คำศัพท์ เวลา ภาษาอังกฤษ พร้อมคำอ่าน คำแปล

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ สำหรับใช้บอกเวลา พูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของเวลา ภาษาอังกฤษ พร้อมคำอ่าน คำแปล (Time อ่านว่า ไทมฺ แปลว่า […]

Home/คำศัพท์ภาษาอังกฤษ/คำศัพท์ เวลา ภาษาอังกฤษ พร้อมคำอ่าน คำแปล

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ สำหรับใช้บอกเวลา พูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของเวลา ภาษาอังกฤษ พร้อมคำอ่าน คำแปล (Time อ่านว่า ไทมฺ แปลว่า เวลา)

คำศัพท์ เวลา ภาษาอังกฤษ คำอ่าน อ่านว่า คำแปล แปลว่า
morning มอร์’นิง ตอนเช้า, เช้า, เวลาเช้า, รุ่งเช้า
noon นูน เที่ยง, เที่ยงวัน
midday มิด’เด เที่ยงวัน, เที่ยง, กลางวัน
afternoon อาฟ’เทอะนูน ช่วงหลัง, ตอนบ่าย, บ่าย, หลังเที่ยง
evening อีฟว’นิง ตอนเย็น, เวลาเย็น, สายัณห์, หัวค่ำ
night ไนทฺ กลางคืน, ตอนค่ำ, ยามวิกาล, ยามราตรี
midnight มิด’ไนทฺ เที่ยงคืน
second เซค’เคินดฺ วินาที
minute มิน’นิท นาที
hour เอา’เออะ ชั่วโมง
second hand เซคเคินดฺ-แฮนดฺ เข็มวินาที
minute hand มินนิท-แฮนดฺ เข็มนาที (เข็มยาว)
hour hand เอาเออะ-แฮนดฺ เข็มชั่วโมง (เข็มสั้น)
ante meridiem (a.m.) แอนที-เมอริเดียม ก่อนเที่ยง (หลังเที่ยงคืนถึงก่อนเที่ยงวัน)
post meridiem (p.m.) โพสทฺ-เมอริเดียม หลังเที่ยง (หลังเที่ยงวันถึงก่อนเที่ยงคืน)
o’clock โอ-คล็อคฺ โมง, นาฬิกา (ตรง)
half past … ฮาล์ฟฺ-พาสทฺ-… … โมงครึ่ง
a quarter past … อะ-ควอร์เทอร์-พาสทฺ-… … นาฬิกา 15 นาที
a quarter to … อะ-ควอร์เทอร์-ทู-… อีก 15 นาที จะ … โมง
on time ออน-ไทมฺ ตรงเวลา
in time อิน-ไทมฺ ทันเวลา
late เลทฺ สาย, ล่าช้า
early เออร์’ลี เช้าตรู่, แต่เช้า, เร็ว, ก่อน
past พาสทฺ อดีต
present เพรส’เซินทฺ ปัจจุบัน
future ฟิว’เชอะ อนาคต

แชร์เลย

ให้คะแนนบทเรียนนี้

Average rating 5 / 5. Vote count: 301

เป็นคนแรกที่ให้คะแนนบทเรียนนี้