หน่วยนับอาหาร ภาษาอังกฤษ (คำนามนับไม่ได้)

หน่วยอาหาร ภาษาอังกฤษ คำนามนับไม่ได้ ใช้หน่วยนับอย่างไร? คำศัพท์อาหารและเครื่องดื่มภาษาอังกฤษ เป็นคำนามที่นับไม่ได้ (Uncountable noun) ดังนั้นจึงต้องอาศัยหน่วยสำหรับนับจำนวน บทเรียนนี้จะสอนภาษาอังกฤษเรื่อง […]

หน่วยอาหาร ภาษาอังกฤษ คำนามนับไม่ได้ ใช้หน่วยนับอย่างไร?

คำศัพท์อาหารและเครื่องดื่มภาษาอังกฤษ เป็นคำนามที่นับไม่ได้ (Uncountable noun) ดังนั้นจึงต้องอาศัยหน่วยสำหรับนับจำนวน บทเรียนนี้จะสอนภาษาอังกฤษเรื่อง หน่วยคำนามนับไม่ได้เกี่ยวกับอาหาร

อาหารและเครื่องดื่มแต่ละประเภท ภาษาอังกฤษจะมีหน่วยการนับแตกต่างกันออกไป เช่น เต้าหู้ 1 ก้อน แป้ง 1 ถุง ขนมปัง 1 แผ่น ซึ่งมีคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่น่าสนใจดังนี้

A loaf of bread แปลว่า ขนมปัง 1 แถว

A bag of flour แปลว่า แป้ง 1 ถุง

A bag of chips แปลว่า มันฝรั่งทอดกรอบ 1 ถุง

A bar of chocolate แปลว่า ช็อกโกแลต 1 แท่ง

A dozen of eggs แปลว่า ไข่ 1 โหล (12 ฟอง)

A six-pack of soda แปลว่า น้ำอัดลม 1 แพ็ค (แบบ 6 กระป๋อง)

A bottle of ketchup แปลว่า ซอสมะเขือเทศ 1 ขวด

A bottle of Cola แปลว่า น้ำโคลา 1 ขวด

A can of beans แปลว่า ถั่ว 1 กระป๋อง

A jar of jam แปลว่า แยม 1 กระปุก

A box of cereals แปลว่า ซีเรียล (ธัญพืช) 1 กล่อง

A bunch of bananas แปลว่า กล้วย 1 หวี

A carton of milk แปลว่า นม 1 กล่อง

A roll of plastic wrap แปลว่า พลาสติกห่ออาหาร 1 ม้วน

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ

Could you buy … ?
แปลว่า คุณช่วยซื้อ … หน่อยได้ไหม

Could you buy a dozen of eggs?
แปลว่า คุณช่วยซื้อไข่จำนวนหนึ่งโหลให้หน่อยได้ไหม

Get a loaf of white bread from the corner store.
แปลว่า ซื้อขนมปังขาวหนึ่งแถวจากร้านหัวมุม

แชร์เลย