รวม คำศัพท์ภาษาอังกฤษ มักสับสน ใช้ผิดบ่อย เขียนเหมือนกัน ออกเสียงคล้ายกัน

รวมคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่มักสับสน เรียงตามตัวอักษรภาษาอังกฤษ สำหรับผู้ที่ต้องการพูดภาษาอังกฤษ เรียนรู้ฝึกฝน ไม่ว่าจะเพื่อการเรียน การสอบ หรือการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อสื่อสารในชีวิตประจำวัน สิ่งที่จำเป็นมากคือการรู้คำศัพท์ (Vocabulary) คำต่างๆ […]

Home/คำศัพท์ภาษาอังกฤษ/รวม คำศัพท์ภาษาอังกฤษ มักสับสน ใช้ผิดบ่อย เขียนเหมือนกัน ออกเสียงคล้ายกัน

รวมคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่มักสับสน เรียงตามตัวอักษรภาษาอังกฤษ สำหรับผู้ที่ต้องการพูดภาษาอังกฤษ เรียนรู้ฝึกฝน ไม่ว่าจะเพื่อการเรียน การสอบ หรือการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อสื่อสารในชีวิตประจำวัน สิ่งที่จำเป็นมากคือการรู้คำศัพท์ (Vocabulary) คำต่างๆ (Words) และนำไปใช้ได้อย่างถูกต้องครับ

มีคำศัพท์มาเพิ่มให้เรื่อยๆ อย่าลืมเข้ามาอ่านบ่อยๆ นะครับ ค่อยๆ อ่านวันละนิด อ่านไปเรื่อยๆ ทุกวัน เก่งแน่นอนครับ (กลับมาหน้านี้ง่ายๆ โดยแชร์ไว้ที่หน้าเฟซบุ๊ก หรือเข้า google แล้วพิมพ์ tonamorn.com vocabulary)

แนะนำ : ศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่จำเป็นต้องรู้ 1,000+ คำ พร้อมคำอ่าน คำแปล และเสียงโดยเจ้าของภาษา
คลิกเลย >> www.tonamorn.com/vocabulary

 กดติดตาม เพจเรียนภาษาอังกฤษฟรี บนเฟซบุ๊ก
facebook.com/ajarn.tonamorn
(ตั้งเป็น see first : เห็นโพสต์ก่อน ด้วยนะครับ)

หมวด A
* a lot / lots / allot
a lot (อะล็อต) = pron. จำนวนมาก
lots (ล็อตส์) = pron. จำนวนมาก
allot (อะล็อต) = v. จัดสรรค์ ,แบ่งปัน

* abhorrent / aberrant
abhorrent = adj. รู้สึกเกลียด
aberrant = adj. ผิดปกติ

* abuse / misuse
abuse = v. ทำผิดกฏหมาย ,พูดคำหยาบ ,ลวนลาม
misuse = v. ใช้ในทางผิด ,ใช้ในทางไม่ควร

* accede / exceed
accede = v. ยอมตาม
exceed = v. ทำมากเกิน

* accept / except / exempt
accept = v. ยอมรับ ,เห็นด้วย
except = v. ยกเว้น ,เว้นแต่
= prep ยกเว้น ,เว้นแต่
exempt = v. ยกเว้น ,เว้นแต่
= adj ยกเว้น ,เว้นแต่

* access / excess / assess
access = n. การเข้าถึง
= v. เข้าถึง
excess = n. สิ่งมากเกิน
assess = v. ประเมิน

* accessary / accessory
accessary = n. ผู้สมรู้ร่วมคิด
accessory = n. สิ่งประกอบ ,สิ่งประดับ

* accord / discord
accord = v. เห็นพ้อง
= n. ความปรองดอง ,สัญญา
discord = v. ขัดแย้ง
= n. ความขัดแย้ง

* accuse / excuse
accuse = v. กล่าวหา ,ฟ้องร้อง
excuse = v. ยกโทษให้

* acetic /acid
acetic = adj. กก.น้ำส้มสายชู
acid = adj. กก.กรด
= n. กรด

* acid / acrid
acid = adj. กก.กรด
= n. กรด
acrid = adj. กลิ่นฉุ่น ,ฉุนเฉียว

* acquaint / acquaintance / quaint
acquaint = v. ทำใหัคุ้นเคย
acquaintance = n. ความคุ้นเคย ,คนคุ้นเคย
quaint = adj. แปลก

* acumen / acuity
acumen = n. ค.มีไหวพริบ
acuity = n. ค.รุนแรง

* ad / add / odd
ad (แอด) = n. โฆษณา(advertisement)
add (แอด) = v. เพิ่ม ,เติม
odd (ออด) = adj. แปลก

* adapt / adept / adopt
adapt = v. ปรับ ,ปรับตัว
adept = adj. เก่ง
adopt = v. รับไว้(ความเชื่อ)

* addition / edition
addition = n. สิ่งที่เพิ่ม ,การเพิ่มเติม
edition = n. การตีพิมพ์

* adieu / ado
adieu (อะดู) = n. การอำลา
ado (อะดู) = n. ทันทีทันใด

* adjure / abjure
adjure = v. วิงวอน
abjure = v. ละ ,เลิก

* adolescent / adolescence
adolescent = adj. กก.วัยรุ่น
= n. วัยรุ่น
adolescence = n. ภาวะวัยรุ่น

* adopt / adult
adopt = v. รับไว้(ความเชื่อ,ลูกบุญธรรม)
adult = n. ผู้ใหญ่

* adopt / adapt
adopt = v. รับไว้(ความเชื่อ,ลูกบุญธรรม)
adapt = v. ปรับ

* adoptive / adopted
adoptive = adj. ที่รับไว้
adopted = v3 ถูกรับไว้(adopt – adopted – adopted)

* adventure / venture
adventure = n. ก.เสี่ยงภัย
venture = v. เสี่ยง(ธุรกิจ)

* adversary / adversity / aversion
adversary = n. ศัตรู
adversity = n. ค.ทุกข์ยาก
aversion = n. ค.เกลียดชัง

* adverse / averse
adverse = adj. เป็นปฏิปักษ์กับ ,เป็นทุกข์กับ
averse = adj. เกลียดชัง

* advice / advise
advice = n. คำแนะนำ ,สิ่งที่แนะนำ
advise = v. แนะนำ

* advocate
advocate = v. สนับสนุน
= n. ทนายความ

* aesthetic / ascetic
aesthetic = adj. สวยงาม
ascetic = adj. ถือสันโดด
= n. พระ

* affect / effect
affect(เอาะเฟ็คท)= v. กระทบต่อ ,รัก ,เสแสร้ง
effect(อิเฟ็คท) = n. ผลลัพธ์ ,ผลกระทบ

* affection / affectation
affection = n. ค.รัก
affectation = n. ก.เสแสร้ง

* affinity / infinity
affinity = n. ค.สัมพันธ์กัน ,ค.เป็นพี่น้อง
infinity = n. ค.ไม่จบสิ้น

* afflict / conflict
afflict = v. ทำให้เป็นทุกข์ ,ทำให้เดือดร้อน
conflict = v. ขัดแย้งกับ

*affluent / effluent
affluent = adj. ร่ำรวย
effluent = n. น้ำเสีย ,ของเสีย

* afterward / afterword
afterward = adv. ภายหลัง ,ต่อมา ,หลังจากนั้น
afterword = n. บทส่งท้าย

* aid / aide
aid (เอด) = v. ช่วยเหลือ
= n. ความช่วยเหลือ
aide (เอด) = n. ผู้ช่วย

* ail / ale
ail (เอล) = v. เจ็บป่วย
ale (เอล) = n. เบียร์เอล

* air / heir
air (แอ) = n. อากาศ
heir (แอ) = n. ทายาท (มรดก)

* aisle / isle
aisle(ไอเอิล) = n. ทางเดินตรงกลางในโบสถ์
isle (ไอเอิล) = n.เกาะเล็กๆ

* alibi / alias
alibi = n. ข้อแก้ตัว
alias = n. นามแฝง

* aliment / ailment
aliment = n. อาหาร
ailment = n. ความเจ็บป่วย

* alimentary / elementary
alimentary = adj. กก.อาหาร
elementary = adj. กก.ธาตุ ,เป็นพื้นฐาน

* all / every
all = adj. ทั้งหมด
every = adj. ทุกๆ

* all – round / all around
all – round = adj. เก่งรอบด้าน
all around = adv. ทุกหนทุกแห่ง

* all ways / always
all ways = n. ทางทั้งหมด
always = adv. เสมอๆ

* allay / alley / ally
allay = v. บรรเทา
alley = n. ตรอก ,ซอย
ally = n. พันธมิตร

* alleviate / elevate / ameliorate / deteriolate
alleviate = v. บรรเทา
elevate = v. ท.สูงขึ้น
ameliorate = v. ท.ดีขึ้น ,ปรับปรุง
deteriolate = v. เน่าเปื่อย ,เสื่อมโทรม

* allude / elude /illude / delude
allude = v. อ้างอิง ,พูดเป็นนัย
elude = v. หลีกเลี่ยง ,หลบ
illude = v. หลอกลวง
delude = v. หลอกลวง

* allusion / elusion / illusion / delusion
allusion = n. การอ้างอิง ,การพูดเป็นนัย
elusion = n. การหลีกเลี่ยง ,การหลบ
illusion = n. การหลอกลวง
delusion = n. การหลอกลวง

* ally / alloy
ally = v. เป็นพันธมิตรกับ
= n. พันธมิตร
alloy = v. ผสม
= n. โลหะผสม

* almost / most
almost = adv. เกือบ
most = adj. ส่วนใหญ่

* alms / arms / arm / army
alms = n. ทาน (ทำบุญ)
arms = n. อาวุธ
arm = n. แขน
army = n. ทหารบก

* already / all ready
already = adv. แล้ว
all ready = adj. พร้อมเต็มที่

* alright / all right
alright = adj. ดี ,สบายดี
all right = adj. ถูกต้องทั้งหมด

* altar / alter
altar(ออลเทอะ) = n. แท่นบูชาในโบสถ์
alter(ออลเทอะ) = v. แก้ไข

*alternate / alternative
alternate = v. สลับกัน
= adj. สลับกัน ,อันเว้นอัน
alternative = adj. เป็นทางเลือก
= n. ทางเลือก

* alternately / alternatively
alternately = adv. อย่างสลับกัน
alternatively = adv. อย่างเป็นทางเลือก

* although / though / thorough / through / thru / throughout / thought
although (ออล-โด) = conj. ถึงแม้ว่า
though (โด) = conj. ถึงแม้ว่า
thorough (ทะ-เรอะ) = adj. รอบคอบ
through (ทรู) = prep. ทะลุ ,ผ่าน
thru (ทรู) = prep. ทะลุ ,ผ่าน
throughout(ทรู-เอาท)= prep. ทะลุตลอด ,ผ่านตลอด
thought (ท็อต) = v2. คิด ( think – thought – thought )
= n. ความคิด

* altogether / all together
altogether = adv. ทั้งหมด
all together = adv. พร้อมเพรียง

* alumnus / alumni / alumna / alumnae
alumnus = nเอก ศิษย์เก่าชาย
alumni = nพหู ศิษย์เก่าชายหลายคน
alumna = nเอก ศิษย์เก่าหญิง
alumnae = nพหู ศิษย์เก่าหญิงหลายคน

* amaze / amuse
amaze = v. ทำให้อัศจรรย์
amuse = v. ทำให้สนุก

* ambiguous / ambitious
ambiguous = adj. กำกวม ,คลุมเครือ
ambitious = adj. กระตือรือร้น ,ทะเยอทะยาน

* ambivalent / ambivocal
ambivalent = adj. ที่ขัดแย้ง
ambivocal = adj. กำกวม ,คลุมเครือ

* ambivalent / ambigious
ambivalent = adj. ที่ขัดแย้ง
ambigious = adj. กำกวม ,คลุมเครือ

* amiable / amicable
amiable = adj. อ่อนโยน ,น่ารัก(lovely)
amicable = adj. เป็นมิตร (friendly)

* among / between
among = prep. ท่ามกลาง (สามสิ่ง)
between = prep. ระหว่าง (สองสิ่ง)

* amoral / immoral
amoral = adj. ไม่เกี่ยวกับศีลธรรม(a ,an = not)
immoral = adj. ไร้ศีลธรรม (im = not)

* amount / number
amount = n.un จำนวนหนึ่ง
number = n.เอก ,พหู จำนวนหนึ่ง

* amused / bemused
amused = v3. สนุก
bemused = v3. รู้สึกสับสน

* analogy / antithesis / anatomy / anachronism
analogy = n. คำอุปมาเหมือน
antithesis = n. สิ่งตรงข้าม
anatomy = n. วิชากายภาคย์
anachronism = n. สิ่งย้อนยุค

* anecdote / antidote
anecdote = n. เกร็ดประวัติ
antidote = n. ยาต้านพิษ

* angel / angle
angel (เอ็งเจิล) = n. นางฟ้า ,ทูตสวรรค์ ,คนส่งสาร
angle (เเอ็งเกิล) = n. มุม

* annual / annul / anal
annual = adj. ประจำปี
annul = v. ทำให้โมฆะ
anal = adj. กก.ทวาร(anus = ทวาร)

* anyone / any one
anyone = pron. ทุกๆคน ,ใครก็ได้(ใครก็ตาม)
any one = pron. แต่ละคน ,คนใดคนหนึ่ง

