คำศัพท์ภาษาอังกฤษ วัน ต่างๆ

Home/คำศัพท์ภาษาอังกฤษ/คำศัพท์ภาษาอังกฤษ วัน ต่างๆ

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ วัน

Days

Sunday = วันอาทิตย์
Monday = วันจันทร์
Tuesday = วันอังคาร
Wednesday = วันพุธ
Thursday = วันพฤหัสบดี
Friday = วันศุกร์
Saturday = วันเสาร์

working day = วันทำการ(งาน)
holiday = วันหยุดสุดสัปดาห์/วันหยุดพักผ่อน
vacation = วันหยุดพักผ่อน
birthday = วันเกิด