คำศัพท์ สัญลักษณ์คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ พร้อมคำอ่าน คำแปล

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ สัญลักษณ์คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ พร้อมคำอ่าน คำแปล Mathematical signs and symbols อ่านว่า […]

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ สัญลักษณ์คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ พร้อมคำอ่าน คำแปล

Mathematical signs and symbols อ่านว่า แมธธะแมททิเคิล-ไซนสฺ-แอนดฺ-ซิมโบลสฺ แปลว่า เครื่องหมาย และ สัญลักษณ์ คณิตศาสตร์

สัญลักษณ์คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ คำอ่าน อ่านว่า คำแปล แปลว่า
plus พลัส บวก
add แอด บวก
minus ไม’นัส ลบ
multiply มัล’ทิไพล คูณ
divided ดิไวดิด หาร
equal อี’ควอล เท่ากับ
greater than เกรทเทอะ-แธน มากกว่า
less than เลส-แธน น้อยกว่า
not equal นอท-อีควอล ไม่เท่ากับ
infinity อินฟิน’นิที ไม่สิ้นสุด
less than or equal to เลส-แธน-ออร์-อีควอล-ทู น้อยกว่าหรือเท่ากับ
greater than or equal to เกรทเทอะ-แธน-ออร์-อีควอล-ทู มากกว่าหรือเท่ากับ
approximately equal to อะพรอกซิเมทลี-อีควอล-ทู ใกล้เคียงกับ, เท่ากับ…โดยประมาณ
percent เพอร์เซนทฺ ร้อยละ, เปอร์เซ็นต์
square root สแควร์-รูท ราก
ampersand แอมเพอร์แซนดฺ สัญลักษณ์ & มีความหมายว่า และ
point พอยนทฺ จุด
pi พาย พาย
degree ดีกรี องศา
the ratio of เดอะ-เรโช-ออฟ ต่อ
inch อินชฺ นิ้ว
foot ฟุท ฟุต
therefore แธร์’ฟอ ดังนั้น
summation ซัมเม’เชิน ผลรวม

แชร์เลย