คำศัพท์ ส่วนต่างๆ ของสัตว์ ภาษาอังกฤษ พร้อมคำอ่าน คำแปล

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ส่วนต่างๆ ของสัตว์ ภาษาอังกฤษ พร้อมคำอ่าน คำแปล อวัยวะส่วนต่างๆ ร่างกายสัตว์ และคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้อง คำศัพท์ […]

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ส่วนต่างๆ ของสัตว์ ภาษาอังกฤษ พร้อมคำอ่าน คำแปล อวัยวะส่วนต่างๆ ร่างกายสัตว์ และคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้อง

คำศัพท์ ส่วนต่างๆ ของสัตว์ คำอ่าน อ่านว่า คำแปล แปลว่า
antler แอนทฺ’เลอะ เขากวาง
bill บิล จะงอยปาก
blowhole โบลว์โฮล ช่องหายใจของปลาวาฬ
carapace คา’ระเพส กระดอง, เปลือกแข็งที่หุ้มตัวสัตว์
claw คลอว์ กรงเล็บ, ก้ามปู
fang แฟง เขี้ยว
feather เฟธ’เธอะ ขนนก
fin ฟิน ครีบ
fish scale ฟิช-สเกล เกล็ดปลา
fur เฟอร์ ขนสัตว์
gill กิล เหงือกปลา
hoof ฮูฟ กีบเท้า
horn ฮอร์น เขา, เขาสัตว์, นอ
hump ฮัมพฺ หนอก
mane เมน แผงขนบนคอสัตว์
paw พอว์ อุ้งเท้า, อุ้งตีน
pelt เพลทฺ หนังสัตว์
pouch เพาชฺ กระเป๋าหน้าท้อง
roe โร ไข่ปลา, ก้อนไข่ปลา
rump รัมพฺ สะโพกสัตว์
spot สปอทฺ จุด
stripe สไทรพฺ ลายริ้ว, ลายทาง
tail เทล หาง
tentacle เทน’ทะเคิล อวัยวะของสัตว์ที่ยื่นยาวออกมา, หนวดปลาหมึก
trunk ทรังคฺ งวง, งวงช้าง
tusk ทัสคฺ งาช้าง
whisker วิส’เคอะ หนวด (ของสัตว์)
wing วิง ปีก

แชร์เลย