คำศัพท์ โรงงาน ภาษาอังกฤษ พร้อมคำอ่าน คำแปล

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ โรงงาน ภาษาอังกฤษ พร้อมคำอ่าน คำแปล (Factory อ่านว่า แฟคทอรี แปลว่า โรงงาน) […]

Home/คำศัพท์ภาษาอังกฤษ/คำศัพท์ โรงงาน ภาษาอังกฤษ พร้อมคำอ่าน คำแปล

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ โรงงาน ภาษาอังกฤษ พร้อมคำอ่าน คำแปล (Factory อ่านว่า แฟคทอรี แปลว่า โรงงาน)

โรงงาน ภาษาอังกฤษ คำอ่าน อ่านว่า คำแปล แปลว่า
machine มะชีน เครื่องจักร, เครื่องยนต์
cog คอก ฟันเฟือง
time clock ไทมฺ-คล็อค เครื่องตอกบัตร
time card ไทมฺ-คาร์ด บัตรลงเวลางาน (บัตรตอก)
bulletin board บูลละทิน-บอร์ด ป้ายติดประกาศ
worker เวิร์คเคอร์ คนงาน
accountant อะเคา’เทินทฺ นักบัญชี, สมุห์บัญชี
conveyor belt คอนเวเยอร์-เบลทฺ สายพานลำเลียง
packer แพค’เคอะ พนักงานบรรจุหีบห่อ, เครื่องบรรจุหีบห่อ
safety visor เซฟที-ไวเซอร์ เกราะกำบัง
rubber band รับเบอร์-แบนดฺ หนังยาง
latex gloves เลเทคซฺ-กลัฟวสฺ ถุงมือยาง
earplugs เอียร์พลักสฺ จุกอุดหู
safety glasses เซฟตี้-กลาสเซส แว่นตานิรภัย
safety goggles เซฟตี้-ก็อกเกิลสฺ แว่นตากันลม กันฝุ่น
plastic crate พลาสทิค-เครท ลังพลาสติก
warehouse แวร์’เฮาซฺ คลังเก็บสินค้า
order puller ออร์เดอะ-พูลเลอร์ พนักงานส่งสินค้า
suggestion box ซักเจส’เชิน-บ็อกซฺ กล่องรับข้อคิดเห็น
flammable เฟลมมะเบิล ไวไฟ, ติดไฟง่าย
biohazard ไบโอแฮเซิร์ด ป้ายเตือนอันตรายจากเชื้อโรค
poisoning พอยเซินนิง สารพิษ
respirator เรส’พิเรเทอร์ หน้ากากป้องกันก๊าซพิษ
exhaust fan เอกซอสทฺ-แฟน พัดลมระบายอากาศ
roof turbine ventilator รูฟ-เทอไบนฺ-เวนทิเลเทอร์ ลูกหมุนระบายอากาศบนหลังคา

แชร์เลย

ให้คะแนนบทเรียนนี้

Average rating 5 / 5. Vote count: 520

เป็นคนแรกที่ให้คะแนนบทเรียนนี้