คำศัพท์ หน่วยวัด ภาษาอังกฤษ พร้อมคำอ่าน คำแปล

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หน่วยวัด ภาษาอังกฤษ พร้อมคำอ่าน คำแปล (Measurement อ่านว่า เมสเชอร์เมินทฺ แปลว่า หน่วยการวัด) […]

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หน่วยวัด ภาษาอังกฤษ พร้อมคำอ่าน คำแปล (Measurement อ่านว่า เมสเชอร์เมินทฺ แปลว่า หน่วยการวัด)

หน่วยวัด ภาษาอังกฤษ คำอ่าน อ่านว่า คำแปล แปลว่า
millimeter (mm) มิล’ลิมีเทอร์ มิลลิเมตร
centimeter (cm) เซ็นทิมีเทอร์ เซนติเมตร
meter (m) มีเทอร์ เมตร
inch (in) อินชฺ นิ้ว
foot (ft) ฟุท ฟุต
mile ไมลฺ ไมล์
square centimeter สแควร์-เซ็นทิมีเทอร์ ตารางเซนติเมตร
square meter สแควร์-มีเทอร์ ตารางเมตร
kilometer คิลอ’มิเทอร์ กิโลเมตร
yard (yd) ยารดฺ หลา
gram (g) แกรม กรัม
kilogram (kg) คิโลแกรม กิโลกรัม
ton (t) ทัน ตัน
pound (lb) เพานดฺ ปอนด์
ounce (oz) เอานซฺ ออนซ์
pint (pt) ไพนทฺ ไพนต์
milliliter (ml) มิลลิลิทเทอร์ มิลลิลิตร
liter (l) ลิทเทอร์ ลิตร
quart (qt) ควอรทฺ ควอร์ต
gallon (gal) แกลเลิน แกลลอน
teaspoon (tsp) ทีสปูน ช้อนชา
tablespoon (tbs) เทเบิลสปูน ช้อนโต๊ะ
cup คัพ ถ้วย
ream รีม รีม (กระดาษ 500 แผ่น)

แชร์เลย