คำศัพท์ สิ่งต่างๆ ในห้องนั่งเล่น ภาษาอังกฤษ พร้อมคำอ่าน คำแปล

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ สิ่งต่างๆ ในห้องนั่งเล่น ภาษาอังกฤษ พร้อมคำอ่าน คำแปล (Living room อ่านว่า ลีฟฺวิง-รูมฺ […]

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ สิ่งต่างๆ ในห้องนั่งเล่น ภาษาอังกฤษ พร้อมคำอ่าน คำแปล (Living room อ่านว่า ลีฟฺวิง-รูมฺ แปลว่า ห้องนั่งเล่น)

รอบๆ ห้องนั่งเล่น ภาษาอังกฤษ คำอ่าน อ่านว่า คำแปล แปลว่า
fan แฟน พัดลม
air conditioner แอร์-คอนดิชันเนอร์ เครื่องปรับอากาศ, เครื่องทำความเย็น
vase เวซ แจกัน
table เท’เบิล โต๊ะ
telephone เทลละโฟน โทรศัพท์, เครื่องรับโทรศัพท์
TV cabinet ทีวี-แคบบิเนท โต๊ะวางโทรทัศน์, ชั้นวางทีวี
television เทลละวิชเชิน โทรทัศน์, เครื่องรับโทรทัศน์, ทีวี
radio เร’ดิโอ วิทยุ, เครื่องรับวิทยุ
video camera วิดดีโอ-แคมเมอระ กล้องถ่ายวิดีโอ
DVD player ดีวีดี-เพลเยอะ เครื่องเล่นดีวีดี
remote control รีโมท-คอนโทรลฺ รีโมทคอนโทรล (ควบคุมระยะไกล)
pause พอซ หยุดชั่วคราว, หยุดพัก
previous พรี’เวียส ก่อนหน้า
next เนคซฺทฺ ถัดไป
subtitle ซับไท’เทิล คำแปล, คำบรรยายภาพยนตร์
volume วอล’ลุม ระดับความดังของเสียง
minimum มิน’นะมัม ต่ำสุด
maximum แมค’ซะมัม สูงสุด
disk ดิสคฺ แผ่นดิสก์
clock คลอค นาฬิกา
bookshelf บุค’เชลฟฺ ชั้นหนังสือ
armchair อาร์ม’แชร์ เก้าอี้มีที่วางแขน, เก้าอี้นวม
sofa โซ’ฟะ โซฟา, เก้าอี้นวม (ยาว)
cushion คู’เชิน หมอนอิง, เบาะพิง
curtain เคอร์’เทน ม่าน, มู่ลี่
carpet คาร์’พิท พรม
pipe ไพพฺ กล้องยาเส้น, กล้องยาสูบ
cigarette ซิกะเรท บุหรี่, ยาสูบ
ashtray แอช’เทรย์ ที่เขี่ยบุหรี่, ที่ใส่ขี้บุหรี่หรือซิการ์

แชร์เลย