คำศัพท์ ศาสนา ภาษาอังกฤษ พร้อมคำอ่าน คำแปล

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ศาสนา ภาษาอังกฤษ พร้อมคำอ่าน คำแปล (Religion อ่านว่า รีลิจ’เจิน แปลว่า ศาสนา, […]

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ศาสนา ภาษาอังกฤษ พร้อมคำอ่าน คำแปล (Religion อ่านว่า รีลิจ’เจิน แปลว่า ศาสนา, ลัทธิ, ความเลื่อมใสในศาสนา)

ศาสนา ภาษาอังกฤษ คำอ่าน อ่านว่า คำแปล แปลว่า
Baha’i บาฮาอิ ศาสนาบาไฮ, ลัทธิบาไฮ
Buddhism บุดดิสซึม ศาสนาพุทธ
Christianity คริสติแอนนิที ศาสนาคริสต์
Confucius คันฟิวเชิส ศาสนาขงจื๊อ, ลัทธิขงจื๊อ
Hinduism ฮินดูอิสซึม ศาสนาฮินดู
Islam อิสลาม ศาสนาอิสลาม
Jainism ไจนิสซึม ศาสนาเชน
Judaism จูเดอิสซึม ศาสนายูดาห์
Shintoism ชินโทอิสซึม ศาสนาชินโต
Sikhism ซิคคิสซึม ศาสนาซิกข์
Taoism เทาอิสซึม ศาสนาเต๋า, ลัทธิเต๋า
Zoroastrianism ซอโรแอสเตรียนิสซึม ศาสนาโซโรอัสเตอร์

แชร์เลย