คำศัพท์ สิ่งของ อุปกรณ์ ห้องเก็บของ ภาษาอังกฤษ พร้อมคำอ่าน คำแปล

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ สิ่งของ อุปกรณ์ต่างๆ ในห้องเก็บของ ภาษาอังกฤษ พร้อมคำอ่าน คำแปล (Utility room อ่านว่า […]

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ สิ่งของ อุปกรณ์ต่างๆ ในห้องเก็บของ ภาษาอังกฤษ พร้อมคำอ่าน คำแปล (Utility room อ่านว่า ยูทิลิทิ-รูมฺ แปลว่า ห้องเก็บของ, ห้องเอนกประสงค์)

คำศัพท์ ในห้องเก็บของ คำอ่าน อ่านว่า คำแปล แปลว่า
box บอคซฺ กล่อง
broom บรูม ไม้กวาด
cardboard box คาร์ดบอร์ด-บ็อกซฺ กล่องกระดาษแข็ง
cleanser เคลนเซอะ น้ำยาทำความสะอาด
dustpan ดัสทฺแพน ที่ตักผง, ที่โกยผง
feather duster เฟธเธอะ-ดัสเทอะ ไม้ปัดฝุ่น, ไม้ขนไก่
flashlight แฟลช’ไลทฺ ไฟฉาย
glass cleaner กลาส-คลีนเนอะ น้ำยาเช็ดกระจก
ladder แลด’เดอะ บันไดปีน
light bulb ไลทฺบัลบฺ หลอดไฟฟ้า, หลอดไฟ
mop มอพ ไม้ถูพื้น
plunger พลัน’เจอะ ยางปั๊มชักโครก, ยางปั๊มท่อ, ที่ดูดส้วม
power strip เพา’เออะ-สทริพ แผงปลั๊กไฟฟ้า, ปลั๊กสามตา
rubber glove รับ’เบอะ-กลัฟว ถุงมือยาง
scrub brush สครับ-บรัช แปรงขัด
shoe polish ชู-พอลลิช ยาขัดรองเท้า
sponge mop สพันจฺ-มอพฺ ฟองน้ำถูพื้น
squeegee สควีจี แผ่นยางปาดน้ำจากกระจก, ยางกรีดกระจก
toolbox ทูลบ็อกซฺ กล่องเครื่องมือ
trash bag แทรช-แบก ถุงขยะ
trunk ทรังคฺ หีบใส่ของ
umbrella อัมเบรล’ละ ร่ม
vacuum cleaner แวคคิวอัม-คลีนเนอะ เครื่องดูดฝุ่น

แชร์เลย