฤษ พร้อมคำอ่าน คำแปล

คำศัพท์ รถยนต์ ภาษาอังกฤษ คำอ่าน อ่านว่า คำแปล แปลว่า
Back seat แบค-ซีท เบาะหลัง
Brake lights เบรค-ไลทฺส ไฟเบรก
Bumper บัม’เพอะ กันชนรถยนต์
Dashboard แดช’บอร์ด แผงหน้าปัดรถยนต์
Engine เอน’จิน เครื่องยนต์
Exhaust pipe เอกซอสทฺ’-ไพพฺ ท่อไอเสียรถยนต์
Front seat ฟรันทฺ-ซีท เบาะหน้า
Glove compartment กลัฟว-คัมพาร์ท’เมินทฺ ที่เก็บของหน้ารถ
Head lights เฮด-ไลทฺส ไฟหน้า
Hood ฮูด ฝากระโปรงรถยนต์
License plate ไล’เซินซฺ-เพลท ป้ายทะเบียน
Odometer โอดอม’มิเทอะ เครื่องมือวัดระยะทางที่ผ่าน
Rear view mirror เรียร์-วิว-มี’เรอะ กระจกมองหลัง
Seat belt ซีท-เบลทฺ เข็มขัดนิรภัย
Speedometer สพีดอมิเทอะ แผงวัดความเร็ว, เครื่องวัดความเร็ว
Steering wheel สเทียริง-วีล พวงมาลัย
Stick shift สทิค-ชิฟทฺ เกียร์
Tire ไท’เออะ ยางรถยนต์, ยางนอก
Trunk ทรังคฺ กระโปรงหลังรถยนต์
Wheel วีล ล้อรถยนต์

แชร์เลย