คำศัพท์ วัด ภาษาอังกฤษ พร้อมคำอ่าน คำแปล

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ วัด ภาษาอังกฤษ พร้อมคำอ่าน คำแปล (Temple อ่านว่า เทมเพิล แปลว่า วัด) […]

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ วัด ภาษาอังกฤษ พร้อมคำอ่าน คำแปล (Temple อ่านว่า เทมเพิล แปลว่า วัด)

คำศัพท์ วัด ภาษาอังกฤษ คำอ่าน อ่านว่า คำแปล แปลว่า
Buddha บุดดา พระพุทธเจ้า
Buddha image บุดดะ-อิมเมจ พระพุทธรูป, ปฏิมากร
Tripitaka ทริพิทะคะ พระไตรปิฎก
abbot แอบเบิท เจ้าอาวาส
monk มังคฺ พระสงฆ์
novice นอฟวิส เณร
alms bowl อาล์มสฺ-โบวล์ บาตร, บาตรพระ
Buddhist บุดดิสทฺ พุทธศาสนิกชน
food carrier ฟูด-แคริเออะ ปิ่นโต
pavilion พะวิเลียน ศาลาวัด
pagoda พะโกดะ เจดีย์
belfry เบลฟรี หอระฆัง
bell เบล ระฆัง
chime ไชมฺ เสียงระฆัง
chapel แชพเพิล อุโบสถ, หอสวดมนต์
gable เกเบิล หลังคาหน้าจั่ว
set of altar table เซ็ท-ออฟ-ออลเทอร์-เทเบิล โต๊ะหมู่บูชา
pray เพรย์ สวดมนต์
prayer book เพรเยอร์-บุค หนังสือสวดมนต์
joss stick จอส-สติค ธูป
joss stick pot จอส-สติค-พอท กระถางธูป
candle แคนเดิล เทียน
candlestick แคนเดิลสติค เชิงเทียน
lotus โลทัส ดอกบัว
jasmine garland แจสมิน-การ์เลินดฺ พวงมาลัยดอกมะลิ
holy water โฮลี-วอเทอร์ น้ำมนต์
holy thread โฮลี-เธรด สายสิญจน์
talipot fan แทลลิพ็อท-แฟน ตาลปัตร
kneel นีล คุกเข่า
worship เวอร์ชิพ สักการะ, กราบไหว้, บูชา
meditation เมดิเทเชิน การทำสมาธิ
donate โดเนท บริจาค
crematorium เครมมะทอเรียม เมรุ, ที่เผาศพ
funeral ฟิวเนอเริล งานศพ
charnel ชาร์เนิล สุสาน, สถานที่เก็บศพหรือกระดูก
mortician มอร์ทิชเชิน สัปเหร่อ, ผู้จัดการศพ
temple fair เทมเพิล-แฟร์ งานวัด
bunting บันทิง ธงประดับ
open-air film โอเพ่น-แอร์-ฟิล์ม หนังกลางแปลง
crowded คราวดิด แออัด, ซึ่งเต็มไปด้วยฝูงชน

แชร์เลย