คำศัพท์ เดินป่า ภาษาอังกฤษ พร้อมคำอ่าน คำแปล

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวดท่องไพร เดินป่า ภาษาอังกฤษ พร้อมคำอ่าน คำแปล Trekking อ่านว่า เทรคคิง แปลว่า […]

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวดท่องไพร เดินป่า ภาษาอังกฤษ พร้อมคำอ่าน คำแปล

Trekking อ่านว่า เทรคคิง แปลว่า การเดินป่า, การเที่ยวป่า, ท่องป่า, ท่องไพร
Hiking อ่านว่า ไฮคิง แปลว่า การเดินเที่ยวระยะไกล, เดินเขา, เดินดอย

เดินป่า ภาษาอังกฤษ คำอ่าน อ่านว่า คำแปล แปลว่า
anthill แอนท์ฮิล จอมปลวก
backpack แบ็คแพ็ค กระเป๋าเป้ (สะพายหลัง)
binoculars ไบนอคคิวลาร์ส กล้องส่องทางไกล
bonfire บอน’ไฟเออะ กองไฟ
flame เฟลม เปลวไฟ
boy scout บอย-สเกาทฺ ลูกเสือ
girl scout เกิร์ล-สเกาทฺ เนตรนารี
companion คัมแพน’เยิน เพื่อนเดินทาง, ผู้ร่วมเดินทาง
bridge บริดจฺ สะพาน
cable car เคเบิล-คาร์ กระเช้าไฟฟ้า
camera แคม’เมอระ กล้องถ่ายรูป, กล้องถ่ายภาพ
film ฟิล์ม ฟิล์มถ่ายภาพ, ฟิล์มถ่ายรูป
flash แฟลช แสงวาบ,แสงแลบ, ไฟแฟลช
flashlight แฟลช’ไลทฺ ไฟฉาย
battery แบท’เทอรี แบตเตอรี่, ถ่านไฟฉาย
camp pot แคมพฺ-พอท หม้อสนาม
canteen แคนทีน กระติกน้ำ
caterpillar แคท’ทะพิลละ หนอนผีเสื้อ
chrysalis คริส’ซะลิส ดักแด้
cocoon โคคูน รังไหม
compass คัม’พัส เข็มทิศ
first aid kit เฟิร์สทฺ-เอด-คิท กล่องปฐมพยาบาลเบื้องต้น
harpoon ฮาร์พูน ฉมวก
hiking ไฮคิง การเดินทางไกล
hiking boots ไฮคิง-บูทส์ รองเท้าเดินป่า
hive ไฮฟว รังผึ้ง, รวงผึ้ง
hole โฮล รู, โพรง
hook ฮุค ตะขอ
lantern แลน’เทิร์น ตะเกียง
lighter ไล’เทอะ ไฟแช็ก
log ล็อก ท่อนซุง, ท่อนไม้, ขอนไม้
mushroom มัช’รูม เห็ด
nest เนสทฺ รังนก
notch นอทชฺ รอยบาก
penknife เพ็นไนฟ์ มีดพับ, มีดพก
pitfall พิท’ฟอล หลุมพราง
raft ราฟทฺ แพ
rock รอค หิน, ก้อนหิน, โขดหิน
rod รอด คันเบ็ด
fishing line ฟิชชิง-ไลน์ สายเบ็ด
bait เบท เหยื่อล่อ
rope โรพ เชือก
silkworm ซิลคฺ’เวิร์ม ตัวไหม
sleeping bag สลีพพิง-แบ็ก ถุงนอน
stream สตรีม ลำธาร, ธารน้ำ
flow โฟล ไหล
tent เทนทฺ เต็นท์, กระโจม
thumbstick ธัมบ์สติค ไม้ง่าม
trace เทรซ ร่องรอย
trail map เทรล-แมพ แผนที่เดินทาง
trap แทรพ กับดัก
tree ทรี ต้นไม้
treehouse ทรีเฮาสฺ บ้านต้นไม้
treetop ทรี’ทอพ ยอดไม้
twig ทวิก กิ่งไม้
village วิล’ลิจฺ หมู่บ้าน
web เว็บ ใยแมงมุม
wildfowl ไวล์ดฟาวล์ ไก่ป่า
worm เวิร์ม หนอน
beam บีม ลำแสง
drag แดรก ลาก, ดึง
echo เอค’โค สะท้อน, ก้อง, กังวาน
frown เฟราน ขมวดคิ้ว
gaze เกซ เพ่งมอง, จ้องมอง
grin กริน ยิ้มยิงฟัน
peek พีค แอบดู
stumble สทัม’เบิล สะดุด
mark มาร์ค ทำเครื่องหมาย

แชร์เลย