คำศัพท์ เพลง ดนตรี ภาษาอังกฤษ พร้อมคำอ่าน คำแปล

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ เพลง ดนตรี ภาษาอังกฤษ พร้อมคำอ่าน คำแปล Music อ่านว่า มิวซิคฺ แปลว่า […]

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ เพลง ดนตรี ภาษาอังกฤษ พร้อมคำอ่าน คำแปล

Music อ่านว่า มิวซิคฺ แปลว่า ดนตรี
Song อ่านว่า ซองฺ แปลว่า เพลง, ดนตรีขับร้อง

เพลง ดนตรี ภาษาอังกฤษ คำอ่าน อ่านว่า คำแปล แปลว่า
a cappella อะ-แคพฺเพลละ เพลงที่ไม่ใช้เครื่องดนตรี
acoustic อะคูสทิค เพลงอะคูสติก
album แอล’บัม ชุดแผ่นเสียง, อัลบั้มเพลง
band แบนดฺ วงดนตรี
classical music แคลสฺซิเคิล-มิวซิค ดนตรีคลาสสิค, เพลงคลาสสิค
conductor คันดัค’เทอะ วาทยกร, คอนดักเตอร์, นายวงดนตรี
country คัน’ทรี เพลงลูกทุ่ง
duo ดู’โอ การเล่นดนตรีคู่, นักดนตรีที่เล่นสองคน
folk โฟล์ค เพลงพื้นเมือง
hip hop ฮิพฮอพ เพลงฮิปฮอป
jazz แจซ ดนตรีแจ็ส
lyrics ลิริคส์ เนื้อเพลง
note โนท ตัวโน้ต, โน้ตเพลง, เครื่องหมายดนตรี
orchestra ออร์’เคสทระ วงดนตรี (ใหญ่), วงมโหรี, วงออเคสตรา
pop พอพ เพลงป็อป
R & B อาร์แอนด์บี เพลงอาร์แอนด์บี
reggae เร็กเก ดนตรีเร็กเก้
rock รอค เพลงร็อค

แชร์เลย