คำศัพท์ โรงพยาบาล ภาษาอังกฤษ พร้อมคำอ่าน คำแปล

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ โรงพยาบาล ภาษาอังกฤษ พร้อมคำอ่าน คำแปล (Hospital อ่านว่า ฮอสพิทอล แปลว่า โรงพยาบาล) […]

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ โรงพยาบาล ภาษาอังกฤษ พร้อมคำอ่าน คำแปล (Hospital อ่านว่า ฮอสพิทอล แปลว่า โรงพยาบาล)

โรงพยาบาล ภาษาอังกฤษ คำอ่าน อ่านว่า คำแปล แปลว่า
doctor ดอคเทอร์ หมอ, แพทย์
nurse เนิร์ซฺ นางพยาบาล, ผู้ช่วยแพทย์
male nurse เมล-เนิร์ซฺ บุรุษพยาบาล
patient เพ’เชินทฺ คนไข้
wheelchair วีล’แชร์ เก้าอี้รถเข็น (สำหรับคนป่วยหรือคนพิการ)
hospital bed ฮอส’พิเทิล-เบล เตียงคนไข้
call button คอล-บัท’เทิน ปุ่มกดเรียกพยาบาล
respirator เรส’พิเรเทอะ เครื่องช่วยหายใจ
pulse พัลซฺ ชีพจร, อัตราการเต้นของหัวใจ
syringe ซี’รินจฺ เข็มฉีดยา, กระบอกฉีดยา
inject อินเจคทฺ ฉีดยา
vaccine แวคซีน วัคซีน
clinical thermometer คลินิเคิล-เธอมอมิเทอะ ปรอทวัดไข้
inflatable cuff อินแฟลททะเบิล-คัฟฺ ที่วัดความดัน
scale สเกล เครื่องชั่งน้ำหนัก, ตราชั่ง
height chart ไฮทฺ-ชารทฺ ที่วัดส่วนสูง
stethoscope สเตธโธสโคพฺ หูฟังของแพทย์
rubber hammer รับเบอร์-แฮมเมอร์ ค้อนยาง
tongue depressor ทัง-ดีเพรสเซอะ ที่กดลิ้น
ice pack ไอซฺ-แพคฺ แผ่นประคบเย็น
heating pad ฮีททิง-แพด กระเป๋าน้ำร้อน
cotton wool คอทเทิน-วูล สำลี
alcohol แอล’กะฮอล แอลกอฮอล์
ammonia อะมอน’เนีย แอมโมเนีย
gentian violet เจ็นเชิน-ไวอะเล็ท ยาฆ่าเชื้อ สีม่วง
tincture ทิงคฺ’เชอะ ทิงเจอร์ (ยาใส่แผลสด)
mercurochrome เมอคิว’โรโครม ยาแดง
tweezers ทวี’เซอรซฺ คีมหนีบ, แหนบ
gauze กอซ ผ้าพันแผล, ผ้าก๊อซ
tape เทพ เทปพันแผล
bandage แบน’ดิจฺ ผ้าพันแผล
adhesive bandage แอดฮีซีฟ-แบนดิจ พลาสเตอร์ปิดแผล
walker วอล์ค’เคอะ อุปกรณ์ช่วยเดิน, โครงช่วยพยุงตัว
crutches ครัทเชส ไม้ค้ำยัน
cane เคน ไม้เท้า
cast คาสทฺ เฝือก
sling สลิง ผ้าคล้องแขน
examination room อิกแซมมะเนเชิน-รูม ห้องตรวจโรค
X-ray เอ็กซฺ-เรย์ เอกซเรย์
emergency room อิเมอเจินซี-รูม ห้องฉุกเฉิน
operating room ออพพะเรทิง-รูม ห้องผ่าตัด
operate ออพ’พะเรท ผ่าตัด
plastic surgery พลาสติค-เซอร์เจอรี ศัลยกรรมตกแต่ง
Intensive Care Unit (ICU) อินเทนซีฟ-แคร์-ยูนิท (ไอซียู) ห้องผู้ป่วยหนัก
mortuary มอร์’ชุเออรี ห้องดับจิต (ห้องเก็บศพ)
prescription พรีสคริพเชิน ใบสั่งยา
pharmacist ฟาร์ม’มะซิสทฺ เภสัชกร
medicine เมด’ดิซิน ยา, ยารักษาโรค
vitamin ไว’ทะมิน วิตามิน
tablet แทบเล็ท ยาเม็ดแบน
capsule แคพซูล ยาเม็ดแคปซูล
cream ครีม ยาชนิดครีม
ointment ออยทฺ’เมินทฺ ยาขี้ผึ้ง
balm บาล์ม ยาหม่อง
eye drops อาย-ดรอพฺสฺ ยาหยอดตา
throat lozenge โธรทฺ-ลอซินจฺ ยาอมแก้เจ็บคอ
aspirin แอสปริน ยาแก้ปวด ลดไข้
antibiotic แอนทิไบออทิค ยาฆ่าเชื้อ, ยาปฏิชีวนะ
antacid แอนแท’ซิด ยาลดกรด
vermifuge เวอร์มิฟิวจฺ ยาถ่ายพยาธิ
inhaler อินเฮล’เลอะ ยาดม
prescription label พรีสคริพเชิน-เลเบิล ฉลากยา
pamphlet แพมเฟล็ท แผ่นพับ (เอกสารกำกับยา)
helicopter pad เฮลิคอพเทอร์-แพด ลานจอดเฮลิคอปเตอร์
ambulance แอมบิวแล็นซ รถพยาบาล, ยานพาหนะส่งผู้ป่วย

แชร์เลย