คำศัพท์ เสียงร้องของสัตว์ ภาษาอังกฤษ พร้อมคำอ่าน คำแปล ภาษาไทย

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ เสียงร้องของสัตว์ชนิดต่างๆ ภาษาอังกฤษ พร้อมคำอ่าน คำแปล เทียบกับเสียงร้องของสัตว์ที่คนไทยคุ้นเคย (Animal sounds อ่านว่า แอนนิเมิล-ซาวนดสฺ […]

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ เสียงร้องของสัตว์ชนิดต่างๆ ภาษาอังกฤษ พร้อมคำอ่าน คำแปล เทียบกับเสียงร้องของสัตว์ที่คนไทยคุ้นเคย (Animal sounds อ่านว่า แอนนิเมิล-ซาวนดสฺ แปลว่า เสียงของสัตว์)

เสียงร้อง ภาษาอังกฤษ คำอ่าน อ่านว่า เสียงร้อง ภาษาไทย เสียงร้องของสัตว์
baa บา แบะ แกะ
bray เบรย์ เบรๆ ลา
buzz บัซ หึ่งๆ ผึ้ง
caw คอว์ กาๆ อีกา
cheep ชีพ จิ๊บๆ ลูกเจี๊ยบ, ลูกนก
chirp เชิรพฺ กริ่งๆ จิ้งหรีด
cluck คลัค กุ๊กๆ แม่ไก่
cock-a-doodle-doo ค็อค-อะ-ดูเดิล-ดู เอ้อ-อี-เอ้ก-เอ้ก ไก่ตัวผู้
coo คู จุ๊กกรู นกเขา, นกพิราบ
croak โครค อ๊บๆ กบ
growl กราวล์ โฮก [เสียงคำราม]
honk ฮองค์ ฮ้อง ห่าน
hoot ฮูท ฮูกๆ นกฮูก
howl ฮาวล์ โบร๋ว เสียงสุนัขหอน, หมาป่าหอน
meow เมียว เหมียวๆ แมว
moo มู มอ วัว
neigh เน ฮี่ ม้า
oink ออยค์ อู๊ดๆ หมู
quack แคว็ค ก้าบๆ เป็ด
roar รอร์ [เสียงคำราม] สัตว์ที่คำราม
squeak สควีค จี๊ดๆ หนู
woof วูฟ โฮ่งๆ สุนัข, หมา

แชร์เลย