* anyway / any way
anyway = interj. อย่างไรก็ตาม
any way = n. ทางใดก็ตาม

* appreciable / appreciative
appreciable = adj. ที่มีค่ามาก
appreciative = adj. ที่ซาบซึ้ง

* apprehend / comprehend
apprehend = v. ทำความเข้าใจ ,จับกุมตัว
comprehend = v. เข้าใจ

* apprise / comprise
apprise = v. บอก ,แจ้ง
comprise = v. ประกอบด้วย

* apprise / appraise
apprise = v. บอก ,แจ้ง
appraise = v. ประเมิน(ราคา)

* apt / ept / opt
apt = adj. เป็นไปได้
ept = adj. เก่ง
opt = v. เลือก

* arc / ark
arc (อาร์ค) = n. หลังคาโค้ง ,ความโค้ง
ark (อาร์ค) = n. ชื่อเรือของโนอา (ตอนนำ้ท่วมโลก)

* arcane / archaic
arcane = adj. ลึกลับ
archaic = adj. โบราณ

* arise / rise / raise
arise = vi. อุบัติขึ้น
rise = vi. พุ่งขึ้น
raise = vt. ทำให้เพิ่มขึ้น ,ยกขึ้น

* around / round
around = adv. รอบๆ
round = adj. กลม
= v. ท.กลม(ทำให้กลม)

* arouse / rouse
arouse = v. ก่อให้เกิด ,ยั่วทางเพศ
rouse = v. ท.กระตือรือร้น

* arrant / errand
arrant = adj. สุดยอด ,ที่สุด
errand = n. การซื้อของเล็กน้อย

* artist / artiste / artisan
artist = n. ศิลปิน (วาดรูป)
artiste = n. ศิลปิน (ร้องเพลง ,เต้นรำ)
artisan = n. ช่างศิลป์(ทำงานศิลป์)

* arty / artful / artistic
arty = adj. สวยงาม ,มีศิลปะ
artful = adj. เจ้าเล่ห์
artistic = adj. สวยงาม ,มีศิลปะ

* ascent / assent
ascent = n. การพุ่งขึ้น ,ความรุ่งเรือง
assent = n. ความยินยอม

* as far as / so far as
as far as = adv. ไกลเท่าที่
so far as = conj. ตราบเท่าที่

* aspersion / dispersion
aspersion = n. การใส่ร้าย
dispersion = n. การกระจาย

* assets / asset
assets = n. ทรัพย์สมบัติ
asset = n. ประโยชน์

* assignation / assignment
assignation = n. ที่ลับนัดพบ
assignment = n. การบ้าน(homework) ,งานที่มอบให้ทำ

* astrology / astronomy
astrology = n. โหราศาสตร์(วิชาหมอดู)
astronomy = n. ดาราศาสตร์(วิชาศึกษาดวงดาวในจักรวาล)

* ate / eight
ate (เอ็ท) = v2 กิน (eat – ate -eaten)
eight (เอ็ท) = n. เลขแปด

* atheist / agnostic
atheist = n. คนไม่เชื่อในพระเจ้า
agnostic = adj. สงสัยในพระเจ้า

* attribute /distribute / retribute
attribute = v. ลงความเห็น ,ให้เหตุผล
distribute = v. กระจาย ,จ่ายแจก
retribute = v. แก้แค้น

* audience / auditorium
audience = n. ผู้ฟัง ,ผู้ชม
auditorium = n. ห้องประชุม

* auger / augur
auger(ออร์เกอร์) = n. สว่าน
augur(ออร์เกอร์) = v. ทำนาย

* aural / oral
aural (ออร์รอล) = adj. เกี่ยวกับหู
oral (ออร์รอล) = adj. เกี่ยวกับปาก

* authoritarian / authoritative
authoritarian = adj. บ้าอำนาจ
authoritative = adj. เกี่ยวกับอำนาจ

* avenge / revenge
avenge = v. แก้แค้น
revenge = v. แก้แค้น
= n. ก.แก้แค้น

* avocation / vocation / vacation
avocation = n. งานอดิเรก ( a,an = not )
vocation = n. งานอาชืพ
vacation = n. วันหยุด ,วันพักร้อน

* aw / or
aw (ออร์) = interj. เสียงแสดงค.รังเกียจ
or (ออร์) = conj. หรือ

* award / reward
award = n. รางวัลที่มีกรรมการตัดสิน
reward = n. รางวัลทั่วไป(เงิน)

* away / aweigh
away (อะเว) = prep. ออกห่าง
aweigh(อะเว) = adv. ทิ้งสมอเรือ

* awful / awesome
awful = adj. แย่มาก ,ห่วยมาก
awesome = adj. ยอดเยี่ยม

* awhile / a while
awhile = adv. สักครู่
a while = n. สักครู่

หมวด B
* bail / bale
bail (เบล) = n. เงินประกันตัว ,ถังน้ำ(pail)
bale (เบล) = n. มัด (ฟาง)

* bait / bet
bait = n. เหยื่อ
bet = v. พนัน

* baited / bated(breath)
baited = v3 เป็นเหยื่อ
bated(breath) = v3 ตื่นเต้น

*ball / bawl
ball (บอล) = n. ลูกบอล
bawl (บอล) = v . ตะโกน

* ballet / ballot
ballet = n. การเต้นบัลเล่ท์
ballot = n. บัตรเลือกตั้ง

* balmy / barmy
balmy = adj. อบอุ่น
barmy = adj. โง่

* bank
bank = n. ธนาคาร
= n. ตลิ่ง

* barbarian / barbaric
barbarian = n. คนป่าเถื่อน
barbaric = adj. ป่าเถื่อน

* bare / bear
bare (แบร์) = adj. เปล่า ,เปลือย
bear (แบร์) = v. แบก ,บรรทุก ,อดทน (bear – bore – borne)
= v. ให้กำเนิด(ทารก) (bear – bore – born)
= n. หีม(สัตว์)

* base / bass
base(เบส) = n. ฐาน
= adj. แย่ ,ไม่ดี
bass(เบส) = n. เสียงร้องระดับต่ำ
(แบส) = n. ชื่อปลาแบส

* bath / bathe
bath (บาธ) = n. อ่างอาบน้ำ
= v. อาบน้ำในบ้าน
bathe (เบด) = v. อาบน้ำนอกบ้าน

* beach / beech
beach (บีช) = n. ชายหาด
beech (บีช) = n. ต้นบีช

* bean / been
bean (บีน) = n. ถั่ว
been (บีน) = v3 เป็น ,อยู่ ,คือ (is ,am ,are – was ,were – been)

* beard / bear
beard (เบียร์ด) = n. เครา
bear (แบร์) = v. แบก ,บรรทุก ,อดทน (bear – bore – borne)
= v. ให้กำเนิด(ทารก) (bear – bore – born)
= n. หีม(สัตว์)

* beard / bread
beard (เบียร์ด) = n. เครา
bread (เบรด) = n. ขนมปัง

* beat / beet
beat (บีท) = v. ตี ,เต้น ,เอาชนะ(beat – beat – beaten)
beet (บีท) = n. หัวบีท (ผัก)

* beer / bier
beer (เบียร์) = n. เบียร์ (เหล้า)
bier (เบียร์) = n. แท่นศพ

* believe / belief
believe = v. เชื่อ
belief = n. ความเชื่อ

* bell / belle
bell (เบล) = n. ระฆัง ,กระดิ่ง
belle (เบล) = n. สาวงาม

* berg / burg
berg (เบิร์ก) = n. ภูเขาน้ำแข็ง(iceberg)
burg (เบิร์ก) = n. เมือง(บุรี )

* berry / bury
berry (เบะรี่) = n. ลูกผลไม้
bury (เบะรี่) = v. ฝังศพ

* berry / beret
berry = n. ลูกผลไม้
beret = n. หมวกบาเร่ท์ (ทหาร)

* berth / birth
berth (เบิร์ธ) = n. ห้องนอนบนเรือ
birth (เบิร์ธ) = n. การเกิด

* beside / besides
beside = prep. ข้างๆ
besides = prep. ,conj. นอกจากนี้ ,ยิ่งไปกว่านี้

* better / bettor
better = adj. ดีกว่า(good – better – best)
bettor = n. นักพนัน(bet + or)

* biannual / biennial
biannual = adj. หนึ่งปีสองครั้ง ,สองครั้งต่อปี
biennial = adj. สองปีต่อครั้ง

* bight / blight
bight = n. อ่าวเล็กๆ
blight = n. ความโสมม

* billion / million
billion = n. หนึ่งพันล้าน
million = m. หนึ่งล้าน

* bimonthly / semimonthly
bimonthly = adv. สองครั้งต่อเดือน
semimonthly = adv. ทุกครึ่งเดือน

* bin / been
bin (บิน) = n. ถังขยะ
been(บีน) = v3 เป็น ,อยู่ ,คือ (is ,am ,are – was ,were – been)

* bite / byte
bite (ไบท์) = v. กัด
byte (ไบท์) = n. หน่วยความจำคอมฯ

* blatant / flagrant
blatant = adj. ชัดเจน
flagrant = adj. อื้อฉาว

* blew / blue
blew (บลู) = v2 พัด ,เป่า (blow – blew – blown)
blue (บลู) = n. สีฟ้า ,สีนำ้เงิน

* blithe / lithe
blithe = n. ความสุขใจ
lithe = adj. อ่อน ,ยืดหยุ่น

* block / bloc
block (บล็อก) = v. กั้น ,ปิดกั้น
= n. กลุ่มตึก
bloc (บล็อก) = n. กลุ่มประเทศ

* blonde / blond
blonde (บลอน) = n. สาวผมทอง
blond (บลอน) = n. หนุ่มผมทอง

* boar / bore / boor
boar (บอร์) = n. หมูตัวผู้
bore (บอร์) = v. ทำให้เบื่อ ,แทงทะลุ(bore-bored-bored)
= n. คนน่าเบื่อ
boor (บัว) = n. คนบ้านนอก ,คนหยาบคาย

* board / bored / broad / abroad
board (บอร์ด) = n. ไม้กระดาน ,ค่าอาหาร ,ค่าที่พัก ,คณะกรรมการ ,แป้นไฟฟ้า
bored (บอร์ด) = adj. รู้สึกเบื่อ
broad (บรอด) = adj. กว้าง
abroad(อะบรอด) = adv. ต่างประเทศ

* boarder / border
boarder(บอร์เดอร์)= n. นร.กินนอน ,ผู้เข้าพัก
border (บอร์เดอร์)= n. ชายแดน

* boil / bolt
boil = v. ต้ม ,เดือด
bolt = n. กลอนประตู ,น็อตตัวผู้(nut = น็อตตัวเมีย)

* boil / broil
boil = v. ต้ม ,เดือด
broil = v. ปิ้ง ,ย่าง

* bold / bald
bold (โบล์ด) = adj. กล้า
bald (บอล์ด) = adj. หัวล้าน

* bolder / boulder
bolder (โบล์เดอร์)= adj. กล้ามากกว่า(bold + er)
boulder(โบล์เดอร์)= n. หินก้อนยักษ์

* bored / boring
bored = adj. รู้สึกเบื่อ
boring = adj. น่าเบื่อ

* born / borne
born (บอร์น) = v3 เกิด ,กำเนิด (bear – bore – born)
borne(บอร์น) = v3 แบก ,บรรทุก ,อดทน (bear – bore – borne)

* bough / bow
bough (เบาว์) = n. กิ่งไม้
bow (เบาว์) = v. โค้ง ,คำนับ
(โบว์) = n. โบว์ ,หูกระต่าย

* boy / buoy
boy (บอย) = n. เด็กชาย
buoy (บอย) = n. ทุ่นลอยน้ำ

* brake / break
brake (เบรก) = n. เบรก (รถยนต์)
= v. หยุด ,ห้าม
break (เบรก) = v. ทำให้แตก หรือ หัก
= n. ช่วงพัก

* braze / braise
braze (เบรส) = n. ทองเหลือง
braise(เบรส) = v. ตุ๋น(อาหาร)

* breach / breech
breach(บรีช) = n. การละเมิด (กฏหมาย)
breech(บรีช) = n. ท้ายปืน

* bread / bred
bread(เบรด) = n. ขนมปัง
bred (เบรด) = v2,3 แพร่พันธ์ุ ,เพาะพันธ์ุ (breed – bred – bred)

* breadth / broad / abroad
breadth = n. ค.กว้าง
broad = adj. กว้าง
abroad = adv. ต่างประเทศ

* breath / breathe
breath (เบรธ) = n. ลมหายใจ
breathe (บรีด) = v. หายใจ

* bridal / bridle
bridal = adj. กก.เจ้าสาว(bride + al)
bridle = n. บังเหียรม้า

* bristle / brittle
bristle = n. ขนแปรง
brittle = adj. เปราะบาง

* broach / brooch
broach(โบรช) = v. ยกประเด็น
brooch(โบรช) = n. เข็มกลัด

* brought / bought
brought (บร็อท) = v2,3 นำมา (bring-brought-brought)
bought (บ็อท) = v2,3 ซื้อ (buy – bought – bought )

* brunet / brunette
brunet (บรูเน็ท) = n. หนุ่มผมน้ำตาล
brunette(บรูเน็ท) = n. สาวผมน้ำตาล

* buffet / buffer / buff
buffet = n. อาหารบุฟเฟ่
buffer = n. กันชน
buff = n. หนังควาย

* byte / bye
byte (ไบท) = n. หน่วยความจำคอมฯ
bye (บาย) = v. ลาก่อน

* buy / by
buy (บาย) = v. ซื้อ
by (บาย) = prep. โดย ,ข้างๆ

หมวด C
* cache / cash / cachet
cache = n. ที่ซ่อนตัว
cash = n. เงินสด
cachet = n. ตรา ,สัญญลักษณ์

* caddy / catty
caddy = n. เด็กถือถุงกอล์ฟ
catty = adj. ที่มุ่งร้าย ,อาฆาต

* calf / cape
calf = n. น่อง ,ลูกวัว
cape = n. แหลม (ภูมิศาสตร์)

* cannon / canon
cannon = n. ปืนใหญ่
canon = n. กฏ ,หลักการ

* canvas / canvass
canvas = n. ผ้าใบ
canvass = n. หัวคะแนน (สส.)
= v. เกลี้ยกล่อม

* capital / capitol
capital = n. เมืองหลวง ,อักษรตัวใหญ่ ,เงินทุน
capitol = n. ทำเนียบขาว(US)

* captivate / capture
captivate = v. ท.หลงใหล
capture = v. จับกุม

* career / careen / carrier / courier
career = n. อาชีพ
careen = v. ร่อน ,เอียง
carrier = n. ผู้ขนส่ง ,คนส่งจม. ,พาหะนำโรค(carry+er)
courier = n. คนส่งจม.

