คำศัพท์ สวนสนุก ภาษาอังกฤษ พร้อมคำอ่าน คำแปล

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ สวนสนุก ภาษาอังกฤษ พร้อมคำอ่าน คำแปล (Amusement park อ่านว่า อมิวสฺเมินทฺ-พารคฺ แปลว่า […]

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ สวนสนุก ภาษาอังกฤษ พร้อมคำอ่าน คำแปล (Amusement park อ่านว่า อมิวสฺเมินทฺ-พารคฺ แปลว่า สวนสนุก)

สวนสนุก ภาษาอังกฤษ คำอ่าน อ่านว่า คำแปล แปลว่า
box office บ็อกซฺ-ออฟฟิซฺ จุดจำหน่ายบัตร
fair visitor แฟรฺ-วิซิทเทอะ คนเข้าชมสวนสนุก
clown คลาวนฺ ตัวตลก
mascot แมส’คอท ตัวนำโชค
showman on stilts โชเมิน-ออน-สทิลทสฺ นักเดินบนไม้ต่อขา (ขายาว)
parade พะเรด ขบวนแห่
hawker ฮอ’เคอะ พนักงานขายของหาบเร่
candyfloss แคนดีฟลอส ขนมสายไหม
big dipper บิก-ดิพเพอร์ รถไฟเหาะ
roller coaster โรลเลอร์-โคสเตอร์ รถไฟเหาะตีลังกา
giant swing boat ไจเอินทฺ-สวิง-โบท เรือไวกิ้ง
bumper car บัมเพอะ-คาร์ รถบั๊ม
Ferris wheel เฟอริส-วีล ชิงช้าสวรรค์, กระเช้าลอยฟ้า
carousel แครระเซิล ม้าหมุน
rifle range ไรเฟิล-เรนจฺ เกมยิงปืน
ringtoss ริงทอส เกมโยนห่วง
haunted house ฮอนทิด-เฮาสฺ บ้านผีสิง
fairytale castle แฟรีเทล-คาสเซิล ปราสาทเทพนิยาย
snow city สโนว์-ซิที เมืองหิมะ
souvenir shop ซูวะเนียร์-ช็อพฺ ร้านขายของที่ระลึก
refreshment stand รีเฟรช’เมินทฺ-สแทนดฺ ซุ้มขายอาหารและเครื่องดื่ม

แชร์เลย