คำศัพท์ สิ่งของในห้องเรียน พร้อมคำอ่าน คำแปล

คำศัพท์ สิ่งของในห้องเรียน ภาษาอังกฤษ เครื่องเขียน อุปกรณ์ต่างๆ ครู นักเรียน การสอบ ฯลฯ พร้อมคำอ่าน […]

Home/คำศัพท์ภาษาอังกฤษ/คำศัพท์ สิ่งของในห้องเรียน พร้อมคำอ่าน คำแปล

คำศัพท์ สิ่งของในห้องเรียน ภาษาอังกฤษ เครื่องเขียน อุปกรณ์ต่างๆ ครู นักเรียน การสอบ ฯลฯ พร้อมคำอ่าน คำแปล

คำศัพท์ สิ่งของในห้องเรียน คำอ่าน อ่านว่า คำแปล แปลว่า
Backpack แบคแพค กระเป๋าเป้, เป้สะพายหลัง
Calculator แคลคิวเลเทอะ เครื่องคิดเลข
Chalk ชอลคฺ ชอล์ก
Chalk board ชอลคฺ-บอร์ดฺ กระดานดำ
Desk เดสคฺ โต๊ะเรียน
Eraser อีเร’เซอะ ยางลบ
Final exam ไฟ’เนิล-อิกแซม’ สอบปลายภาค
Homework โฮมเวิรคฺ การบ้าน
Map แมพ แผนที่
Marker มาร์’เคอะ ปากกาเขียนกระดาน
Notebook โนทฺ’บุค สมุด, สมุดบันทึก
Paper เพ’เพอะ กระดาษ
Pen เพน ปากกา
Pencil เพน’เซิล ดินสอ
Quiz ควิซ สอบย่อย, ทดสอบ, สอบ
Ruler รู’เลอะ ไม้บรรทัด
Student สทิว’เดินทฺ นักเรียน, นิสิตนักศึกษา
Teacher ที’เชอะ ครู, ผู้สอน, อาจารย์
Test เทสทฺ สอบ, การทดสอบ, การสอบ
Textbook เทคซฺ’บุค หนังสือเรียน, ตำราเรียน, แบบเรียน

แชร์เลย