คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หุ้น ตลาดหุ้น พร้อมคำอ่าน

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับการซื้อขายหุ้น ตลาดหุ้น ที่ควรรู้ พร้อมคำอ่าน คำแปล คำศัพท์หุ้น ภาษาอังกฤษ คำอ่าน อ่านว่า […]

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับการซื้อขายหุ้น ตลาดหุ้น ที่ควรรู้ พร้อมคำอ่าน คำแปล

คำศัพท์หุ้น ภาษาอังกฤษ คำอ่าน อ่านว่า คำแปล แปลว่า
Bonds บอนดฺ พันธบัตร, ใบหุ้นกู้
Capital แคพ’พิเทิล เงินทุน, ทุนทรัพย์
Commodities คะมอด’ดิที-สฺ สินค้า, ของซื้อขาย
Currency คะมอด’ดิที เงินตรา, กระแสเงินตรา
Dividend ดิฟ’วิเดินดฺ เงินปันผล, ส่วนแบ่งจากผลกำไร
Futures ฟิว’เชอะ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า
Initial public offering (IPO) อินิช’เชิล-พับ’ลิค-ออฟ’เฟอริง การเสนอขายหุ้นออกใหม่ครั้งแรก
Investment อินเวสทฺ’เมินทฺ การลงทุน, การซื้อหุ้น, เงินลงทุน
Mutual Fund มิว’ชวล-ฟันดฺ กองทุนรวม
Percent อินเวสทฺ’เมินทฺ เปอร์เซ็นต์, ร้อยละ, อัตราร้อยละ
Share price แชร์-ไพรซฺ ราคาหุ้น
Shares แชร์-สฺ หุ้น
Stock Broker สทอคฺ-โบร’เคอะ นายหน้าซื้อขายหุ้น
Stock split สทอคฺ-สพลิท การแบ่งหุ้น
Stocks สทอค-สฺ หุ้น
Swap สวอพ สัญญาแลกเปลี่ยน, สัญญาซื้อขาย
Symbol ซิม’เบิล สัญลักษณ์
Taxes แทคซฺ ภาษี
Trade เทรด การซื้อขาย, ทำการตกลงซื้อขาย
Windfall วินดฺ’ฟอล เงินที่ได้มาอย่างคาดไม่ถึง, ลาภลอย

แชร์เลย