แสดงความพอใจ ภาษาอังกฤษ บอกว่ายินดี ปลื้มใจ ชอบใจ

การพูดแสดงความพอใจ ภาษาอังกฤษ การบอกว่าชอบ ยินดี ดีใจกับเรื่องอะไร คําศัพท์ภาษาอังกฤษที่บ่งบอกถึงความพอใจได้แก่คำว่า pleasure (เพลส’เชอะ) และ delight […]

การพูดแสดงความพอใจ ภาษาอังกฤษ การบอกว่าชอบ ยินดี ดีใจกับเรื่องอะไร

คําศัพท์ภาษาอังกฤษที่บ่งบอกถึงความพอใจได้แก่คำว่า pleasure (เพลส’เชอะ) และ delight (ดิไลทฺ’) คำว่า pleasure เป็นการแสดงออกทางด้านความรู้สึกที่พึงพอใจและปีติยินดี ตัวอย่างเช่น ถ้าเราบริจาคอะไรบางอย่างให้กับผู้อื่นจิตใจของเราก็จะรู้สึกดีและมีความสุข คือมีความสุขหรือยินดีที่ได้ทำ ในสถานการณ์แบบนี้ภาษาอังกฤษจะใช้คำว่า pleasure เมื่อเทียบกับคำศัพท์ว่า delight จะเป็นการเน้นในแง่ของความดีใจความเบิกบานใจ ซึ่งเป็นความรู้สึกที่เกิดขึ้นมาจากในใจของเราเอง

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ pleasure

It is a great pleasure to welcome you all here this evening.
แปลว่า มันเป็นความยินดีอย่างยิ่งที่ได้ต้อนรับพวกคุณทุกคนที่นี่ในเย็นนี้

It’s always a pleasure to see you.
แปลว่า มันเป็นความยินดีเสมอที่ได้พบคุณ

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ delight

Tony’s success delighted his family.
แปลว่า ความสำเร็จของโทนี่สร้างความปลาบปลื้มยินดีให้กับครอบครัวของเขา

แชร์เลย