คำศัพท์ เครื่องหมายวรรคตอน ภาษาอังกฤษ พร้อมคำอ่าน คำแปล

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ เครื่องหมายวรรคตอน ภาษาอังกฤษ พร้อมคำอ่าน คำแปล (Punctuation mark อ่านว่า พังคฺจุเอเชิน-มารคฺ แปลว่า […]

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ เครื่องหมายวรรคตอน ภาษาอังกฤษ พร้อมคำอ่าน คำแปล (Punctuation mark อ่านว่า พังคฺจุเอเชิน-มารคฺ แปลว่า เครื่องหมายวรรคตอน)

เครื่องหมายวรรคตอน ภาษาอังกฤษ คำอ่าน อ่านว่า คำแปล แปลว่า
apostrophe อะพอส’ทระฟี เครื่องหมายย่อ (‘)
colon โค’เลิน ทวิภาค (:)
exclamation mark เอกซฺคละเมเชิน-มารคฺ เครื่องหมายตกใจ, อัศเจรีย์ (!)
full stop ฟูล-สตอพ มหัพภาค, จุด (.)
hyphen ไฮ’เฟิน ยติภังค์ (-)
question mark เควสเชิน-มารคฺ เครื่องหมายคำถาม, ปรัศนี (?)
quotation mark โควเทเชิน-มารคฺ เครื่องหมายคำพูด, อัญประกาศ (” “)
semicolon เซมิโคเลิน อัฒภาค (;)
slash สแลช ทับ (/)
parentheses พะเรนธีซีส วงเล็บ, นขลิขิต ( )
square brackets สแควร์-แบรคเกทสฺ วงเล็บเหลี่ยม [ ]
braces เบรสเซส วงเล็บปีกกา { }

แชร์เลย