คำศัพท์ เครื่องดนตรีไทย ภาษาอังกฤษ พร้อมคำอ่าน คำแปล

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ เครื่องดนตรีไทย ภาษาอังกฤษ พร้อมคำอ่าน คำแปล (Thai musical instruments อ่านว่า ไท-มิวซิเคิล-อินสทรูเมินทฺซฺ […]

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ เครื่องดนตรีไทย ภาษาอังกฤษ พร้อมคำอ่าน คำแปล (Thai musical instruments อ่านว่า ไท-มิวซิเคิล-อินสทรูเมินทฺซฺ แปลว่า เครื่องดนตรีไทย)

เครื่องดนตรีไทย ภาษาอังกฤษ คำอ่าน อ่านว่า คำแปล แปลว่า
alto bamboo xylophone แอลโท-แบมบู-ไซละโฟน ระนาดทุ้ม
alto fiddle แอลโท-ฟิดเดิล ซออู้
alto oboe แอลโท-โอโบ ปี่มอญ
alto xylophone แอลโท-ไซละโฟน ระนาดเอก
Ankalung อังคะลุง อังกะลุง
bamboo mouth organ แบมบู-เมาธฺ-ออร์เกิน แคน
cymbals ซิม’เบิลสฺ ฉาบ
dulcimer ดัลซิเมอร์ ขิม
Glong Thad กลอง-ทัด กลองทัด
Glong Yao กลอง-ยาว กลองยาว
Grub กรับ กรับ
Indian drum อิน’เดียน-ดรัม กลองแขก
Javanese oboe จาวะนีส-โอโบ ปี่ชวา
Klui Lip ขลุ่ย-หลิพฺ ขลุ่ยหลิบ
Klui Ooh ขลุ่ย-อู้ ขลุ่ยอู้
Klui Pieng Or ขลุ่ย-เพียง-ออ ขลุ่ยเพียงออ
Kong คอง ฆ้องโหม่ง
large Knog circle ลาร์จฺ-คอง-เซอร์เคิล ฆ้องวงใหญ่
Perng Mang Kog เพิง-มาง-คอก เปิงมางคอก
Pong Lang โพง-ลาง โปงลาง
small cymbals สมอล-ซิมเบิล ฉิ่ง
small Kong circle สมอล-คอง-เซอร์เคิล ฆ้องวงเล็ก
sopranino oboe โซพรานิโน-โอโบ ปี่นอก
soprano fiddle โซพรานิโน-ฟิดเดิล ซอด้วง
soprano oboe โซพราโน-โอโบ ปี่ใน
Tapone ทะโพน ตะโพน
Thai mandolin ไท-แมนโดลิน ซึง
three-stringed fiddle ธรี-สตริงดฺ-ฟิดเดิล ซอสามสาย
zither ซิ’เธอะ จะเข้ (พิณชนิดหนึ่ง)

แชร์เลย