คำศัพท์ครอบครัว ภาษาอังกฤษ ลำดับญาติ ฟังเสียงได้ คำอ่าน คำแปล

My family ครอบครัวของฉัน คําศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับลำดับญาติ ความสัมพันธ์ภายในครอบครัว (family tree) รวมคำศัพท์ครอบครัวภาษาอังกฤษแบบละเอียดครบถ้วนทุกความสัมพันธ์ในครอบครัว พ่อแม่พี่น้อง ทั้งแบบพ่อแม่แท้ๆ […]

ครอบครัว ภาษาอังกฤษ

My family ครอบครัวของฉัน คําศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับลำดับญาติ ความสัมพันธ์ภายในครอบครัว (family tree) รวมคำศัพท์ครอบครัวภาษาอังกฤษแบบละเอียดครบถ้วนทุกความสัมพันธ์ในครอบครัว พ่อแม่พี่น้อง ทั้งแบบพ่อแม่แท้ๆ และพ่อเลี้ยง-แม่เลี้ยง ไปจนถึงพี่น้องแบบคลานตามกันมา พี่เขย ลูกติดพ่อเลี้ยง หรือพี่น้องแบบต่างๆ อีกสารพัด การเรียกลุง ป้า น้า อา ในภาษาไทยกับภาษาอังกฤษนั้นต่างกันอย่างไร คำศัพท์ที่ใช้เรียกหลานภาษาอังกฤษ ต่างจากคำที่ใช้ในภาษาไทยอย่างไร และข้อแตกต่างอีกมากมายระหว่างภาษาไทยกับภาษาอังกฤษ ที่ใช้เรียกคนในครอบครัว บทเรียนนี้ได้รวบรวมการเรียงลำดับญาติภาษาอังกฤษ คำที่ใช้เรียกความสัมพันธ์ในครอบครัวภาษาอังกฤษอย่างถูกต้อง พร้อมฟังเสียงเจ้าของภาษา จากรายการคำศัพท์ต่อไปนี้ อ่านคำศัพท์ กดฟังเสียง ดูคำอ่านให้แน่ใจ ดูคำแปลแล้วค่อยๆ นึกภาพตาม

family (แฟม’มิลี) ครอบครัว

สามารถกดแชร์ไว้บนเฟซบุ๊ก แล้วเข้ามาฟังบ่อยๆ ทุกวัน จะได้จำศัพท์พร้อมการออกเสียงที่ถูกต้องได้ด้วยนะครับ

ดูคำศัพท์ กดฟังเสียง คำอ่าน คำแปล

คำศัพท์ครอบครัวภาษาอังกฤษ ฟังเสียง คำอ่าน คำศัพท์ครอบครัวแปลไทย
father  
ฟา’เธอะ บิดา, พ่อ, คุณพ่อ
dad  
แดดฺ พ่อ (ภาษาพูด ไม่เป็นทางการ)
mother  
มา’เธอะ แม่, มารดา, คุณแม่
mom  
มอม แม่  (ภาษาพูด ไม่เป็นทางการ)
mum  
มัม แม่  (ภาษาพูด ไม่เป็นทางการ)
son  
ซัน ลูกชาย, บุตรชาย, โอรส
daughter  
ดอ’เทอะ ลูกสาว, ธิดา, บุตรี
brother  
บรา’เธอะ พี่ชาย หรือ น้องชาย
older brother โอล’เดอะ-บรา’เธอะ พี่ชาย
younger brother ยังเกอ-บรา’เธอะ น้องชาย
sister  
ซิส’เทอะ พี่สาว หรือ น้องสาว
older sister โอล’เดอะ-ซิส’เทอะ พี่สาว
younger sister ยังเกอ-ซิส’เทอะ น้องสาว
sibling  
ซิบบลิง พี่น้อง, เกี่ยวกับพี่น้อง
husband  
ฮัช’เบินดฺ สามี, ผัว, สวามี
wife  
ไวฟ ภรรยา, ภริยา, เมีย, ชายา, มเหสี
parent  
แพ’เรินท ผู้ปกครอง, บิดา หรือ มารดา (คนใดคนหนึ่ง)
parents แพ’เรินทสฺ พ่อแม่
grandparent  
แกรน-แพ’เรินท ปู่, ย่า, ตา, ยาย
grandfather  
แกรนฟาเธอะ คุณปู่ / คุณตา
grandmother  
แกรนมาเธอะ คุณย่า / คุณยาย
grandchild  
แกรนไชลฺ หลาน
grandchildren แกรนชิลเดรน หลานๆ (หลายคน)
grandson  
แกรนซัน หลานชาย (ลูกของลูก)
nephew  
เนฟ’ฟิว หลานชาย (ลูกของพี่ หรือ ลูกของน้อง)
granddaughter  
แกรนดอเธอะ หลานสาว (ลูกของลูก)
niece  
นีซ หลานสาว (ลูกของพี่ หรือ ลูกของน้อง)
great-grandfather เกรท แกรนฟาเธอะ ปู่ทวด / ตาทวด
great-grandmother เกรท แกรนมาเธอะ ย่าทวด หรือ ยายทวด
uncle  
อัง’เคิล ลุง / อาผู้ชาย / น้าชาย
aunt  
อานทฺ ป้าผู้หญิง, น้าสาว, อาผู้หญิง
cousin  
คัซ’เซิน ลูกพี่ลูกน้อง, ญาติห่างๆ
father-in-law  
ฟาเธอะ-อิน-ลอ พ่อของคู่สมรส (พ่อสามี / พ่อภรรยา)
mother-in-law  
มาเธอะ-อิน-ลอ แม่ของคู่สมรส (พ่อสามี / พ่อภรรยา)
son-in-law  
ซัน-อิน-ลอ ลูกเขย
daughter-in-law  
ดอเธอะ-อิน-ลอ ลูกสะใภ้
brother-in-law  
บราเธอะ-อิน-ลอ พี่เขย หรือ น้องเขย
sister-in-law  
ซิสเทอะ-อิน-ลอ พี่สะใภ้ หรือ น้องสะใภ้
stepfather  
สเทพฟาเธอะ พ่อเลี้ยง
stepmother  
สเทพมาเธอะ แม่เลี้ยง
stepson  
สเทพ’ซัน ลูกเลี้ยงผู้ชาย
stepdaughter  
สเทพดอเธอะ ลูกเลี้ยงผู้หญิง
stepsister  
สเทพซิสเทอะ ลูกสาวของพ่อเลี้ยง / แม่เลี้ยง
stepbrother  
สเทพบราเธอะ ลูกชายของพ่อเลี้ยง / แม่เลี้ยง

แชร์เลย