* carrot / carat / caret
carrot = n. หัวแครอท
carat = n. หนึ่งกะรัต (เพชร)
caret = n. เครื่องหมายพิมพ์ตก( ^ )

* carry / carry on / carry out
carry = v. แบก ,หิ้ว ,บรรทุก
carry on = phrv. ทำต่อ (phrv = phrasal verb = สำนวน)
carry out = phrv. ทำเสร็จ

* cast / caste / chaste
cast = v. ขว้าง ,ทดสอบนักแสดง
caste = n. วรรณะ (อินเดีย)
chaste = adj. บริสุทธิ์

* cause / course / coarse
cause (คอส) = v. ก่อให้เกิด
= n. สาเหตุ
course (คอรส) = n. วิชา
= n. เส้นทางเรือ
coarse (คอรส) = adj. หยาบ ,กระด้าง

* cease / seize / besiege
cease = v. หยุด
seize = v. ยึด ,ครอบครอง
besiege = v. ล้อมรอบ

* ceiling / sealing
ceiling (ซีลิง) = n. เพดาน
sealing (ซีลิง) = n. การปิดผนึก

* cell / sell
cell (เซล) = n. หน่วยเซลล์ ,ห้องเล็กๆ ,กุฏิ ,คุก
sell (เซล) = v. ขาย

* censor / censure / sensor
censor = n. คนระงับ ,คนห้าม
censure = n. การระงับ ,การห้าม
sensor = n. สิ่งตรวจสอบ

* cent / sent
cent = n. หนึ่งเซนต์ (หน่วยเงิน)
sent = v2,3 ส่ง (send – sent – sent)

* cereal / serial
cereal = n. ธัญพืช
serial = n. series = หนังชุด ,ชุด

* certain / ascertain
certain = adj. แน่นอน
ascertain = v. เสาะหา

* certain / curtain / curtail
certain = adj. แน่นอน
curtain = n. ผ้าม่าน
curtail = v ตัด

* certitude / certainty
certitude = n. ค.เชื่อมั่น
certainty = n. ค.แน่นอน

* cheap / cheep / sheep
cheap (ชีพ) = adj. ราคาถูก
cheep (ชีพ) = v. จิ๊บๆ (เสียงนกร้อง)
sheep (ฉีพ) = n. แกะ

* cheque / shake / check
cheque = n. เช็คเงินสด
shake = v. เขย่า ,สั่น
check = n. เช็คเงินสด
= v. ตรวจสอบ

* childlike / childish
childlike = adj. เหมือนเด็ก(ทางดี)
childish = adj. เหมือนเด็ก(ทางเลว)

* chord / cord
chord(คอร์ด) = n. ช่องดนตรี (กีต้าร์)
cord (คอร์ด) = n. กระดูกสันหลัง

* choose / chose
choose = v1 เลือก (choose-chose-chosen)
chose = v2 เลือก (choose-chose-chosen)

* cite / site
cite = v. กล่าว ,พูด
site = n. สถานที่

* clause / claws
clause = n. ประโยคย่อย (อนุประโยค)
claws = nพหู กรงเล็บ ,อุ้งเท้า

* click / clique
click = v. เสียงคลิก
clique = n. กลุ่ม ,คณะ

* climactic / climatic
climactic = adj. ที่่สุดยอด (n=climax)
climatic = adj. กก.อากาศ(n=climate)

* clothes / cloth / clothing / clothe
clothes = nพหู เสื้อผ้า
cloth = n.un ผืนผ้า
clothing = adj. กก.เสื้อผ้า
clothe = v. ใส่เสื้อผ้าให้

* close / cloze
close = v. ปิด
cloze = n. แบบฝึกหัดภาษาอังกฤษ

* close / closet
close = v. ปิด
closet = n. ตู้ใส่เสื้อผ้า

* coarse / course
coarse = adj. หยาบ ,กระด้าง
course = n. เส้นทางเดินเรือ ,วิชา

* collaborate / corroborate
collaborate = v. ร่วมมือ
corroborate = v. ยืนยัน ,รับรอง

* collage / college / colleague
collage = n. ภาพตัดแปะ
college = n. วิทยาลัย
colleague = n. เพื่อนร่วมงาน

* collude / delude
collude = v. สมรู้ร่วมคิด
delude = v. หลอกลวง

* come over / overcome
come over = v. มาถึง
overcome = v. เอาชนะ

* comma / coma
comma = n. ลูกน้ำ
coma = n. อาการโคม่า(ใกล้ตาย)

* complacent / complaisant
complacent = adj. รู้สึกพอใจ
complaisant = adj. ชอบเอาอกเอาใจ

* completion / completeness
completion = n. ก.ทำสำเร็จ (complete = v. ทำเสร็จ)
completeness = n. ค.สมบูรณ์ (complete = adj. สมบูรณ์)

* compliment / complement
compliment = n. คำชม
complement = n. ส่วนเติมเต็ม

* compose / comprise
compose = v. แต่งเพลง ,แต่งนิยาย
comprise = v. ประกอบด้วย

* concurrent / consecutive
concurrent = adj. เกิดพร้อมกัน
consecutive = adj. ที่ตามมา

* confidant / confident
confidant = n. คนที่ไว้ใจ
confident = adj. เชื่อมั่น ,ไว้ใจ

* confidant / confidante
confidant = n. คนที่ไวใจชาย
confidante = n. คนที่ไว้ใจหญิง

* conform / confirm
conform = v. ทำตาม
confirm = v. ยืนยัน ,รับรอง

* confound / compound
confound = v. ท.สับสน(confuse)
compound = v. ประกอบด้วย

* congenial / congenital
congenial = adj. เข้ากันได้ดี
congenital = adj. มีแต่เกิด

* connote / denote
connote = v. พูดเป็นนัย(imply)
denote = v. หมายถึง (mean)

* consequently / subsequently
consequently = conj. ดังนั้น(so)
subsequently = adv. ต่อมา(afterward)

* consider / considerable / considerate
consider = v. พิจารณา
considerable = adj. มากมาย
considerate = adj. เกรงใจ

* consul / consult
consul = n. สลานกงสุล
consult = v. ปรึกษา

* contemptible / contemptuous
contemptible = adj. น่ารังเกียจ
contemptuous = adj. รู้สึกรังเกียจ

* continual / continuous
continual = adj. ต่อเนื่องเป็นช่วง
continuous = adj. ต่อเนื่องตลอด

* contribute / contribute to
contribute = v. บริจาค ,เขียนบทความให้
contribute to = v. ก่อให้เกิด

* converge / diverge
converge = v. รวมกัน
diverge = v. แยกกัน

* cook / cooker
cook = n. พ่อครัว
cooker = n. หม้อหุงข้าว

* co-operation / corporation
co-operation = n. ค.ร่วมมือ
corporation = n. บริษัท

* coral / corral
coral = n. ประการัง
corral = n. คอกสัตว์

* corps / corpse
corps = n. กลุ่ม ,คณะ
corpse = n. ซากศพ

* correspondence / correspondents
correspondence = n. การติดต่อทางจม.
correspondents = n. ผู้ติดต่อทางจม. ,นักข่าว

* council / counsel
council = n. คณะกรรมการ ,สภา
counsel = v. ปรึกษา

* councilor / counselor
councilor = n. กรรมการ
counselor = n. ผู้ให้คำปรึกษา

* creak / creek
creak = v. เสียงเอี๊ยด
creek = n. ลำธาร

* criterion / criteria
criterion = n.เอก กฏ ,หลักการ
criteria = n.พหู กฏ ,หลักการ
* critic / critique
critic = n. ผู้วิจารณ์
critique = n. คำวิจารณ์(criticism)
= v. วิจารณ์ (criticize)

* cue / queue
cue = n. ไม้แทงสนุ้ก
queue = n. แถว(line)

* currant / current
currant = n. ลูกเกด (raisin)
current = adj. ปัจจุบัน

* curtsy / courtesy
curtsy = v. ถอนสายบัว(เคารพ)
courtesy = n. มารยาทดี

* cynic / septic
cynic = n. คนมองแต่แง่ลบ(ร้าย)
septic = adj. ติดเชื้อ ,เกิดหนอง

หมวด D
* daily / daisy
daily = adj. ทุกๆวัน(day+ly)
daisy = n. ดอกเดซี่

* dam / damn
dam = n. เขื่อน
damn = v. สาปแช่ง ,ประณาม

* data / datum
data = n.พหู ข้อมูล
datum = n.เอก ข้อมูล

* date / day
date = n. วันที่ ( 1 – 31)
day = n. วัน (จ. – อา.)

* dazed / dazzled
dazed = adj. มึนงง
dazzled = adj. ตาพร่า ,ประหลาดใจ

* dear / deer
dear (เดียร์) = adj. ที่รัก
= adj. ราคาแพง
deer (เดียร์) = n. กวาง

* dear / dearth
dear (เดียร์) = adj. ที่รัก
= adj. ราคาแพง
dearth(เดิอร์ธ) = n. ความขาดแคลน

* decent / descent
decent = adj. ถูกต้อง ,ถูกศีลธรรม
descent = n. การลง ,ความเสื่อมลง

* decision / division
decision = n. ก.ตัดสินใจ(v=decide)
division = n. ก.แบ่ง ,ชั้น(v=divide)

* deduct / deduce
deduct = v. ลบออก
deduce = v. สรุป

* defective / deficient
defective = adj. เสียหาย ,ชำรุด
deficient = adj. ขาดแคลน ,ไม่พอเพียง

* definite / definitive
definite = adj. แน่นอน
definitive = adj. น่าเชื่อถือ

* defuse / diffuse
defuse = v. ปลดชนวน
diffuse = v. ทำให้กระจาย

* deliberate / debilitate
deliberate = adj. ที่จงใจ ,ที่เจตนา
= v. คิดไตร่ตรอง ,ตั้งใจกับ
debilitate = v. ทำให้หมดแรง

* demonstrate
demonstrate = v. สาธิต
= v. ประท้วง(= protest,rally)

* deny / refute
deny = v. ปฏิเสธ
refute = v. พิสูจน์ว่าไม่จริง(กม.) ,หักล้าง(กม.)

