คำศัพท์ เครื่องดนตรีสากล ภาษาอังกฤษ พร้อมคำอ่าน คำแปล

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ เครื่องดนตรีสากล ภาษาอังกฤษ พร้อมคำอ่าน คำแปล (Musical instruments อ่านว่า มิวซิเคิล-อินสทรูเมินทฺซฺ แปลว่า […]

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ เครื่องดนตรีสากล ภาษาอังกฤษ พร้อมคำอ่าน คำแปล (Musical instruments อ่านว่า มิวซิเคิล-อินสทรูเมินทฺซฺ แปลว่า เครื่องดนตรี)

เครื่องดนตรีสากล ภาษาอังกฤษ คำอ่าน อ่านว่า คำแปล แปลว่า
accordion อะคอร์’เดียน หีบเพลงชัก, หีบเพลง
alphorn แอลพ’ฮอร์น แตรขนาดใหญ่รูปร่างคล้ายเขาสัตว์
banjo แบน’โจ แบนโจ
bass เบส เบส
cello เชล’โล เชลโล (ไวโอลินใหญ่)
cymbals ซิม’เบิลสฺ ฉาบ
drum ดรัม กลอง
drumsticks ดรัมสติคสฺ ไม้ตีกลอง
flute ฟลูท ฟลุต
guitar กีทาร์ กีตาร์
harmonica ฮาร์มอน’นิคะ หีบเพลงปาก, ออร์แกนปาก
harp ฮาร์พ พิณ
keyboard คี’บอร์ด คีย์บอร์ด
lute ลูท พิณน้ำเต้า
maracas มะแรเคิส ลูกแซ็ก
organ ออร์’เกิน ออร์แกน
piano เพียโน เปียโน
recorder รีคอร์ด’เดอะ ขลุ่ยรีคอร์เดอร์
saxophone แซค’ซะโฟน แซกโซโฟน
tambourine แท็มบูรีน กลองแทมบูรีน (กลองมือกลมที่ติดลูกกระพรวน)
timpani ทิมพะนี กลองใหญ่ (ใช้เล่นในวงออเคสตรา)
triangle ไทร’แองเกิล เหล็กสามเหลี่ยม สำหรับเคาะจังหวะ
trombone ทรอม’โบน ทรอมโบน, แตรยาว
trumpet ทรัม’เพ็ท ทรัมเป็ต
tuba ทู’บะ แตรใหญ่
violin ไว’อะลิน ไวโอลิน
xylophone ไซ’ละโฟน ระนาดฝรั่ง

แชร์เลย