คำศัพท์ อาการบาดเจ็บ ภาษาอังกฤษ พร้อมคำอ่าน คำแปล

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ อาการบาดเจ็บ ภาษาอังกฤษ พร้อมคำอ่าน คำแปล Symptom อ่านว่า ซิมพฺ’เทิม แปลว่า อาการ, […]

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ อาการบาดเจ็บ ภาษาอังกฤษ พร้อมคำอ่าน คำแปล

Symptom อ่านว่า ซิมพฺ’เทิม แปลว่า อาการ, อาการของโรค
Injury อ่านว่า อิน’จะรี แปลว่า อาการบาดเจ็บ

อาการบาดเจ็บ ภาษาอังกฤษ คำอ่าน อ่านว่า คำแปล แปลว่า
backache แบค’เอค อาการปวดหลัง
earache เอียร์เอค อาการปวดหู
headache เฮดเอค อาการปวดศีรษะ, อาการปวดหัว
stomachache สตัมมัคเอค อาการปวดท้อง
toothache ทูธ’เอค อาการปวดฟัน
blister บลิส’เทอร์ แผลพุพอง
bloody nose บลัดดี-โนส เลือดกำเดาไหล
broken bone โบรเคิน-โบท กระดูกหัก
bruise บรูซ รอยฟกช้ำ
bunion บัน’เยิน ตาปลา
burn เบิร์น เผา, ไหม้, ลวก, เกรียมแดด
chest pain เชสทฺ-เพน เจ็บหน้าอก
chill ชิล หนาวสั่น
cold โคลดฺ โรคหวัด
cough คอฟฺ ไอ
cramp แครมพฺ ตะคริว
dizzy ดิซ’ซี เวียนศีรษะ, หน้ามืด, วิงเวียน, มึนศีรษะ
faint เฟนทฺ เป็นลม, หมดสติ
fever ฟีเวอร์ เป็นไข้
hallucination ฮะลูซิเนเชิน อาการประสาทหลอน
heart attack ฮารทฺ-แอทแทค อาการหัวใจวาย
hiccup ฮิค’คัพ สะอึก
hurt เฮิร์ท บาดเจ็บ
infection อินเฟค’เชิน การติดเชื้อ
injure อินเจอร์ ได้รับบาดเจ็บ
insect bite อินเซคทฺ-ไบทฺ แมลงกัดต่อย
nasal congestion เนเซิล-คอนเจสเชิน คัดจมูก
nauseous นอเซียส คลื่นไส้
paralysis พะแรล’ลิซิส อัมพาต
rash แรช ผื่นคัน
runny nose รันนี-โนส น้ำมูกไหล
scab สแคบ สะเก็ดแผล
shock ชอค อาการตกใจสุดขีด (จนหมดสติ)
short of breath ชอร์ท-ออฟ-เบรธ หายใจขัด
sneeze สนีซ จาม
sore throat ซอร์-โธรท เจ็บคอ
sprained ankle สเปรนดฺ-แองเคิล ข้อเท้าเคล็ด
suffer ซัฟเฟอร์ ทุกข์ทรมาน
swollen สโว’เลิน บวม
tumor ทิว’เมอะ เนื้องอก
vomit วอม’มิท อาเจียน
wound วูนดฺ บาดแผล

แชร์เลย