คำศัพท์ บรรยายรูปร่าง ลักษณะบุคคล ภาษาอังกฤษ พร้อมคำอ่าน คำแปล

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ บรรยายรูปร่าง ลักษณะบุคคล ภาษาอังกฤษ พร้อมคำอ่าน คำแปล (Appearance อ่านว่า อะเพีย’เรินซฺ) คำศัพท์ […]

Home/คำศัพท์ภาษาอังกฤษ/คำศัพท์ บรรยายรูปร่าง ลักษณะบุคคล ภาษาอังกฤษ พร้อมคำอ่าน คำแปล

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ บรรยายรูปร่าง ลักษณะบุคคล ภาษาอังกฤษ พร้อมคำอ่าน คำแปล (Appearance อ่านว่า อะเพีย’เรินซฺ)

คำศัพท์ ลักษณะบุคคล ภาษาอังกฤษ คำอ่าน อ่านว่า คำแปล แปลว่า
young ยัง เยาว์วัย, อ่อนวัย, คนหนุ่มคนสาว
middle-aged มิด’เดิล-เอจดฺ วัยกลางคน
old โอลดฺ แก่, ที่มีอายุมาก, ที่สูงอายุ, ชรา
handsome แฮน’ซัม รูปหล่อ, หล่อ
beautiful บิว’ทิฟูล สวย
attractive อะแทรค’ทิฟว มีเสน่ห์, น่ามอง
cute คิวทฺ น่ารัก
ugly อัก’ลี น่าเกลียด, ขี้เหร่, อัปลักษณ์, ไม่สวย
tall ทอล สูง
medium-tall มี’เดียม-ทอล สูงปานกลาง
short ชอร์ท เตี้ย
fat แฟทฺ อ้วน
thin ธิน ผอมบาง, ผอม
skinny สคิน’นี ผอมมาก เหลือแต่หนังหุ้มกระดูก
pale เพล ซีด, ซีดเซียว, ซีดเผือด
plump พลัมพฺ ท้วม, จ้ำม่ำ, เจ้าเนื้อ, อ้วนท้วน
humpback ฮัมพฺแบคฺ หลังค่อม
freckle เฟรค’เคิล กระ, ตกกระ
round face เราดฺ-เฟส ใบหน้ากลม
acne แอค’นี สิว
bald บอลดฺ หัวล้าน, ศรีษะล้าน
moustache มัสทาช หนวด
beard เบียร์ด เครา (ขนใต้คาง)
wrinkle ริง’เคิล รอยย่นบนใบหน้า, รอยตีนกา
prominent nose พรอม’มะเนินทฺ-โนซ จมูกโด่ง
flat nose แฟลทฺ-โนซ จมูกแบน
scar สคาร์ แผลเป็น, รอยแผลเป็น
birthmark เบิรธฺมารคฺ ปาน (ตั้งแต่เกิด)
mole โมล ไฝ
tattoo แทททู รอยสัก, ลายสัก
dimple ดิม’เพิล ลักยิ้ม, รอยบุ๋มที่แก้ม
long hair ลอง-แฮร์ ผมยาว
curly hair เคอร์’ลี-แฮร์ ผมหยักศก, ผมหยิก, ผมเป็นลอน
straight hair สเทรท-แฮร์ ผมตรง
pony tail โพ’นี-เทล ผมหางม้า
plait เพลท เปีย, ผมเปีย
bangs แบงฺส ผมม้า, ผมหน้าม้า, ผมปรกหน้าผาก
pregnant เพรก’เนินทฺ มีครรภ์, ตั้งครรภ์, ตั้งท้อง
physically challenged ฟิซิเคิลลิ-แชล’ลินจฺด มีความบกพร่องทางร่างกาย
bandy แบนดิ ขาโก่ง
deaf เดฟ หูหนวก
blind ไบลนดฺ ตาบอด
dumb ดัมบฺ เป็นใบ้, พูดไม่ได้

แชร์เลย