คำศัพท์ ในเมือง รอบๆ เมือง ภาษาอังกฤษ พร้อมคำอ่าน คำแปล

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ในเมือง รอบๆ เมือง ภาษาอังกฤษ พร้อมคำอ่าน คำแปล City อ่านว่า ซิ’ที […]

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ในเมือง รอบๆ เมือง ภาษาอังกฤษ พร้อมคำอ่าน คำแปล

City อ่านว่า ซิ’ที แปลว่า เมือง, เมืองใหญ่
Town อ่านว่า ทาวน์ แปลว่า เมือง, ในเมือง

ในเมือง รอบๆ ตัว ภาษาอังกฤษ คำอ่าน อ่านว่า คำแปล แปลว่า
people พี’เพิล คน, ประชาชน
hobo โฮ’โบ คนจรจัด, คนพเนจร, คนร่อนเร่
homeless โฮม’ลิส ไร้ที่อยู่
stray dog สเตรย์-ด็อก สุนัขจรจัด
office building ออฟฟิซฺ-บิลดิง อาคารสำนักงาน
hotel โฮเทล โรงแรม
park พาร์ค สวนสาธารณะ
hospital ฮอส’พิเทิล โรงพยาบาล
health center เฮลธฺ-เซน’เทอะ สถานีอนามัย
market มาร์ค’คิท ตลาด
theater เธีย’เทอะ โรงละคร, โรงภาพยนตร์, โรงมหรสพ
museum มิวเซียม พิพิธภัณฑ์
stadium สเท’เดียม สนามกีฬา
church เชิร์ชฺ โบสถ์
pastor พาส’เทอะ บาทหลวง
cross ครอส ไม้กางเขน (ของศาสนาคริสต์)
Bible ไบ’เบิล คัมภีร์ไบเบิล, คัมภีร์ของศาสนาคริสต์
temple เทม’เพิล วัด
monk มังคฺ พระสงฆ์
novice นอฟ’วิส เณร
mosque มอสคฺ สุเหร่า, มัสยิด
Moslem มอส’เลิม ชาวมุสลิม
tower เทา’เออะ หอคอย
gallery แกล’เลอรี หอศิลป์, ห้องแสดงผลงานศิลปะ
city hall ซิที-ฮอล ศาลากลาง, ศาลากลางจังหวัด
skyscraper สกายสเครพเพอร์ ตึกสูงระฟ้า, อาคารสูง, ตึกสูงมาก
internet café อินเทอร์เน็ทฺ-คาเฟ่ ร้านอินเตอร์เน็ต
grocery store โกร’เซอรี-สโตร์ ร้านขายของชำ
florist’s ฟลอริสทสฺ ร้านขายดอกไม้
department store ดิพาร์ทเมินท์-สโตร์ ห้างสรรพสินค้า
supermarket ซูเพอร์มาร์เก็ท ซูเปอร์มาร์เก็ต
pet shop เพ็ท-ช็อพ ร้านขายสัตว์เลี้ยง, สินค้าสัตว์เลี้ยง
antique shop แอนทิค-ช็อพ ร้านขายโบราณวัตถุ
restaurant เรส’เทอเรินทฺ ร้านอาหาร, ภัตตาคาร
coffee bar คอฟฟี-บาร์ ร้านกาแฟ
icehouse ไอซ์เฮาส์ โรงน้ำแข็ง, โรงทำน้ำแข็ง
nightclub ไนท์คลับ ไนต์คลับ, สถานบันเทิงยามค่ำคืน
barbershop บาร์เบอร์ช็อพ ร้านตัดผมผู้ชาย
dental clinic เดนเทิล-คลินิก คลินิกทันตกรรม
bank แบงคฺ ธนาคาร
post office โพสท์-ออฟฟิซ ที่ทำการไปรษณีย์
police station โพลิซ-สเตเชิน สถานีตำรวจ
gas station แกส-สเตเชิน ปั๊มน้ำมัน
fire station ไฟเออร์-สเตเชิน สถานีดับเพลิง