* dependent / dependant
dependent = adj. พึ่งพา ,ขึ้นอยู่กับ
dependant = n. คนที่ต้องพึ่งคนอื่น (ตกงาน)

* deposit / depose / dispose
deposit = v. ฝากเงิน
depose = v. ปลดตำแหน่ง
dispose = v. ทิ้งขยะ
= v. วางกำลังทหาร

* deprecate / depreciate
deprecate = v. ว่าร้าย ,ใส่ร้าย
depreciate = v. ลดค่า

* desert / dessert
desert = n. ทะเลทราย
= v. ละทิ้ง
dessert = n. ขนมหวาน

* desirous / desirable
desirous = adj. รู้สึกต้องการ ,รู้สึกปรารถนา
desirable = adj. เป็นที่ต้องการ ,เป็นที่ปรารถนา

* device / devise
device = n. เครื่องมือ ,อุปกรณ์
devise = v. ประดิษ์ฐ์

* dew / due
dew (ดิว) = n. น้ำค้าง
due (ดิว) = adj. ถึงกำหนด ,ถึงเวลา

* diagnosis / prognosis
diagnosis = n. ก.วินิฉัยโรค
prognosis = n. ก.ทำนาย

* diary / dairy
diary (ไดอารี) = n. อนุธิน
dairy (แดรี) = n. ผลิตภัณฑ์จากนม

* die / dye
die (ดาย) = v. ตาย
dye (ดาย) = v. ย้อมผม

* die / dead / death / deathly
die = v. ตาย
dead = adj สภาพตาย
death = n. ความตาย ,คนตาย
deathly = adj. ถึงตายได้

* dim / dull
dim = adj. สลัว ,มัว(แสงไฟ) ,โง่
dull = adj .สลัว ,มัว(อากาศ) ,น่าเบื่อ ,โง่

* diner /dinner
diner (ไดเนอร์) = n. คนทานอาหาร(dine+er)
dinner(ดินเนอร์) = n. อาหารค่ำ

* disability / inability
disability = n. ความพิการ
inability = n. ไม่มีความสามารถ

* disassemble / dissemble
disassemble = v. แยกออก
dissemble = v. อำพราง

* disc / dice
disc (ดิสค) = n. จานแบน ,แผ่นแบนๆ
dice (ไดส) = n. ลูกเต๋า

* discomfit / discomfort
discomfit = v. รบกวน(disturb)
discomfort = n. ความไม่สบายใจ

* discover / discoverer / discovery
discover = v. ค้นพบ
discoverer = n. ผู้ค้นพบ
discovery = n. การค้นพบ

* discreet / discrete
discreet(ดิสครีต) = adj. รอบคอบ
discrete(ดิสครีต) = v. หลั่งออก ,ปล่อยออก

* discriminating / discriminatory
discriminating = adj. ที่แยกแยะได้ดี
discriminatory = adj. ที่ลำเอียง

* disinterested / uninterested
disinterested = adj. ยุติธรรม
uninterestd = adj. ไม่ใส่ใจ ,เพิกเฉย

* dismantle / mantle / mantel
didmantle = v. ทำให้แยกออกเป็นชิ้น
mantle = n. เสื้อคลุม
mantel = n. หิ้งบนเตาผิง

* dispose / disposal / disposition
dispose = v. ทิ้งขยะ
= v. วางกำลังทหาร
disposal = n. ขยะ ,ของเสีย
disposition = n. การวางกำลังทหาร

* dissension / dissent
dissension = n. ก.แตกแยก
dissent = v. แตกแยก

* dissident / dissertation
dissident = n. คนต้านรัฐบาล
dissertation = n. วิทยานิพนธ์(ป.เอก)

* distinct / distinctive
distinct = adj. แตกต่าง
distinctive = adj. โดดเด่น

* dived / dove
dived = v2 ดำน้ำ
dove = n. นกพิราบ

* divorce / divorcee
divorce = n. พ่อม่าย
divorcee = n. แม่ม่าย

* do / make
do = v. ทำการบ้าน(ไม่ใช่วัตถุ)
make = v. ทำบ้าน(วัตถุ)

* doe / dough
doe (โด) = n. กวางตัวผู้
dough (โด) = n. แป้งผสมน้ำ (ทำขนมปัง) ,ขนมโดนัท

* dose / doze
dose = n. ปริมาณยาหนึ่งหน่วย
doze = v. สัปหงก

* downside / underside
downside = n. ข้อเสีย
underside = n. ก้น ,ใต้สุด

* draft / draught / drought
draft = v. ร่างแบบ
draught = n. ลมที่พัดแรง
drought = n. ค.แห้งแล้ง

* draw / drawer
draw = v. ลาก ,ดึง
= n. เสมอ(กีฬา)
drawer = n. ลิ้นชัก ,คนลาก

* dual / duel
dual = adj. คู่ ,คู่ขนาน
duel = n. การดวล ,การท้าต่อสู้

* duck / duckling
duck = n. เป็ด
duckling = n. ลูกเป็ด

* dying / dyeing
dying = n. การตาย (die+ing)
dyeing = n. การย้อมผม(dye+ing)

หมวด E
* earn / urn
earn = v. หาเลี้ยงชีพ
urn = n. เเจกันยักษ์

* earthy / earthly
earthy = adj. กก.ดิน (earth)
earthly = adj. กก.โลก(the earth)

* economy / economic / economical / economist / economics / economize
economy = n. เศรษฐกิจ ,ค.ประหยัด
economic = adj. กก.เศรษฐกิจ
economical = adj. รู้ประหยัด
economist = n. นักเศรษฐศาสตร์
economics = n. วิชาเศรษฐศาสตร์
economize = v. ทำให้ประหยัด

* edict / addict
edict = n. กม.
addict = v. ท.ติดยา
= n. คนติดยา

* eek / eke
eek = interj. ตกตลึง ,สุดยอด
eke = v. ทำให้ยาวขึ้น

* e.g. / i.g.
e.g. =(ตัวย่อ) ยกตัวอย่างเช่น(for example)
i.g. =(ตัวย่อ) นั่นคือ (that is)

* elaborate
elaborate = adj. ซับซ้อน
= v. อธิบาย

* elect / select
elect = v. เลือกตั้ง
select = v. เลือกสรรค์

* elevator / escalator / flyover
elevator = n. ลิฟท์
escalator = n. บันไดเลื่อน
flyover = n. สะพานลอย

* elicit / illicit
elicit = v. เกลี้ยกล่อม ,ลวงให้บอกความจริง
illicit = adj. ผิดกฏหมาย

* eligible / illegible
eligible = adj. มีสิทธิ์
illegible = adj. อ่านไม่ออก ,เขียนหวัด

* elimental / elimentary
elimental = adj. กก.ธาตุ
elimentary = adj. เป็นพื้นฐาน

* eminent / imminent / emanant
eminent = adj. โดดเด่น
imminent = adj. จวนจะเกิด
emanant = adj. ที่ออกมา

* emission / omission
emission = n. การปล่อยออก(v = emit)
omission = n. การละเว้น (v = omit)

* emulument / emollient
emulument = n. เงินชดเชย
emollient = n. สารทำให้นุ่ม

* enervate / innervate
enervate = v. ตัดกำลัง
innervate = v. มีเส้นประสาทครอบครุม

* enormity / enormousness
enormity = n. ค.ชั่วร้าย
enormousness = n. ค.มหึมา

* enquire / enquiry / enquiries
enquire = v. ถาม
enquiry = nเอก. การถาม ,คำถาม
enquiries = nพหู. คำถามหลายคำถาม

* ensure / insure
ensure = v. ทำให้เชื่อมั่น ,ทำให้มั่นใจ
insure = v. รับประกัน (ชีวิต)

* entomology / etymology
entomology = n. ว.กีฏะวิทยา(แมลง)
etymology = n. ว.รากศัพท์

* envelop / envelope
envelop = v. ปกคลุม
envelope = n. ซองจม.

* epigram / epigraph
epigram = n. คำคม
epigraph = n. คำจารึก

* equable / equitable
equable = adj. สงบเงียบ
equitable = adj. ยุติธรรม

* errant / err
errant = adj. ผิดปกติ
err = v. ผิดพลาด

* especially / specialty
especially = adv. โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
specialty = n. ของพิเศษ

* ethereal / ephemeral
ethereal = adj. เป็นอากาศ ,จับต้องไม่ได้
ephemeral = adj. ชั่วประเดี๋ยว

* everyday / every day
everyday = adj. ทุกๆวัน
every day = adv. ทุกๆวัน

* everyone / every one
everyone = pron. ทุกๆคน
every one = pron. แต่ละคน

* evoke / invoke
evoke = v. ปลุกเรียก ,กระตุ้น
invoke = v. ปลุกผี ,วิงวอน

* exact
exact = adj. แน่นอน ,ถูกต้อง
= v. บีบบังคับ ,เรียกร้อง

* exalt / exult
exalt = v. ท.ยินดี ,สรรเสริญ
exult = v. ยินดี

* except / expect
except = v. นอกจาก ,เว้นแต่
= prep. นอกจาก ,เว้นแต่
expect = v. คาด ,คาดหวัง

* exercise / exorcise
exercise = v. ออกกำลังกาย
exorcise = v. ปลุกผี

* execrate / excoriate
execrate = v. ประนาม
excoriate = v. คัดค้าน

* exiguous / exigent
exiguous = adj. เล็ก ,น้อย ,เบาบาง
exigent = adj. เร่งด่วน

* exotic / erotic
exotic = adj. แปลก
erotic = adj. กก.เพศ

* expand / expend
expand = v. ขยาย ,แผ่
expend = v. ใช้จ่าย

* expand / expanse
expand = v. ขยาย ,แผ่
expanse = n. การขยาย ,ขอบเขต

* expend / expense / expensive
expend = v. ใช้จ่าย
expense = n. ค่าใช้จ่าย
expensive = adj. มีราคาแพง

* explicit / implicit
explicit = adj. ชัดเจน
implicit = adj. ที่เป็นนัย

* extant / extent
extant = adj. ที่มีอยู่(exist)
extent = n. เนื้อหา ,ขอบเขต

หมวด F
* factious / fractious
factious = adj. ที่แตกแยก
fractious = adj. ดื้อรั้น

* fail / fill
fail = v. ล้มเหลว ,สอบตก (fail -failed -failed)
fill = v. ใส่ ,บรรจุ (fill -filled -filled)

* fair / fare
fair (แฟร์) = adj. ปานกลาง ,ผิวขาว ,ยุติธรรม
= n. นิทรรศการ
fare (แฟร์) = n. ค่าโดยสาร

* fall / fell
fall = vi ตก ,หล่น ,หล่วง (fall – fell – fallen)
fell = vt โค่น ,ทำให้ล้ม (fell – felled – felled)
= vi2 ตก ,หล่น ,หล่วง (fall – fell – fallen)

* farther / further
farther = adj. ไกลกว่า(ระยะทาง)
further = adj. มากกว่า(ไม่ใช่ระยะทาง)

* fatal / fateful
fatal = adj. ถึงตาย
fateful = adj. สำคัญมาก

* fawn / faun
fawn (ฟอน) = n. ลูกกวาง
faun (ฟอน) = n. เทพครึ่งคนครึ่งแกะ

* faze / phase
faze (เฟส) = v. ก่อกวน ,รบกวน
phase (เฟส) = n. ระยะ ,ขั้น

* feat / fete
feat (ฟีต) = n. ความสามารถ
fete (ฟีต) = n. งานเลี้ยงฉลอง

* feel / felt
feel = v. รู้สึก ,จับ ,สัมผัส (feel – felt – felt)
felt = n. สักหลาด
= v2,3 รู้สึก ,จับ ,สัมผัส (feel – felt – felt)

* feet / feat
feet (ฟีต) = n.พหู เท้า(foot-feet)
feat (ฟีต) = n. ความสามารถ

* fertile / futile
fertile = adj. อุดมสมบูรณ์
futile = adj. ไร้ผล

* few / little
few = adj.+ nพหู จำนวนเล็กน้อย(few – fewer – fewest)
little = adj.+ n.un จำนวนเล็กน้อย(little – less – least)

* fewer / less
fewer = adj.+ nพหู น้อยกว่า
less = adj + n.un น้อยกว่า

* fewest / least
fewest = adj.+ nพหู น้อยที่สุด
least = adj.+ n.un น้อยที่สุด

* fiance / fiancee
fiance = n. คู่หมั้นชาย
fiancee = n. คู่หมั้นหญิง

* fictional / fictitious
fictional = adj. กก.นิยาย
fictitious = adj. ปลอม

* figuratively / literally
figuratively = adv. อย่างอุปมา(เปรียบเทียบ)
literally = adv. อย่างเป็นจริง

* final / finale
final = n. สอบปลายภาค
finale = n. ฉากจบละคร

* fine / find
fine = adj. สบายดี ,แหลม ,เล็ก ,สวยงาม
= v. ปรับเงิน (ทำผิดกฏหมาย)
= n. ค่าปรับ
find = v. ค้น ,หา ,ค้นหา ,เจอ ,พบ

* fir / fur
fir (เฟอร์) = n. ต้นเฟอร์
fur (เฟอร์) = n. ขนมิ๊ง ,ขนสัตว์

* firm / fur
firm = adj. มั่นคง ,แข็งแรง
= n. บริษัท (company)
fur = n. ขนเฟอร์

* flagrant / fragrant
flagrant = adj. อื้อฉาว
fragrant = adj. หอมหวาน

* flare / flair
flare(แฟลร์) = n. แสงว๊าป
flair(แฟลร์) = n. พรสวรรค์

* flaunt (vaunt) / flout
flaunt = v. คุยโม้ ,โอ้อวด
flout = v. เย้ย ,ฝ่าฝืน(กม.)

