โสด ภาษาอังกฤษ บอกอย่างไร พูดว่าอะไร พร้อมคำอ่าน

โสด ภาษาอังกฤษ สถานะโสด ฉันยังโสด ภาษาอังกฤษ พูดว่าอะไร – Single อ่านว่า ซิง’เกิล […]

โสด ภาษาอังกฤษ สถานะโสด ฉันยังโสด ภาษาอังกฤษ พูดว่าอะไร

– Single อ่านว่า ซิง’เกิล แปลว่า โสด, ตัวคนเดียว
พูดเป็นประโยคว่า I am single. อ่านว่า ไอ-แอม-ซิงเกิล แปลว่า ฉันโสด

– Available อ่านว่า อะเวล’ละเบิล แปลว่า ใช้ประโยชน์ได้, มีอยู่, ว่าง สามารถนำมาใช้ให้ความหมายว่า โสด ได้เช่นกัน ซึ่งก็คือ ยังไม่มีคนจับจองนั่นเอง
พูดเป็นประโยคว่า I am available. อ่านว่า ไอ-แอม-อะเวล’ละเบิล แปลว่า ฉันโสด

– คำว่ามีสถานภาพสมรส หรือแต่งงานแล้ว ใช้คำว่า married ก็สามารถนำมาบอกว่ายังไม่ได้แต่งงาน โดยใส่คำว่า not ไปด้านหน้า เป็น not married อ่านว่า นอท-แม’ริด แปลว่า ยังไม่ได้แต่งงาน ก็คือยังโสดอยู่
พูดเป็นประโยคว่า I am not married. อ่านว่า ไอ-แอม-นอท-แม’ริด แปลว่า ฉันยังไมได้แต่งงาน โสดอยู่ ยังไมได้สมรส

– Unattached อ่านว่า อันอะแทชดฺ แปลว่า โสด ไม่มีคู่ ไม่มีแฟน ไม่มีความสัมพันธ์กับใครอยู่

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ สำหรับผู้ที่เคยสมรส หรือแต่งงาน แต่ภายหลังไม่มีคู่ครอง, โสดแล้ว จะใช้คำว่า

– Divorced อ่านว่า ดิวอซดฺ แปลว่า หย่าร้าง หมายถึง แต่งงานแล้วและได้ทำการหย่าแล้ว

– widow / widower อ่านว่า วิโด้ / วิโดเอ่อะ แปลว่า แม่หม้าย/พ่อหม้าย (คนที่แต่งงานแล้วสามี/ภรรยาตาย)

– คู่สมรสที่แยกกันอยู่ โดยยังไม่ได้หย่ากันตามกฎหมาย ใช้คำศัพท์ว่า Separated อ่านว่า เซพะเรทิดฺ หมายถึง แยกกันอยู่กับคู่สมรส

แชร์เลย