คำศัพท์ อาชีพ ภาษาอังกฤษ พร้อมคำอ่าน คำแปล

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ อาชีพ ภาษาอังกฤษ พร้อมคำอ่าน คำแปล (Occupation อ่านว่า ออคคิวเพเชิน แปลว่า อาชีพ) […]

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ อาชีพ ภาษาอังกฤษ พร้อมคำอ่าน คำแปล (Occupation อ่านว่า ออคคิวเพเชิน แปลว่า อาชีพ)

อาชีพ ภาษาอังกฤษ คำอ่าน อ่านว่า คำแปล แปลว่า
accountant อะเคา’เทินทฺ นักบัญชี, สมุห์บัญชี
actor แอค’เทอะ นักแสดงชาย, ดาราชาย
actress แอค’เทรส นักแสดงหญิง, ดาราหญิง, นางละคร
announcer อะเนา’เซอะ ผู้ประกาศ (ข่าว), โฆษก
architect อาร์’คิเทคทฺ สถาปนิก
artist อาร์’ทิสทฺ จิตรกร, ศิลปิน
astronaut แอส’โทรนอท นักบินอวกาศ, มนุษย์อวกาศ
athlete แอธ’ลีท นักกีฬา
author ออ’เธอร์ นักเขียน, นักประพันธ์
banker แบง’เคอร์ นายธนาคาร
barber บาร์’เบอร์ ช่างตัดผมชาย
bodyguard บอด’ดิการ์ด องครักษ์, คนคุ้มกัน
bus driver บัส-ไดรฟ์เวอร์ คนขับรถประจำทาง
businessman บิสเนสแมน นักธุรกิจ, นักธุรกิจชาย
businesswoman บิสเนสวูเมิน นักธุรกิจหญิง
butcher บูช’เชอะ คนขายเนื้อ
carpenter คาร์’เพนเทอะ ช่างไม้
cartoonist คาร์ทูนนิสทฺ นักเขียนการ์ตูน
cashier แคช’เชียร์ พนักงานเก็บเงิน, พนักงานแคชเชียร์
chauffeur โช’เฟอะ คบขับรถ, พนักงานขับรถ, โชเฟอร์
clerk เคลิคฺ เสมียน
cobbler คอบ’เบลอะ ช่างซ่อมรองเท้า, ช่างทำรองเท้า
computer programmer คอมพิวเทอร์-โพรแกรมเมอะ นักเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
cook คุค พ่อครัว, แม่ครัว, คนครัว
dancer แดนเซอร์ นักเต้น
dentist เดน’ทิสทฺ ทันตแพทย์, หมอฟัน
designer ดิไซ’เนอะ นักออกแบบ, ดีไซน์เนอร์
detective ดิเทค’ทิฟว นักสืบ
diplomat ดิพ’ละแมท นักการทูต
disc jockey (DJ) ดิสคฺ-จอคกี (ดีเจ) นักจัดรายการวิทยุ (ดีเจ)
doctor ดอคเทอร์ แพทย์, หมอ
editor เอด’ดิเทอะ บรรณาธิการ, บ.ก.
engineer เอนจินเนียร์ วิศวกร
farmer ฟาร์ม’เมอะ ชาวนา
firefighter ไฟเออะไฟเทอะ นักดับเพลิง
fisherman ฟิชเชอร์เมิน ชาวประมง
flight attendant ไฟลทฺ-อะเทนเดินทฺ พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน
fruit seller ฟรุท-เซล’เลอะ คนขายผลไม้
gardener การ์’เดินเนอะ ชาวสวน
guide ไกดฺ มัคคุเทศก์, ไกด์นำเที่ยว
hairdresser แฮร์เดรสเซอร์ ช่างทำผม
housekeeper เฮาสฺคีพเพอะ แม่บ้าน, คนดูแลทำความสะอาดบ้าน
journalist เจอร์’นะลิสทฺ นักเขียนข่าว, นักหนังสือพิมพ์
judge จัดจฺ ผู้พิพากษา, ตุลาการ
lawyer ลอ’เยอะ ทนายความ
locksmith ลอค’ซฺมิธ ช่างทำกุญแจ, ช่างซ่อมกุญแจ
magician มะจิ’เชิน นักมายากล, นักเล่นกล, นักแสดงกล
make-up artist เมคฺ-อัพ-อาร์ทิสทฺ ช่างแต่งหน้า
manager แมน’นิจเจอะ ผู้จัดการ
master of ceremonies (MC) มาสเตอร์-ออฟ-เซระโมนีสฺ (เอ็มซี) พิธีกร, โฆษก, ผู้ดำเนินรายการ
mechanic มะแคน’นิค ช่างเครื่อง, ช่างกล
merchant เมอ’เชินทฺ พ่อค้า
messenger เมสเซนเจอะ พนักงานรับ-ส่งเอกสาร
model โม’เดิล นางแบบ
musician มิวซิ’เชิน นักดนตรี
news reporter นิวซฺ-รีพอร์ทฺเทอร์ ผู้สื่อข่าว, ผู้รายงานข่าว,นักข่าว
newswoman นิวส์วูเมิน นักเขียนข่าวผู้หญิง
nurse เนิร์ซฺ พยาบาล, นางพยาบาล, ผู้ช่วยแพทย์
paparazzi แพพะแรซซี นักข่าว, ช่างภาพดารา มักเฝ้าแอบถ่าย (ปาปารัสซี)
pharmacist ฟาร์ม’มะซิสทฺ เภสัชกร, คนปรุงยา
photographer ฟะทอกกระเฟอะ ช่างภาพ, ตากล้อง
pilot ไพ’เลิท นักบิน
policeman พะลีส’เมิน ตำรวจ
politician พอลลิทิช’เชิน นักการเมือง
postman โพสทฺ’เมิน บุรุษไปรษณีย์
potter พอท’เทอะ ช่างปั้นหม้อ
sailor เซ’เลอะ ทหารเรือ, ลูกเรือ, กะลาสี
scientist ไซ’เอินทิสทฺ นักวิทยาศาสตร์
secretary เซคเครททะรี เลขานุการ
servant เซอ’เวินทฺ คนรับใช้
singer ซิง’เงอะ นักร้อง
soldier โซล’เจอะ ทหาร
stunt man สตันทฺ-แมน นักแสดงโลดโผนแทนดารานักแสดง
tailor เท’เลอะ ช่างตัดเสื้อ
taxi driver แทคซี-ไดรฟ์เวอร์ คนขับรถแท็กซี่
translator ทรานสเลเทอร์ นักแปล, ผู้แปล, ล่าม
veterinarian เวทเทอระแน’เรียน สัตวแพทย์, หมอรักษาสัตว์
waiter เวท’เทอะ บริกรชาย
waitress เวท’เทรส บริกรหญิง, สาวเสิร์ฟ
warder วอร์ด’เดอะ พัศดี, ผู้คุม

แชร์เลย