* flea / flee
flea (ฟลี) = n. เห็บ (หมา)
flee (ฟลี) = v. หลบหนี

* floe / flow
floe (โฟล) = n. แผ่นน้ำแข็งลอยน้ำ (ในทะเล)
flow (โฟล) = v. ปล่อย ,ไหล

* flour / flower
flour (เฟลาเออะ)= n. แป้งทำขนมปัง
flower(เฟลาเออะ)= n. ดอกไม้

* flu / flue
flu (ฟลู) = n. ไข้หวัดใหญ่
flue(ฟลู) = n. ปล่องควัน

* fly / flight / fright / fight / freight
fly = v. บิน
= n. แมลงวัน
flight = n. การบิน ,เที่ยวบิน
= n. ขั้นบันได
fright = n. ค.ตกใจกลัว
fight = v. ต่อสู้ ,ทะเลาะ
= n. ก.ต่อสู้ ,ก.ทะเลาะ
freight = n. ระวาง ,การขนส่งทางเรือ

* fool / full
fool (ฟุล) = n. คนโง่ (foolish = โง่)
full (ฟุล) = adj. เต็ม ,ครบ ,อิ่ม

* forbear / forgo
forbear = v. อดทน
= n. บรรพบุรุษ (forebear)
forgo = v. ละทิ้ง

* fore / four
fore(ฟอร์) = n. ด้านหน้า ,ส่วนหน้า
four(ฟอร์) = n. เลขสี่

* forego / forgo
forego = v. ไปข้างหน้า
forgo = v. ละทิ้ง

* foreword / forward
foreword = n. คำนำ
forward = adv. ไปข้างหน้า

* formally / formerly
formally = adv. อย่างเป็นทางการ
formerly = adv. ก่อนหน้านี้

* forth / fourth
forth = prep. ไปข้างหน้า
fourth = n. ลำดับสี่

* fortuitous / fortunate
fortuitous = adj. บังเอิญ
fortunate = adj. โชคดี

* forward / foreword
forward = adv. ไปข้างหน้า
foreword = n. คำนำ

* foul / fowl
foul (เฟลาว) = v. ทำให้สกปรก ,เล่นผิดกติกา
fowl (เฟลาว) = n. สัตว์ปีก (เป็ด ,ไก่ ,นก)

* found / founder
found = v2,3 หา ,เจอ ,พบ (find – found – found )
= v. ก่อตั้ง ,สถาปนา (found – founded – founded)
founder = v. จม ,ล่ม (founder – foundered – foundered)

* founder / flounder
founder = v. จมลง (found – founded – founded)
flounder = v. ตะเกียกตะกาย (flounder – floundered – floundered)

หมวด G

* gait / gate
gait = n. ท่าทางการเดิน
gate = n. ประตูรั้ว

* gambol / gamble
gambol = v. กระโดดเล่น (สัตว์)
gamble = v. เล่นพนัน

* general / generous
general = adj. ทั่วไป
generous = adj. ทั่วไป
= adj. ใจดี

* genie / genius
genie = n. เทพจีนี่
genius = n. ค.อัฉริยะ

* getaway / get away
getaway = n. คนหลบหนี
get away = v. หลบหนี

* gibe / jibe
gibe = v. เยอะเย้ย
jibe = v. เห็นด้วย

* go / undergo
go = v. ไป
undergo = v. ประสพ

* goal / gaol
goal = n. เป้าหมาย ,ประตู
gaol = n. คุก

* going out / outgoing
going out = n. ก.ออกไปข้างนอก
outgoing = n. ก.ท่องเที่ยว

* golf / gulf
golf = n. กอล์ฟ
gulf = n. อ่าว

* good / well
good = adj. ดี
well = adj. สบายดี(fine)
= adv. อย่างดี ,อย่างเก่ง

* gorilla / guerrilla
gorilla = n. ลิงกอริลล่า
guerrilla = n. กองโจร

* gourmand / gourmet
gourmand = n. คนโลบ
gourmet = n. นักชิมอาหาร

* grave / graze
grave = n. ป่าช้า
= adj. รุนแรง
graze = v. กินหญ้า (วัว)

* gray / grey
gray = adj. สีเทา
grey = adj .สีเทา

* grease / Greece
grease = n. ความเหนียวเหนอะ
Greece = n. ประเทศกรีซ

* great / grate
great = adj. ใหญ่ ,ยิ่งใหญ่ ,มหาราช
grate = v. ขูดออก

* grill / grille
grill = n. ตะแกง
grille = n. ลูกกรงเหล็ก

* grind / ground
grind = v. บด(พริก) (grind – ground – ground)
ground = n. พื้นดิน
= v2,3 บด(พริก) (grind – ground – ground)

* grisly / grizzly
grisly = adj. น่ากลัว ,ทุเรศ
grizzly = adj มีสีเทา
= n. หมีกริสลี่

* gristly / grizzle
gristly = adj. กก.กระดูกอ่อน
grizzle = n. ผมหงอก
= v. ท.มีสีเทา

* groan / grown
groan = v. คำราม
grown = n. เสื้อคลุมหมอ

* guild / gild
guild = n. สมาคม
gild = v. เคลือบทอง

* guilt / gilt
guilt = n. ความผิด (กฏหมาย)
gilt = n. แผ่นเคลือบทอง
หมวด H
* hail / hale
hail = v. โห่ร้อง
= n. ลูกเห็บ
hale = adj. สุขภาพดี

* hair / hare
hair = n. ผม ,ขน
hare = n. กระต่ายป่า

* hall / haul
hall = n. ห้องโถง ,ศาลาว่าการ
haul = v. ดึง ,ลาก

* halve / half
halve = v. แบ่งครึ่ง
half = n. ครึ่งส่วน

* hangar / hanger
hangar = n. โรงจอดเครื่องบิน
hanger = n. ไม้แขวนเสื้อ

* hanged / hung
hanged = v2,3. แขวนคอตาย(hang- hanged -hanged)
hung = v2,3. เเขวนของ (hang- hung – hung)

* hard / hardly
hard = adj. แข็ง ,แกร่ง ,ยาก
hardly = adv. แทบจะไม่ ,ไม่ใคร่จะ ,นานๆครั้ง

* hardy / hearty
hardy = adj. อดทน ,แข็งแรง ,กล้าหาญ
hearty = adj. ร่าเริง ,เป็นมิตร

* hare / heir
hare = n. กระต่ายป่า
heir = n. ทายาท (มรดก)

* hawk / hock
hawk = n. เหยี่ว
hock = n. ข้อเท้าสัตว์

* heal / heel
heal = v. รักษาโรค
heel = n. ส้นรองเท้า

* hear / here
hear = v. ได้ยิน (hear – heard – heard)
here = adv. ที่นี่

* heard / herd
heard = v2,3 ได้ยิน (hear – heard – heard)
herd = n. ฝูง (สัตว์)

* heroin / heroine
heroin = n. ยาเสพติด (เฮโรอิน)
heroine = n. วีรสตรี

* hide / hind
hide = v. แอบ ,ซ่อน
= n. หนังสัตว์
hind = adj. ด้านหลัง(behind)
= n. กวางตัวเมีย

* high / highly
high = adj. สูง
= adv. สูง
highly = adv. อย่างสูงส่ง ,อย่างสูงล้ำ

* higher / hire
higher = adj. ขั้นกว่า สูงกว่า
hire = v. เช่า ,จ้างวาน

* him / hym
him = pron. เขา (ผู้ชาย)
hym = v. ร้องเพลง

* historic / historical
historic = adj. สำคัญมาก
historical = adj. กก.ประวัติศาสตร์

* hoard / horde
hoard = v. สะสม ,กักตุน
horde = n. กลุ่ม

* hole / whole
hole = n. รู ,หลุม
whole = adj. ทั้งหมด

* holy / holly
holy = adj. ศักดิ์สิทธิ์
holly = n. ชื่อต้นไม้

* home / hone
home = n. บ้าน
hone = v. ทำใหัเก่งขึ้น

* homework / housework
homework = n. การบ้าน
housework = n. งานบ้าน

* hoping / hopping
hoping = ving กำลังหวัง (hope+ing)
hopping = ving กำลังกระโดด(hop +ing)

* hour / our
hour = n. ชั่วโมง
our = adj. ของเรา

* housemaid / housemade
housemaid = n แม่บ้าน ,คนใช้
housemade = adj. ทำจากบ้าน

* hue / hew
hue = n. สี
hew = v. ตัด

* human / humane
human = adj. กก.มนุษย์
humane = adj. มีมนุษยธรรม

หมวด I

* idle / idol
idle = adj. ขี้เกียจ
idol = n. คนต้นแบบ

* imminent / immanent
imminent = adj. ที่จวนจะเกิด(im = into)
immanent = adj. ที่อยู่ภายใน (im = into)

* immoral / immortal
immoral = adj. ไร้ศีลธรรม (im = not)
immortal = adj. อมตะ (im = not)

* immunity / impunity
immunity = n. ภูมิคุ้มกัน (im = not)
impunity = n. การนิรโทษ (im = not)

* impact
impact = n. การชน
= n. ผลกระทบ
= n. ปรากฏการณ์

* imply / implicate
imply = v. พูดเป็นนัย
implicate = v. เกี่ยวของกับ

* inchoate / incoherent
inchoate = adj. ที่แรกเริ่ม
incoherent = adj. ที่เข้ากันไม่ได้(in = not)

* incipient / insipid
incipient = adj. ที่เริ่มต้น
insipid = adj. ไร้รสชาด(in = not)

* incite / insight
incite = v. ฟ้องร้อง
insight = n. ค.เข้าใจลึกซึ้ง

* incredulous / incredible
incredulous = adj. ไม่เชื่อถือ(in = not)
incredible = adj. ยอดเยี่ยม(in = not)

* indeterminate / indeterminable
indeterminate = adj. คลุมเครือ(in = not)
indeterminable = adj. มากมาย (in = not)

* indite / indict
indite = v. เขียน ,ประพันธ์
indict = v. ฟ้องร้อง

* infamous / inflammable / nonflammable
infamous = adj. เสียชื่อ (in = not)
inflammable = adj. ที่ติดไฟได้ (in = into)
nonflammable = adj. ที่ไม่ติดไฟ (non = not)

* inflammable / flammable / nonflammable
inflammable = adj. ติดไฟได้ (in = into)
flammable = adj. ติดไฟได้
nonflammable = adj. ไม่ติดไฟ (non = not)

* ingenious / indigenous / genius
ingenious = adj. ฉลาด
indigenous = adj. ดั้งเดิม ,จากท้องถิ่น
genius = n. คนอัฉริยะ ,ความอัฉริยะ

* inhuman / inhumane
inhuman = adj. ไม่ใช่มนุษย์ ,โหดเหี้ยม(in = not)
inhumane = adj. ไร้มนุษยธรรม (in = not)

* inquire / inquiry / inquiries
inquire = v. ถาม
inquiry = nเอก. การถาม ,คำถาม
inquiries = nพหู. คำถามหลายคำถาม

* insidious / invidious
insidious = adj. ลึกลับ
invidious = adj. ลำเอียง

* install / instill
install = v. ติดตั้ง
instill = v. ซึมซาบ

* installment / installation
installment = n. การผ่อนเป็นงวด
installation = n. การติดตั้ง(แอร์)

* intense / intent
intense = adj. รุนเเรง ,เข้มข้น
intent = n. เจตนา ,ค.ตั้งใจ

* intolerable / intolerant
intolerable = adj. ไม่อาจทนได้(in = not)
intolerant = adj. รู้สึกทนไม่ได้(in = not)

* intrusive / obtrusive
intrusive = adj. ที่บุกรุก
obtrusive = adj. น่ารังเกียจ

* it’s / its
it’s = phr. มันคือ (it is)
its = adj. ของมัน
หมวด J
* jam / jamb
jam = v. ทำให้ติดแน่น
= n. แยมทาขนมปัง(spread=US)
jamb = n. เสาประตู

หมวด K
*key / quay
key(คี) = n. ลูกกุญแจ
= adj. หลัก ,สำคัญ
quay(คี) = n. อ่าว

* kin / ken
kin = n. ญาติ
ken = n. ค.รู้

* knit / nit
knit(นิต) = v. ถักไหมพรม
nit (นิต) = n. ไข่เหา

* knot / not / no
knot (น็อต) = n. ปม
not (น็อต) = adv. ไม่
no = adj. ไม่

* know / knew / new
know = v. รู้ (know – knew – known)
knew(นู) = v2 รู้ (know – knew – known)
new (นู ,นิว) = adj. ใหม่

หมวด L
* ladder / latter
ladder = n. บันไดลิง
latter = n. สิ่งหลัง

* laid / lain
laid = v2,3. วางของ ,วางไข่ ,เรียงอิฐ (lay-laid-laid)
lain = v3 นอนลง (lie-lay-lain)

* lain / lane
lain = v3 นอนลง (lie – lay – lain)
lane = n. ซอย ,ตรอก ,ช่อง

* lair / layer
lair = n. ถ้ำหมี
layer = n. ชั้น ,ขั้น

* latent / patent
latent = adj. แฝงอยู่
patent = n. สิทธิ์บัตร

* launch / lay
launch = v. ปล่อยออก
lay = v. วางของ ,วางไข่ ,ก่ออิฐ (lay – laid – laid)

* law / lore
law = n. กม.
lore = n. ตำนาน

* lay / lie / lei
lay = v. วางของ ,วางไข่ ,ก่ออิฐ (lay -laid -laid)
= v2. นอนลง (lie – lay -lain)
lie = v. โกหก (lie -lied -lied)
= v. นอนลง (lie -lay -lain)
lei = n. พวงมาลัย

* leach / leech
leach = v. กรองทิ้ง
leech = n. ปลิง

* leak / leek
leak = v. รั่ว ,ซึม
leek = n. ชื่อพืช (คล้ายต้นหอม)

* leave / left / let
leave = vi ออกจาก(บ้าน) ,จบจาก(รร.) (leave – left – left)
= vt ละทิ้ง ,ทิ้งข้อความ
left = n. มือซ้าย
= vi2,3 ออกจาก(บ้าน) ,จบจาก(รร.) (leave – left – left)
= vt2,3 ละทิ้ง ,ทิ้งข้อความ
let = vt ปล่อย ,อนุญาต ,ให้เช่า (let – let – let )
* led / lead
led = v2,3 นำ ( lead -led -led )
lead = v. นำ ( lead -led -led )
= n. ตะกั่ว

* legal / illegal / legible / illegible / licit / illicit / eligible / ineligible / litterate / illiterate

legal = adj. ถูกกม.
illegal = adj. ผิดกม.
legible = adj. เขียนอ่านออก
illegible = adj. เขียนอ่านไม่ออก
licit = adj. ถูกกม.
illicit = adj ผิดกม.
eligible = adj. มีสิทธิ์
ineligible = adj. ไม่มีสิทธิ์
litterate = adj. อ่านออกเขียนได้
illiterate = adj. อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้

