คำศัพท์ สัตว์เลื้อยคลาน สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ ภาษาอังกฤษ พร้อมคำอ่าน คำแปล

คำศัพท์ สัตว์เลื้อยคลาน สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ สัตว์เลื้อยคลาน สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ ภาษาอังกฤษ พร้อมคำอ่าน คำแปล

Reptile

อ่านว่า เรพ’ไทล์ แปลว่า สัตว์เลื้อยคลาน

Amphibian

อ่านว่า แอมฟิบ’เบียน แปลว่า สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ, สัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก

สัตว์เลื้อยคลาน & ครึ่งบกครึ่งน้ำ คำอ่าน อ่านว่า คำแปล แปลว่า
anaconda แอนนะคอน’ดะ งูอนาคอนดา (งูขนาดใหญ่)
bullfrog บูล’ฟรอก อึ่งอ่าง
chameleon คะมี’เลียน กิ้งก่า
cobra โค’บระ งูเห่า
crocodile ครอค’คะไคลฺ จระเข้
frog ฟรอก กบ
gecko เกค’โค ตุ๊กแก
iguana อิกกวา’นะ อีกัวนา
king cobra คิง-โคบระ งูจงอาง
krait ไครทฺ งูสามเหลี่ยม
lizard ลิซ’เซิร์ด จิ้งจก
newt นิวทฺ นิวต์ (สัตว์ประเภทจิ้งจกชนิดหนึ่ง)
python ไพ’เธิน งูเหลือม
rattlesnake แรท’เทิลสเนค งูหางกระดิ่ง
salamander แซล’ละแมนเดอะ ตัวซาลาแมนเดอร์
skink สคิงคฺ จิ้งเหลน
soft-shelled turtle ซอฟทฺ-เชลดฺ-เทอเทิล ตะพาบน้ำ
tadpole แทค’โพล ลูกอ๊อด, ลูกกบ
toad โทด คางคก
tree frog ทรี-ฟรอก ปาด, ตะปาด
turtle เทอ’เทิล เต่า

คำศัพท์เกี่ยวกับสัตว์เลื้อยคลาน

  • crawl อ่านว่า ครอล แปลว่า เลื้อย, คลาน
  • slough อ่านว่า สลัฟ แปลว่า ลอกคราบ

แชร์เลย