fire engine ไฟเออร์-เอ็นจิน รถดับเพลิง
aerial ladder แอเรียล-แลดเดอร์ บันยาวที่ยืดออกได้ (ติดกับรถดับเพลิง)
train station เทรน-สเตเชิน สถานีรถไฟ
subway station ซับเว-สเตเชิน สถานีรถไฟใต้ดิน
court คอร์ท ศาล
embassy เอม’บะซี สถานทูต, สถานเอกอัครราชทูต
Government House กัฟเวิร์นเมินท์-เฮาส์ ทำเนียบรัฐบาล
district office ดิสทริคทฺ-ออฟฟิซ ที่ว่าการอำเภอ
television station เทลละวิชเชิน-สเตเชิน สถานีโทรทัศน์
radio station เรดิโอ-สเตเชิน สถานีวิทยุ
billboard บิล’บอร์ด ป้ายโฆษณา
guidepost ไกด’โพสทฺ ป้ายบอกทาง
bus stop บัส-สตอพฺ ป้ายรถเมล์, ป้ายจอดรถประจำทาง
newsstand นิวซ’สแทนดฺ แผงขายหนังสือพิมพ์
parking lot พาร์คคิง-ล็อท ที่จอดรถ, ลานจอดรถ
expressway เอกซเพรซเวย์ ทางด่วน
crash barrier แครช-แบริเออร์ รั้วขอบทาง (ขอบถนน)
street สตรีท ถนน
curb เคิร์บ ขอบถนน
tarmac ทาร์แม็ค ยางมะตอย
alley แอล’ลี ตรอก, ซอย
street sign สตรีท-ไซน์ ป้ายชื่อถนน
street lamp สตรีท-แลมพฺ ไฟถนน
traffic lights แทรฟฟิค-ไลทสฺ สัญญาณไฟจราจร
traffic cop แทรฟฟิค-คอพฺ ตำรวจจราจร
electricity post อีเลคทริสซิที-โพสท เสาไฟฟ้า
electrical transformer อีเล็คทริเคิล-แทรนซฺฟอร์เมอร์ หม้อแปลงไฟฟ้า
traffic jam แทรฟฟิค-แจม รถติด, การจราจรติดขัด
traffic cone แทรฟฟิค-โคน กรวยจราจร
crosswalk ครอสวอล์ค ทางม้าลาย
footpath ฟุทพาธ ฟุตบาท, ทางเท้า, บาทวิถี
corner คอร์’เนอะ หัวมุม, หัวโค้ง, หัวถนน
overpass โอ’เวอะพาซฺ สะพานลอย
beggar เบกเกอร์ คนขอทาน
traffic circle แทรฟฟิค-เซอร์เคิล วงเวียน
intersection อินเทอเซค’เชิน สี่แยก, จุดตัด, ชุมทาง
monument มอน’นิวเมินทฺ อนุสาวรีย์
car คาร์ รถยนต์
garbage truck การ์บิจฺ-ทรัค รถขยะ
dustman ดัสทฺ’แมน คนเก็บขยะ
manhole แมน’โฮล ท่อระบายน้ำมีฝาปิด (ตามถนน)
hydrant ไฮ’ดรันทฺ หัวก๊อกน้ำประปาสาธารณะ, หัวก๊อกน้ำดับเพลิง
drop ดรอพ หยดน้ำ
pollution พะลูเชิน มลพิษ
telephone booth เทล’ลีโฟน-บูธ ตู้โทรศัพท์
bookmobile บุคโมบีล ห้องสมุดเคลื่อนที่
stall สตอล แผงลอย
smoke สโมค ควัน
booth บูธ ซุ้ม
graffiti กราฟฟิที ภาพเขียน-ภาพวาดบนกำแพงสาธารณะ
accident แอค’ซิเดินทฺ อุบัติเหตุ
crash แครช ชน (รถชน)
grab แกรบ จับ, คว้า, ฉวย
handcuffs แฮนดฺ’คัฟ กุญแจมือ
walkie-talkie วอล์คคี-ทอล์คคี เครื่องรับส่งวิทยุ
public utility พับบลิค-ยูทิลิที สาธารณูปโภค

แชร์เลย