* lessen / lesson
lessen = v. ทำให้น้อยลง (less + en)
lesson = n. บทเรียน

* level
level = v. ปรับให้เรียบเสมอ
= v. ทำลายจนราบเรียบ

* liable / libel
liable = adj. ที่ผูกพัน
libel = n. ก.สบประมาท

* licence / license
licence = n. ก.อนุญาติ
license = v. ให้อนุญาติ

* life / lift / live / lives
life = nเอก ชีวิต
lift = v. ยกขึ้น
= n. ลิฟท์
live = v. มีชีวิตอยู่
= adj. ยังมีชีวิตอยู่ ,สด (การแสดง)
lives = nพหู ชีวิตหลายชีวิต(life = nเอก ,lives = nพหู)

* lightening / lightning
lightenig = n. การทำให้เบาบางลง (lighten + ing)
lightnig = n. ฟ้าผ่า

* likely / alike
likely = adj. เป็นไปได้ ,มีแนวโน้ม
alike = prep. เหมือน

* lo / low
lo = interj. ดูซิ (look)
low = adj. ต่ำ
= v. เสียงวัว

* loan / lone
loan = n. เงินกู้
lone = adj. โดดเดี่ยว

* loath / loathe
loath = adj. ไม่เต็มใจ
loathe = v. เกลียดชัง

* loose / lose
loose = adj. หลวม
lose = v. สูญเสีย ,ทำหาย ,แพ้

* luxurious / luxuriant
luxurious = adj. หรูหรา
luxuriant = adj. ฟุ่มเฟือย

หมวด M
* madam / madame
madam = pron. คำเรียกคุณผู้หญิง
madame = n. ญ.แต่งงานแล้ว

* made / maid
made = v2,3 ทำ (make – made – made)
maid = n. คนใช้

* magical / magic
magical = adj. กก.เวทย์มนท์
magic = n. เวทย์มนท์

* magnate / magnet
magnate = n. นายทุนใหญ่
magnet = n. แม่เหล็ก

* mail / male
mail = n. จดหมาย
male = n. ผู้ชาย

* main / maim
main = adj. หลัก ,สำคัญ
maim = v. ทำให้พิการ

* Maine / main
Main = n. ชื่อรัฐเมนท์
main = adj. หลัก ,สำคัญ

* maize / maze
maize = n. ข้าวโพด
maze = n. เขาวงกต(labyrinth)

* malevolent / maleficient
malevolent = adj. มีเจตนาร้าย
maleficient = adj. ที่ทำชั่ว

* malicious / malignant
malicious = adj. มีเจตนาร้าย
malignant = adj. ที่ว่าร้าย ,เป็นอตร.

* mall / maul
mall = n. ตลาด ,ศูนย์การค้า
maul = n. ฆ้อนยักษ์

* mane / mine
mane = n. แผงขน (บนคอม้า)
mine = pron. ของๆฉัน
= n. เหมืองแร่

* manner / manor
manner = n. อาการ
manor = n. คฤหาสน์

* mantle / mantel
mantle = n. เสื้อคลุม
mantel = n. หิ้งบนเตาผิง

* mar / march / March
mar = v. ทำให้เสื่อมเสีย ,ทำให้เสียหาย
march = v. เดินสวนสนาม
March = n. เดือนมีนาคม

* marital / martial
marital = adj. กก.การแต่งงาน
martial = adj. กก.การต่อสู้

* marmalade / jam
marmalade = n. แยมผิวส้ม
jam = n. แยมทั่วไป

* marshal / martial
marshal = n. จอมพล
martial = adj. เกี่ยวกับการต่อสู้

* massage / message
massage = v. นวดตัว
message = n. ข้อความ

* masterful / masterly
masterful = adj. ทรงอำนาจ
masterly = adj. มีฝีมือมาก

* mat / matt
mat = n. เสื่อ
matt = adj. ด้าน (ไม่เงาวับ)

* match / patch
match = v. จับคู่ ,เข้ากันกับ
= n. นัดการแข่งขัน ,ไม้ขีดไฟ
patch = v. ปะ (เสื้อผ้า)
= n. ผืนดิน

* may / May
may = v. อาจจะ
May = n. เดือนพฤษภาคม

* maybe / may be
maybe = adv. อาจจะ
may be = v อาจจะ

* mean / meat
mean = v. หมายถึง
= adj. ใจดำ ,ค่ากลาง
meat = n. เนื้อ

* medal / meddle
medal = n. เหรียญ(กีฬา ,กล้าหาญ)
meddle = v. ยุ่ง ,มั่ว

* meet / mete
meet = v. พบ ,เจอ
= n. การประชุม (meeting)
mete = v. กระจาย ,แบ่งปัน

* meringue / merengue
meringue = n. ขนมอบ
merengue = n. การเตันมะเร็งเก้

* metal / mettle
metal = n. โลหะ
mettle = n. ความกล้าหาญ

* metre / meter
metre = n. หน่วย 1 เมตร
meter = n. เครื่องมือวัด

* might / mite
might = v2. อาจจะ (may – might)
= n. อำนาจ
mite = n. เงินเล็กน้อย

* militate / mitigate
militate = v. ต่อสู้ ,รบ
mitigate = v. บรรเทา

* miner / minor
miner = n. ชาวเหมือง
minor = adj. เล็กน้อย ,ไม่สำคัญ

* mineral / mining
mineral = n. แร่ธาตุ
mining = n. การทำเหมืองแร่

* Miss / miss / mist
Miss = pron. นางสาว
miss = v. พลาด ,คิดถึง
mist = n. หมอก

* misuse / abuse
misuse = v. ใช้ในทางที่ผิด
abuse = v. ด่าทอ ,ทำผิดกฏหมาย ,ข่มขืน

* moat / mote
moat = n. คูเมือง
mote = n. จุด ,รอยแต้ม

* mole / mould
mole = n. ไฝ
mould = n. แม่พิมพ์

* momentary / momentous
momentary = adj. ชั่วประเดี่ยว
momentous = adj. สำคัญมาก

* moral / morale
moral = n. ศีลธรรม
morale = n. ขวัญ ,กำลังใจ

* mores / moray
mores = n. ขนบธรรมเนียม
moray = n. ปลาไหล

* morning / mourning
morning = n. ตอนเช้า
mourning = n. การครวญคราง (mourn + ing)

* motive / motif
motive = n. แรงจูงใจ
motif = n. ของย้อนยุค

* muscle / mussel
muscle = n. กล้ามเนื้อ
mussel = n. หอยนางรม
หมวด N
* natal / novel
natal = adj. กก.การเกิด
novel = adj. ใหม่
= n. นิยาย (= fiction)

* naval / navel
naval = adj. กก.การเดินเรือ (เกี่ยวกับการเดินเรือ)
navel = n. สะดือ

* net / nettle
net = n. ตาข่าย ,แห ,อวน
nettle = n. ไม้มีขน (คันมาก)
= v. รบกวน (= disturb)

* none / nun
none = pron. ไม่มีใคร
nun = n. แม่ชี

* notable / noticeable
notable = adj. มีชื่อเสียง
noticeable = adj. ที่มองเห็นง่าย

* novel
novel = adj. ใหม่ ,ทันสมัย
= n. นิยาย

* nutrient / nutrition
nutrient = n. สารอาหาร
nutrition = n. อาหาร ,การบริโภค

* nutritional / nutritious
nutritional = adj. กก.อาหาร
nutritious = adj. สุขภาพดี ,ดีต่อสุขภาพ

หมวด O
* oar / ore
oar = n. ไม้พาย (เรือ)
ore = n. สายแร่

* obeisance / obsequious
obeisance = n. ค.เคารพ
obsequious = adj. ที่ประจบ

* object / objection / objective
object = v. คัดค้าน
= n. วัตถุ
= n. วัตถุประสงค์ (ไม่ค่อยนิยมใช้)
objection = n. การคัดค้าน
objective = n. วัตถุประสงค์ (นิยมใช้)
= n. ข้อสอบช๊อย (subjective = ข้อสอบเขียน)

* oblivious / impervious
oblivious = adj. ไม่คำนึงถึง ,ลืมนึก
impervious = adj. ไม่อาจผ่านได้

* observance / observation
observance = n. การเชื่อฟัง
observation = n. การสังเกตุ

* obtuse / obtruse
obtuse = adj. โง่
obtruse = v. ยื่นออก ,อวดดี

* obvious / oblivious
obvious = adj. ชัดเจน
oblivious = adj. ไม่คำนึงถึง ,ลืมนึก

* official / officious
official = adj. เป็นทางการ
= n. เจ้าหน้าที่
officious = adj. บ้าอำนาจ ,ชอบเสือก

* ointment / ornament
ointment = n. ครีม ,ขี้ผึ้ง
ornament = n. เครืองประดับ

* open / opened
open = v. เปิด
= adj. ที่เปิดอยุ่
opened = v3 ที่ถูกเปิด

* ordinance / ordnance
ordinance = n. กม.
ordnance = n. อาวุธ

* ought / aught
ought = v. ควรจะ
aught = pron. อะไรก็ได้

* overcome / overtake
overcome = v. เอาชนะ
overtake = v. แซง(รถ)

* overdo / overdue
overdo = v. ทำมากเกิน
overdue = adj. เกินกำหนด

* overlook / look over / oversee
overlook = v. มองข้าม
over look = phrv. ตรวจตรา
oversee = v. ตรวจตรา ,คุมงาน

* overseas / oversee
overseas = adv. ต่างประเทศ
oversee = v. ตรวจตรา ,คุมงาน

* overtake / take over
overtake = v. แซง(รถ)
take over = phrv. ยึดครอง

หมวด P
* pad / paddle
pad = n. แผ่นบางๆ
paddle = v. เดินเตอะแตะ

* paean / peon
paean = n. กวี
peon = n. ไพร่

* pail / pale
pail = n. ถังน้ำ
pale = adj. ซีด
= n. ไม้ยาว

* pain / pane / pangs
pain = n. ความเจ็บปวด
pane = n. กระจกหน้าต่าง
pangs

* pair / pare
pair = n. คู่
pare = v. ปลอกเปลือก

* palate / patette
palate = n. เพดานปาก
palette = n. จานระบายสี

* pale / pallet
pale = adj. ซีด
pallet = n. เสื่อ

* pamper / pander
pamper = v. เอาอกเอาใจ
pander = v. ชักนำไปทำชั่ว

* parameter / perimeter
parameter = n. ตัวแปร ,ปัจจัย
perimeter = n. เส้นรอบวง

* paramount / tantamount
paramount = adj. สำคัญมาก
tantamount = adj. เทียบเท่า

* parish / perish
parish = n. เขตวัด
perish = v. ตาย

* passed / past
passed = v2. ผ่าน
past = prep. ผ่าน
= adj. อดีต

* pastel / pastille
pastel = n. สีซีดๆ
pastille = n. ยาอม

* pasture / pastor
pasture = n. ทุ่งหญ้า
pastor = n. คณะพระ

* patience / patients
patience = n. ค.อดทน
patients = nพหู คนไข้

* pause / paws
pause = v. หยุด
paws = n. อุ้งเท้า

* peace / piece
peace = n. สันติภาพ ,ความสงบ
piece = n. ชิ้น

* peal / peel
peal = v. เสียงกระดิ่ง
peel = n. เปลือก
= v. ปลอกเปลือก

* peasant / pheasant
peasant = n. ชาวนา
pheasant = n. ไก่ฟ้า

* pedal / peddle
pedal = n. ที่วางเท้า
peddle = v. เดินเร่ขายของ

* pedal / petal
pedal = n. ที่เหยีบ
petal = n. กลีบดอก

* peek / peak / pique
peek = v. แอบมอง
peak = n. จุดสูงสุด
pique = v. ทำให้โกรธ

* peek / peep / peer
peek = v. แอบมอง
peep = v. แอบมอง
peer = v. มองหา

* peek / pear
peek = v. แอบมอง
pear = n.. ลูกแพร์

* peep / pop
peep = v. แอบมอง
pop = v. กระโดด

* peer / pier
peer = v. มองหา
= n. เพื่อนสนิท
pier = n. แพท่าเรือ

* penchant / pension
penchant = n. ความชอบมาก
pension = n. เงินบำนาญ

* pendant / pendent
pendant = n. สิ่งที่ห้อย
pendent = adj. ที่ห้อยอยู่

* peril / perish
peril = n. ภัย ,อันตราย
perish = v. ตาย ,เน่าเสีย

* perpetrate / perpetuate
perpetrate = v. ทำผิดกม.
perpetuate = v. ท.แพร่หลาย

* perquisite / prerequisite
perquisite = n. เงินเพิ่มเติม
prerequisite = adj. ที่ต้องทำก่อน

* persecute / prosecute
persecute = v. ข่มเหง ,รังแก
prosecute = v. ฟ้องร้อง

* personal / personnel
personal = adj. เป็นส่วนตัว (private)
personnel = adj. กก.บุคคลทั่วไป(person)

* perspective / prospective
perspective = n. ภาพของสถาปนิก
prospective = adj. เป็นอนาคต

* pidgin / pigeon
pidgin = n. ภาษาผิดไวยกรณ์
pigeon = n. นกพิราบ

* piquant / pique
piquant = adj. เผ็ดมาก
pique = v. ทำให้โกรธ

* plain / plane
plain = n. ที่ราบ
= adj. พื้นๆ ,ธรรมดา
plane = n. เครื่องบิน
= adj. เรียบ ,เสมอ

