คำศัพท์ สิ่งมหัศจรรย์ของโลก ภาษาอังกฤษ พร้อมคำอ่าน คำแปล

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ สิ่งมหัศจรรย์ของโลก ภาษาอังกฤษ พร้อมคำอ่าน คำแปล Wonders of the world อ่านว่า […]

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ สิ่งมหัศจรรย์ของโลก ภาษาอังกฤษ พร้อมคำอ่าน คำแปล

Wonders of the world อ่านว่า วันเดอร์สฺ-ออฟ-เดอะ-เวิลดฺ แปลว่า สิ่งมหัศจรรย์ของโลก

สิ่งมหัศจรรย์ของโลก ภาษาอังกฤษ คำอ่าน อ่านว่า คำแปล แปลว่า
Angkor Wat อังคอร์-วัท นครวัด
Chichen Itza ชิเชิน-อิทซา ชิเชนอิตซา
Empire State Building เอ็มไพเออร์-สเตท-บิลดิง ตึกเอ็มไพร์สเตต
Golden Gate Bridge โกลเดิน-เกท-บริดจฺ สะพานโกลเดนเกต
Hoover Dam ฮูฟเวอร์-แดม ทำนบยักษ์ฮูเวอร์
Machu Picchu มาชู-พิคชู มาชูปิกชู
Petra เพ็ททระ นรเปตรา
Queen Mary ควีน-แมรี เรือควีนแมรี
Statue of Cristo Redentor สแตทชู-ออฟ-คริสโต-รีเดนเทอร์ คริสโตรีเดนเตอร์
Stonehenge สโตนเฮนจฺ สโตนเฮนจ์
Taj Mahal ทาช-มาฮาล ทัชมาฮาล
The Catacombs of Alexandria เดอะ-แคทะคูมสฺ-ออฟ-อเล็กซานเดรีย สุสานแห่งอเล็กซานเดรีย
The Colosseum of Rome เดอะ-คอลอสเซียม-ออฟ-โรม สนามกีฬาแห่งโรม
The Colossus of Rhodes เดอะ-คอลอสซัส-ออฟ-โรดสฺ อนุสาวรีย์เทพเจ้าเฮลิออสแห่งโรดส์
The Great Pyramid of Giza เดอะ-เกรท-พีระมิด-ออฟ-กีซะ มหาพีระมิดแห่งกิซา
The Great Wall of China เดอะ-เกรท-วอล-ออฟ-ไชน่า กำแพงเมืองจีน
The Hanging Garden of Babylon เดอะ-แฮงงิง-การ์เดิน-ออฟ-บาบิลอน สวนลอยแห่งกรุงบาบิโลน
The Leaning Tower of Pisa เดอะ-ลีนนิง-ทาวเวอร์-ออฟ-พีซะ หอเอนเมืองปิซา
The Mausoleum at Halicarnassus เดอะ-มอสซะเลียม-แอท-แฮลลิคาร์แนสเซิส สุสานแห่งฮาลิคาร์นัสซัส, สุสานแห่งกษัตริย์โมโซลุส
The Mosque of Hagia Sophia เดอะ-มอสคฺ-ออฟ-แฮเจีย-โซเฟีย วิหารฮาเจียโซเฟีย
The Porcelain Tower of Nanjing เดอะ-พอร์ซะเลิน-ทาวเวอร์-ออฟ-นานจิง เจดีย์กระเบื้องเคลือบนานกิง
The Statue of Zeus at Olympia เดอะ-สแตทชู-ออฟ-ซุส-แอท-โอลิมเพีย เทวรูปซุสแห่งโอลิมเปีย
The Temple of Artemis เดอะ-เทมเพิล-ออฟ-อาร์ทิมิส มหาวิหารเทพธิดาอาร์ทิมิส

แชร์เลย