ไฟดับ ภาษาอังกฤษ

ไฟดับ ภาษาอังกฤษ พูดว่าอะไร ไฟตก ใช้คำศัพท์เหมือนกันไหม มาดูการใช้คำศัพท์ภาษาอังกฤษเพื่อบอกว่า ไฟตก หรือ ไฟดับ เป็นภาษาอังกฤษ […]

ไฟดับ ภาษาอังกฤษ พูดว่าอะไร ไฟตก ใช้คำศัพท์เหมือนกันไหม มาดูการใช้คำศัพท์ภาษาอังกฤษเพื่อบอกว่า ไฟตก หรือ ไฟดับ เป็นภาษาอังกฤษ พร้อมคำอ่าน การออกเสียงให้ถูก

เมื่อสักครู่นี้ไฟดับ พูดเป็นภาษาอังกฤษว่า power outage อ่านว่า เพา’เออะ-เอาทิจฺ

ตัวอย่างประโยค ไฟดับ ภาษาอังกฤษ
There was a power outage just now.
อ่านว่า แดรฺ วอซ อะ เพาวเออะ เอาทิจฺ จัสทฺ นาวฺ
แปลว่า ไฟฟ้าดับ (ตั้งแต่เมื่อกี้นี้)

ไฟตก ใช้คำว่า brownout อ่านว่า บราวนฺเอาทฺ

ตัวอย่างประโยค ไฟตก ภาษาอังกฤษ
The cafe was without lights because of a brownout.
อ่านว่า เดอะ คาเฟ่ วอซ วิธเอาทฺ ไลทสฺ บิคอส ออฟ อะ บราวนฺเอาทฺ
แปลว่า ร้านกาแฟไม่มีไฟ เพราะเกิดเหตุไฟตก

แต่ถ้าไม่ใช่ไฟตก แต่เป็นไฟดับ คือไม่มีกระแสไฟฟ้าเป็นระยะเวลานานๆ ภาษาอังกฤษใช้คำว่า

blackout อ่านว่า แบลคฺเอาทฺ หมายถึง ไฟดับ[a failure in the supply of electricity]

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ บอกว่าไฟดับ
due to a power blackout their hotel was in total darkness
แปลว่า เพราะว่าไฟดับ โรงแรมจึงอยู่ในความมืด

ตัวอย่างประโยคเพิ่มเติม สำหรับบอกว่าไฟดับ เช่น อยู่ๆ ไฟก็ดับไป

The lights suddenly went out while we were watching TV.
แปลว่า อยู่ๆ ไฟก็ดับ ตอนที่เรากำลังดูโทรทัศน์

แชร์เลย