* please / plea
please = adv. กรุณา ,โปรด
= v. ทำให้พอใจ ,เอาใจ
plea = n. การขอร้อง ,การอุทรธ์

* plum / plumb
plum = n. ต้นพลัม
plumb = n. ลูกดิ่ง

* pole / poll
pole = n. ขั้วโลก
poll = n. การเลือกตั้ง ,การสำรวจ

* politics / policy
politics = n. การเมือง
policy = n. นโยบาย ,กรมธรรม์

* pool / pull
pool = n. สระน้ำ
pull = v. ดึง

* pore / pour
pore = n. รูขุมขน
= v. เร่งอ่านหนังสือ
pour = v. เท ,กรอก ,ริน

* portent / potent
portent = n. ลางร้าย
potent = adj. มีความสามารถ

* portray / portrait
portray = v. วาดภาพคนเหมือน
portrait = n. ภาพคนเหมือน

* postlude / prelude
postlude = n. ฉากจบละคร
prelude = n. การโหมโรงต(ฉากเริ่มละคร)

* pracical / pracicable
pracical = adj. ที่ปฏิบัติได้จริง ,ทั่วไป
pracicable = adj. ที่ปฏิบัติได้จริง

* pracically
pracically = adv. อย่างปฏิบัติได้จริง
= adv. เกือบ(= almost ,virtually)

* practice / practise
practice = n. การปฏิบัติ
practise = v. ปฏิบัติ

* pragmatic / pregnant
pragmatic = adj. เน้นการปฏิบัติ
pregnant = adj. มีท้อง

* precede / proceed
precede = v. นำหน้า ,มาก่อน
proceed = v. ดำเนินต่อ

* precedence / precedent
precedence = n. สิ่งสำคัญสุด
precedent = n. สิ่งที่มีมาก่อน

* premier / premiere
premier = n. นายกรัฐมนตรี
premiere = n. หนังรอบปฐมทัศน์

* premise / promise
premise = n. สมุติฐาน
promise = v. สัญญา
= n. สัญญา

* premise / premises
premise = n. สมมุติฐาน
premises = n. บ้านและที่ดิน
* prescribe / proscribe
prescribe = v. เขียนใบสั่งยา
proscribe = v. ห้าม ,ไล่ออก

* prey / pray
prey = n. เหยื่อ
= v. ล่าเหยื่อ
pray = n. บทสวด
= v. สวดมนต์

* principal / principle
principal = adj. สำคัญ
= n. ครูใหญ่
principle = n. หลักการ ,กฏ ,ศีลธรรม

* prize / prise
prize = n. รางวัล
prise = v. งัดแงะ

* proceed / proceeds
proceed = v. ดำเนินต่อ (= keep)
proceeds = n. กำไร

* pronouncement / pronunciation
pronouncement = n. การประกาศ ,การแถลง
pronunciation = n. การออกเสียง

* proof / prove
proof = n. หลักฐาน ,การพิสูจน์
prove = v. พิสูจน์ว่า

* prophecy / prophesy
prophecy = n. การทำนาย
prophesy = v. ทำนาย

* prophet / pamphet
prophet = n. ผู้ทำนาย ,พระเยซู ,พระมูฮำหมัด
pamphet = n. ใบปลิว

* prospect / prospectus
prospect = n. อนาคต
= v. เสาะหา
prospectus = n. หลักสูตรการเรียน

* prostate / prostrate
prostate = n. ต่อมลูกหมาก
prostrate = v. นอนหมอบ

* prune / punch
prune = v. เล็ม ,ตัด
punch = v. ชก
= n. เหล้าผสม
หมวด Q
* quiet / quietus
quiet = adj. เงียบ
quietus = n. ค.เงียบ

* quite / quit
quite = adv. มากทีเดียว
quit = v. เลิก

หมวด R
* rack / wrack
rack = n. คราด
wrack = n. ความฉิบหาย ,เรืออับปาง

* raise / raze
raise = vt. ทำให้เพิ่มขึ้น ,ยกขึ้น ,ระดมทุน ,เลี้ยง (คน)
raze = v. กำจัด ,ขจัด ,ทำลาย

* raise / rise / rose
raise = vt. ทำให้เพิ่มขึ้น (raise – raised – raised)
rise = vi. พุ่งขึ้น (rise – rose – risen)
rose = n. ดอกกุหลาบ
= vi2 พุ่งขึ้น (rise – rose – risen)

* rap / wrap
rap = n. ดนตรีแรพ
= v. เคาะเบาๆ (เต้นแรพ)
wrap = v. ห่อ

* rapt / wrapped
rapt = v. ปิติ
wrapped = v3 ห่อ

* rational / rationale
rational = adj. มีเหตุผล
rationale = n. กฏ ,หลักการ

* ravage / ravish
ravage = v. ทำลาย
ravish = v. ข่มขืน

* read / reed
read = v. อ่านหนังสือ
reed = n. ต้นกก(อ้อ)

* real / reel
real = adj. แท้จริง
reel = n. หลอด ,ม้วน

* reality / realty
reality = n. ค.จริง
realty = n. ที่ดิน

* rear / rare
rear(เรีย) = adj. ด้านหลัง
= v. ยกสองขาหน้า (หมา)
= v. เลี้ยงสัตว์
rare(แร) = adj. หายาก
= adj. ดิบ

* recent / resent
recent = adj. ปัจจุบัน
resent = v. โกรธ

* reek / wreak
reek = v. มีกลิ่นเหม็น
wreak = v. ทำโทษ ,แก้แค้น

* refer / infer
refer = v. อ้างอิง
infer = v. สรุป

* regimen / regiment
regimen = n. กฏ ,หลักเกณฑ์
regiment = n. กองทหาร

* regretful / regrettable
regretful = adj. รู้สึกเสียใจ
regrettable = adj. น่าเสียใจ

* reluctant / reticent
reluctant = adj. ลังเลใจ
reticent = adj. เงียบสงบ

* rein / reign
rein = n. บังเหียรม้า
reign = n. ยุค ,สมัย (king)

* remainer / reminder
remainer = n. สิ่งที่เหลือ
reminder = n. สิ่งคอยเตือน

* require / request
require = v. ต้องการ ,กำหนด
request = v. ขอร้อง
= n. การขอร้อง

* residence / residents
residence = n. ที่อยู่อาศัย
residents = n. ผู้อยู่อาศัย

* resourse / recourse
resourse = n. แหล่ง
recourse = n. ค.ช่วยเหลือ

* respect / respective
respect = v. เคารพ
= n. ความเคารพ
respective = adj. เรียงตามลำดับ

* respectful / respectable
respectful = adj. รู้สึกเคารพ
respectable = adj. น่าเคารพ

* respond / response
respond = v. ตอบ
response = n. การตอบ

* responsive to / responsible for
responsive to = adj. ตอบสนองกับ ,สอดคล้องกับ
responsible for = adj. รับผิดชอบกับ

* rest / wrest
rest = v. พักผ่อน
wrest = v. บิด

* restive / restful
restive = adj. วุ่นวาย
restful = adj. สงบ

* restless / the rest
restless = adj. วุ่นวาย
the rest = n. สิ่งที่เหลือ

* result from / result in
result from = v. เป็นผลมาจาก ,เกิดมาจาก
result in = v. ก่อให้เกิด

* retch / wretch
retch = v. จะอาเจียร
wretch = n. คนชั่ว

* reverend / reverent
reverend = adj. น่าเคารพ
= n. พระบาดหลวง
reverent = adj. รู้สึกเคารพ

* rifle / riffle
rifle = v. ปล้น
= n. ปืนยิงช้าง
riffle = v. สลับไพ่
= n. สายน้ำ

* right / rite
right = adj. ถูกต้อง ,ถูกศีลธรรม ,มือขวา
= n. สิทธิ์
rite = n. พิธี , งาน

* ring / wring
ring = n. แหวน ,รอบเวทีมวย
= vi. เสียงโทรศัพท์ดัง ,เสียงกระดิ่ง
= vt. สั่นกระดิ่ง
wring = v. บิด (ผ้า)

* ringer / wringer
ringer = n. คนสั่นกระดิ่ง
wringer = n. คนบิดผ้า

* road / rowed
road = n. ถนน
rowed = v2 พายเรือ

* roe / row
roe = n. ไข่ปลา
row = n. แถว
= v. พายเรือ

* roll / role
roll = v. ม้วน ,กลิ้ง ,หมุน
role = n. บทบาท (หนัง)

* root / route
root = n. รากไม้
route = n. เส้นทาง

* rough / ruff
rough = adj. หยาบ
ruff = n. ปกเสื้อคอจีบ

* rout / route
rout = v. เอาชนะ
route = n. เส้นทาง

* rows / rouse
rows = n. แถว
= v + s พายเรือ
rouse = v. กระตุ้น(arouse)

* rung / wrung
rung = v2. สั่นกระดิ่ง (ring -rung -rung)
wrung = v2. บิดผ้า (wring-wrung-wrung)

* rye / wry
rye = n. ข้าวไรย์
wry = adj. บิดเบี้ยว
หมวด S
* sail / sale
sail = v. ล่องเรือ
= n. ใบเรือ
sale = n. การขาย

* sailor / seller
sailor = n. กลาสีเรือ (sail + or)
seller = n. คนขาย (sell + er)

* salacious / salutary
salacious = adj. บ้าตัณหา
salutary = adj. ดีต่อสุขภาพ

* salary / wages
salary = n. เงินเดือน
wages = n. ค่าจ้าง

* scared / scary
scared = adj. รู้สึกกลัว
scary = adj. น่ากลัว

* scene / seen
scene = n. ฉาก ,ที่เกิดเหตุ ,สถานที่
seen = v3 มองเห็น (see – saw – seen)

* scent / sent
scent = n. กลิ่นหอม
sent = v2,3 ส่ง (send – sent – sent)

* sceptic / septic
sceptic = adj. สงสัย
septic = adj. ติดเชื้อ ,เกิดหนอง

* scrimp / skimp
scrimp = v. ลดลง
skimp = v. ตัดออก

* sea / seize
sea = n. ทะเล
seize = v. ยึด

* seam / seem
seam = n. รอยเย็บ ,ตะเข็บ
seem = v. ดูเหมือนว่า

* secede / succeed
secede = v. ถอนตัวออก(องค์กร)
succeed = v. ทำสำเร็จ ,สืบทอดต่อ

* sell / sale
sell = v. ขาย
sale = n. ก.ขาย

* seller / salesman
seller = n. พนง.ขาย
salesman = n. พนง.ขาย

* sense / sensible / sensitive
sense = n. ค.รู้สึก , ค.มีเหตุผล
= v. รู้สึกว่า
sensible = adj. มีเหตุผล
sensitive = adj. อ่อนไหว ,บอบบาง

* sensual / sensuous / sensory
sensual = adj. กก.เพศ ,บ้าตัณหา
sensuous = adj. กก.ความรู้สึก
sensory = adj. กก.ความรู้สึก

* serf / surf
serf = n. ทาส
surf = v. เล่นเซิฟ

* sever / severe
sever = v. ตัดแยก
severe = adj. รุนแรง

* sew / sow
sew = v. เย็บผ้า
sow = v. หว่านเมล็ดพืช

* shade / shadow
shade = n. ร่มเงา
shadow = n. เงาคน

* shear / shears / sheer
shear = v. ตัด
shears = n. คีมตัดใบ้ไม้
sheer = adj. เต็มที่

* shine
shine = v. ส่องแสง (shine – shone – shone)
shine = v. ขัดรองเท้า(shine – shined – shined)

* shoe / shoo
shoe = n. รองเท้า
shoo = v. เสียงไล่สัตว์

* shortage / shortness
shortage = n. ก.ขาดแคลน
shortness = n. ค.สั้น

* side / sigh
side = n. ด้านข้าง ,สีข้าง
sigh = v. ถอนหายใจ

* sight / site
sight = n. การมองเห็น
= v. มองเห็น
site = n. สถานที่

* simple / simplistic
simple = adj. ง่ายๆ
simplistic = adj. ที่ง่ายเกิน

* singly / singularly
singly = adj. ที่ละคน
singularly = adv. อย่างโด่ดเด่น

* sit / set / seat
sit = vi นั่งลง (sit – sat – sat)
set = vi ตกลง(พระอาทิตย์) (set – set – set)
= vt จัด ,เรียง
seat = vt พาไปนั่ง(เด็ก ,ลูกค้า)(seat-seated-seated)

* sled(ge) / sluggard
sled(ge) = n. เลื่อน ,แคร่
sluggard = n. คนขี้เกียจ

* sleigh / slight
sleigh = n. เลื่อน ,แคร่
slight = adj. เล็กน้อย

* slight / sleight
slight = adj. เล็กน้อย
sleight = n. ความชำนาญ (skill) ,เล่ห์กล

* soar / sore
soar = v. พุ่ง ,ทะยาน
sore = adj. เจ็บปวด ,แย่

* sole / soul
sole = adj. เดี่ยว ,อันเดียว
soul = n. จิตใจ ,จิตวิญญาณ

* some / sum
some = pron. จำนวนหนึ่ง
sum = n. จำนวนหนึ่ง ,ผลลัพธ์ ,ผลบวก

* some time / any time
some time = n. ช่วงเวลาหนึ่ง
any time = n. เวลาใดก็ได้

* sometime / sometimes
sometime = adv. ไม่เวลาใดก็เวลาหนึ่ง
sometimes = adv. บางครั้ง

