คำศัพท์ วัฏจักรชีวิตมนุษย์ ภาษาอังกฤษ พร้อมคำอ่าน คำแปล

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ วัฏจักรชีวิตมนุษย์ ภาษาอังกฤษ พร้อมคำอ่าน คำแปล (Human life cycle อ่านว่า ฮิวแมน-ไลฟฺ-ไซเคิล […]

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ วัฏจักรชีวิตมนุษย์ ภาษาอังกฤษ พร้อมคำอ่าน คำแปล (Human life cycle อ่านว่า ฮิวแมน-ไลฟฺ-ไซเคิล แปลว่า วัฏจักรชีวิตของมนุษย์)

วัฏจักรชีวิตมนุษย์ ภาษาอังกฤษ คำอ่าน อ่านว่า คำแปล แปลว่า
birth เบิรธฺ การเกิด
baby เบบิ ทารก, เด็กแรกเกิด, เด็กอ่อน
child ไชลดฺ เด็ก
teenager ทีนเอเจอร์ วัยรุ่น, วัยหนุ่มสาว
study สตัดดี การเรียน
graduation แกรดจุเอเชิน การสำเร็จการศึกษา, เรียนจบ
adult อะดัลทฺ ผู้ใหญ่
work เวิรคฺ ทำงาน
saving เซฟวิง การออม, การเก็บออมเงิน
engagement เอนเกจเมินทฺ การหมั้น, หมั้นหมาย
marriage แมริจ การแต่งงาน, การสมรส
wedding เวดดิง พิธีแต่งงาน
old age โอลดฺ-เอจ วัยชรา
sickness ซิคเนส ความเจ็บป่วย
death เดธ การตาย

แชร์เลย