คำศัพท์ ร่างกาย ภาษาอังกฤษ พร้อมคำอ่าน คำแปล

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวด ร่างกาย ภาษาอังกฤษ พร้อมคำอ่าน คำแปล อวัยวะส่วนต่างๆ ของร่างกาย (Body อ่านว่า บอดิ)

คำศัพท์ ร่างกาย ภาษาอังกฤษ คำอ่าน อ่านว่า คำแปล แปลว่า
face เฟส ใบหน้า
eye อาย ตา, นัยน์ตา, ลูกตา, ดวงตา
ear เอียร์ หู, ใบหู
earlobe เอียร์โลบ ติ่งหู
nose โนซ จมูก
nostril นอส’ทริล โพรงจมูก, ช่องจมูก, รูจมูก
head เฮด ศีรษะ, หัว
scalp สแคลพฺ หนังศีรษะ
forehead ฟอร์’เฮด หน้าผาก
hair แฮร์ ผม, ขน
shoulder โชล’เดอะ ไหล่, บ่า
eyebrow อาย’เบรา คิ้ว
eyelid อายลิด หนังตา, เปลือกตา
eyelash อายแลช ขนตา
mouth เมาธฺ ปาก, ช่องปาก
lip ลิพ ริมฝีปาก
tooth ทูธ ฟัน
gum กัม เหงือก
tongue ทัง ลิ้น
palate แพล’ลิท เพดานปาก
cheek ชีค แก้ม
neck เนค คอ
chin ชิน คาง
back แบค หลัง
arm อาร์ม แขน
upper arm อัพ’เพอะ-อาร์ม ต้นแขน
forearm ฟอร์’อาร์ม ส่วนของแขนที่อยู่ระหว่างศอกกับข้อมือ
armpit อาร์ม’พิท รักแร้
elbow เอล’โบ ศอก, ข้อศอก
hand แฮนดฺ มือ
palm พาล์ม ฝ่ามือ
wrist ริสทฺ ข้อมือ
finger ฟิง’เกอะ นิ้วมือ
thumb ธัมบฺ นิ้วหัวแม่มือ
forefinger ฟอร์ฟิง’เกอะ นิ้วชี้
middle finger มิดเดิล-ฟิง’เกอะ นิ้วกลาง
ring finger ริง-ฟิง’เกอะ นิ้วนาง
little finger ลิทเทิล-ฟิง’เกอะ นิ้วก้อย
fingernail ฟิงเกอะเนล เล็บมือ
knuckle นัค’เคิล ข้อนิ้ว, มะเหงก
breast เบรสทฺ หน้าอก(ผู้หญิง), เต้านม, ทรวงอก
chest เชสทฺ หน้าอก
stomach สทัม’มัค ท้อง
navel เน’เวิล สะดือ
waist เวสทฺ เอว
hip ฮิพ สะโพก, ตะโพก, บั้นท้าย
bottom บอท’เทิม ก้น, ตูด
leg เลก ขา
thigh ไธ ต้นขา, โคนขา, ขาอ่อน
calf คาล์ฟ น่อง
shin ชิน หน้าแข้ง, แข้ง
knee นี หัวเข่า, เข่า
ankle แอง’เกิล ข้อเท้า
anklebone แองเกิลโบน ตาตุ่ม, กระดูกข้อเท้า
foot ฟุท เท้า
heel ฮีล ส้นเท้า
toe โท นิ้วเท้า, ปลายเท้า
toenail โท’เนล เล็บเท้า
skin สคิน ผิวหน้า, หนัง
pore พอร์ รูขุมขน

แชร์เลย