* son / sun
son = n. ลูกชาย
sun = n. พระอาทิตย์

* soot / soothe
soot = n. เขม่า
soothe = v. ปลอบโยน ,บรรเทา

* soot / root
soot = n. เขม่า
root = n. ราก

* sooth / soothe
sooth = adj. ที่ปลอบโยน
= n. ค.จริง
soothe = v. ปลอบโยน

* species / special / specific
species = n. พันธุ์พืช ,พันธุ์สัตว์
special = adj. พิเศษ
specific = adj. ที่เจาะจง

* stable / stall
stable = n. คอกม้า
= adj. มั่นคง ,แข็งแรง
stall = n. แผง (ขายของ)

* staff / staph
staff = n. พนักงาน
staph = n. เชื้อจุลินทรีย์

* staid / stayed
staid = adj. สงบจิต
stayed = v2. คงอยู่

* stair / stare
stair = n. บันได
stare = v. จ้องมอง

* stake / steak
stake = n. การลงทุน ,กอง ,เสาหลัก ,ส่วนได้เสีย
= v. พนัน
steak = n. เนื้อสเต็ก

* stalk / strain
stalk = n. ลำต้น ,กิ่งไม้
= v. ตามรังควาญ
strain = adj. บีบ(คั้น)

*stanch / staunch
stanch = v. หยุด
staunch = adj. แข็งแรง ,ซื่อสัตย์

* stationary / stationery
stationary = adj. อยู่นิ่ง ,ไม่เคลื่อนไหว
stationery = n. ร้านขายเครื่องเขียน

* statue / stature
statue = n. รูปปั้น
stature = n. สถานะ

* statute / status
statute = n. กม.
status = n. สถานะ

* steal / steel
steal = v. ขโมย
steel = n. เหล็ก

* stern / stir
stern = adj. เข้มงวด ,จริงจัง
stir = v. คน (กาแฟ)

* stick / strict
stick = n. ไม้ยาว
= v . ติด (กาว) ,ทิ่ม
strict = adj. เข้มงวด ,จริงจัง

* stomach / abdomen
stomach = n. ท้อง
abdomen = n. ช่องท้อง

* story / storey
story = n. นิทาน ,เรื่องราว ,นิยาย
storey = n. ชั้น (ตึก)

* straight / strait
straight = adj. ตรง ,ซื่อตรง
strait = n. ช่องแคบ

* start / startle
start = v. เริ่มต้น
startle = v. ทำให้ตะลึง

* strip / stripe / striped
strip (สตริป) = v. แก้ผ้า(เปลือย)
= n. เส้น ,สายรัด
stripe (สไตรป) = n. แถบ
striped (สไตรป) = adj. เป็นลายเส้น(เสื้อเชิ้ต)

* stub / stump / stumble
stub = n. ตอไม้
stump = n. ตอไม้
stumble = v. สะดุด

* style / stile
style = n. รูปแบบ ,สไตล์
stile = n. ขั้นบันได (ในกำแพง)

* substitute / substitution
substitute = v. ทดแทน
= n. สิ่งทดแทน
substitution = n. ก.ทดแทน

* succeed / success / successful
succeed = v. ประสบค.สำเร็จ
= v. สืบทอดต่อ
success = n. ค.สำเร็จ
= n. คนประสบค.สำเร็จ
successful = adj. ประสบค.สำเร็จ

* success / succession
success = n. ค.สำเร็จ
= n. คนประสบค.สำเร็จ
succession = n. ก.สืบทอดต่อ
* suit / suite
suit (สูท) = v. เหมาะกับ
= n. ชุดสูท
suite(สวีท) = n. ห้องชุด (ห้องสวีท)

* suite / sweet
suite (สวีท) = n. ห้องชุด (ห้องสวีท)
sweet (สวีท) = adj. หวาน
= n. ของหวาน ,ขนม

* Sunday / sundae
Sunday(ซันเดย์) = n. วันอาทิตย์
sundae (ซันเด) = n. ไอศครีมชุดราดผลไม้

* suppose / supposed
suppose = v. คิดว่า
supposed = adj. ควรจะ(should)

หมวด T
* tack / tact
tack = n. หมุด ,ตะปูจิ๋ว
tact = n. กาละเทศะ

* tail / tale / tell
tail (เทล) = n. หาง
tale(เทล) = n. นิทาน
tell (เทล) = v. บอก ,เล่า

* tap / trap
tap = n. ก๊อกน้ำ
= v. เคาะเบาๆ
trap = n. กับดัก
= v. วางกับดัก

* taught / taut
taught = v2,3 สอน (teach – taught – taught)
taut = adj. ตึง

* taut / tout / taunt
taut = adj. ตึง
tout = v. เยอะเย้ย
taunt = v. เยอะเย้ย

* tea / tee
tea (ที) = n. น้ำชา ,ใบชา
tee (ที) = n. ตัวทีวางลูกกอล์ฟ

* team / teem
team (ทีม) = n. กลุ่ม ,คณะ
teem (ทีม = v. มีมากมาย

* tear / tier
tear = n. น้ำตา
= v. ฉีกขาด
tier = n. ชั้น ,ขั้น

* tell / toll
tell = v. บอก ,เล่า
toll = v. สั่นกระดิ่ง ,เสียงกระดิ่งดัง
= n. ภาษี

* temerity / timidity
temerity = n. ค.กล้า
timidity = n. ค.อาย

* tempt / attempt
tempt = v. ล่อลวง
attempt = v. พยายาม

* tenor / tenure
tenor = n. ระดับเสียงสูงมาก
tenure = n. การครอบครอง ,การอยู่ในต่ำแหน่ง

* than / then
than = prep. มากกว่า
then = adv. ต่อมา ,หลังจากนั้น

* there / their
there = adv. ที่นั่น
their = adj. ของพวกเขา

* though / thorough
though = conj. แม้ว่า ,ถึงแม้ว่า
thorough = adj. ละเอียด ,ถี่ถ้วน

* thrash (thresh) / trash
thrash (thresh) = v. นวดข้าว
trash = n. ขยะ

* threw / through
threw = v2 ขว้าง ,ปา ,โยน ,เหวี่ยง (throw – threw – thrown)
through =prep. ทะลุ ,ผ่าน ,ทั่ว ,ตลอด

* throe(s) / throw
throe(s) = n. ค.เจ็บปวด ,การชัก
throw = v. ขว้าง

* throne / thrown
throne = n. บัลลังค์
thrown = v3 ขว้าง ,ปา ,โยน ,เหวี่ยง (throw – threw – thrown)

* tick / tic
tick = n. เสียงนาฬิกา (ติ๊กๆ)
tic = n. กล้ามเนื้อกระตุก

* tide / tied
tide = n. กระแสน้ำ ,น้ำขึ้นน้ำลง
tied = v2 ผูก ,มัด

* till / tip
till = v. ไถ
= conj. จน ,จนกระทั่ง(until)
tip = n. ปลาย ,ยอด ,เงินติ๊ป
= v. ให้เงินติ๊ป ,สะดุด

* till / tilt
till = v. ไถ
= conj. จน ,จนกระทั่ง(until)
tilt = v. ทำให้เอียง

* tilth / until
tilth = n. การไถ(v.= till)
until = conj. จน ,จนกระทั่ง(till)
* titillate / titivate
titillate = v. กระตุ้น
titivate = v. ทำให้หลงใหล

* toe / tow
toe = n. นิ้วเท้า
tow = v. ลาก ,จูง

* ton / tun
ton = n. หนักพันกิโล
tun = n. ถังใหญ่

* torpid / turgid
torpid = adj. เฉื่อย
turgid = adj. โอ้อวด ,บวมพอง

* torpid / torrid
torpid = adj. เฉื่อยชา ,ซึม
torrid = adj. ร้อนจัด ,ร้อนแรง

* tortuous / torturous
tortuous = adj. ที่บิดเบี้ยว ,ซับซ้อน
torturous = adj. ที่ทรมาณ

* track / tract
track = n. รองรอย
tract = n. ผืนดิน

* troop / troupe
troop = n. กองทหาร
troupe = n. กองนักแสดง

* trustee / trusty
trustee = n. ผู้รับมอบอำนาจ
trusty = adj. น่าเชื่อถือ

*turbid / turbulent
turbid = adj. วุ่น ,ขุ่น(น้ำ)
turbulent = adj. วุ่นวาย(เหตุการณ์)

* turgid / torpid
turgid = adj. โอ้อวด
torpid = adj. เฉย ,เฉื่อยชา

หมวด U
* ultimate / penultimate
ultimate = adj. สุดท้าย ,สุดยอด
penultimate = adj. ก่อนสุดท้าย

* unconscionable / unconscious
unconscionable = adj. ไร้ศีลธรรม
unconscious = adj. ไร้สติ

* unique / antique
unique = adj. เป็นหนึ่งเดี่ยว
antique = adj. โบราญ ,เก่า

* urban / urbane
urban = adj. กก.เมือง
urbane = adj. มีมารยาทดี

หมวด V
* vacation / vocation
vacation = n. วันหยุด
vocation = n. อาชีพ

* vain / vein
vain = adj. ไร้ประโยชน์ ,หยิ่งยโส
vein = n. เส้นเลือด

* vane / wane
vane = n. ใบพัด
wane = v. ลดลง ,ข้างแรม

* veil / vale
veil = n. ผ้าคลุมหน้า
= v. ปกปิด
vale = n. หุบเขา (= valley)

* venal / venial
venal = adj. โกง
venial = adj. มีโทษเบา

* veracious / voracious
veracious = adj. เป็นความจริง
voracious = adj. โลบ

* verse / versus
verse = n. กลอน 1 บรรทัด
versus = v. ต่อสู้กับ

* vial / vile
vial = n. ขวดยาฉีดเล็กๆ ,ถ้วยเล็กๆ
vile = adj. ชั่วร้าย

* vice / vise
vice = n. ความชั่วร้าย
= adj. รอง(ประธาน)
vise = n. คีมจับ

* vicious / viscous
vicious = adj. ชั่วร้าย
viscous = adj. เหนียว ,ข้น

หมวด W
* waddle / wattle
waddle = v. เดินท่องน้ำ
wattle = n. คอกสัตว์

* waist / waste
waist = n. เอว
waste = n. ของเสีย
= v. ใช้สุรุ่ยสุร่าย ,สูญเปล่า

* wait / weight
wait = v. รอคอย
weight = n. น้ำหนัก

* waive / wave
waive = v. ลด ,ละ ,เลิก
wave = n. คลื่น (ทะเล)
= v. โบกมือ

* warrantee / warranty
warrantee = n. คนได้รับรอง
warranty = n. ก.รับรอง

* wary / weary
wary = adj. ตระหนักรู้
weary = adj. เหนื่อยล้า

* watch / clock
watch = n. นาฬิกาข้อมือ
= v. เฝ้าจ้อง
clock = n. นาฬิกาผนัง

* way / weigh
way = n. หนทาง ,วิธีการ
weigh = v. มีน้ำหนัก

* weak / week
weak = adj. อ่อนแอ
week = n. สัปดาห์

* weather / whether
weather = n. อากาศ
whether = conj. ที่ว่า…หรือไม่

* weigh / weight
weigh = v. มีน้ำหนัก
weight = n. น้ำหนัก

* wet / whet
wet = adj. เปียก
= v. ทำให้เปียก
whet = v. ฝน ,ลับ ,กระตุ้น

* wether / weather
wether = n. แกะตัวผู้(ram)
weather = n. อากาศ

* which / witch
which = rel. pron. ที่ ,ซึ่ง ,อัน
witch = n. แม่มด

* whine / wine
whine = v. ร้องครวญคราง ,คร่ำครวญ
wine = n. เหล้าไวน์ (เหล้าองุ่น)

* whit / wit
whit = n. จำนวนเล็กน้อย
wit = n. ปัญญา

* whose / who’s
whose(ฮูส) = rel. pron. ของของคน
who’s (ฮูส) = ph. ผู้เป็น(who is)

* would / wood
would(วุด) = v2 จะ ,ควรจะ (will – would)
wood (วุด) = n. ไม้ ,ป่าไม้

* wound / wool
wound = n. บาดแผล
= v. ทำให้เกิดบาดแผล ,ทำร้าย
wool = n. ผ้าขนสัตว์

* wreak / wreck / wretch
wreak = v. ทำโทษ ,แก้แค้น
wreck = v. ทำให้เสียหาย
wretch = n. เคราะห์ร้าย

* wreath / wreathe
wreath = n. พวงหรีด
wreathe = v. ล้อมรอบ

* wright / writhe
wright = n. ช่าง(อาชีพ)
writhe = v. บิด

* wrote / rote
wrote = v2 เขียน (write – wrote – written)
rote = n. การท่องจำ

หมวด Y
* yoke / yolk
yoke (โยค) = n. แอกเทียมวัว
yolk (โยค) = n. ไข่แดง

มีคำศัพท์มาเพิ่มให้เรื่อยๆ อย่าลืมเข้ามาอ่านบ่อยๆ นะครับ ค่อยๆ อ่านวันละนิด อ่านไปเรื่อยๆ ทุกวัน เก่งแน่นอนครับ (กลับมาหน้านี้ง่ายๆ โดยแชร์ไว้ที่หน้าเฟซบุ๊ก หรือเข้า google แล้วพิมพ์ tonamorn.com vocabulary)

แชร์เลย

ให้คะแนนบทเรียนนี้

Average rating 5 / 5. Vote count: 301

เป็นคนแรกที่ให้คะแนนบทเรียนนี้