คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ในไร่นา

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ในไร่นา
On the farm

คำศัพท์: Barn
คำแปล: โรงนา

คำศัพท์: Cattle
คำแปล: วัวควาย

คำศัพท์: Cattleman
คำแปล: คนเลี้ยงสัตว์

คำศัพท์: cattle pen
คำแปล: คอกสัตว์

คำศัพท์: cart
คำแปล: เกวียน

คำศัพท์: farm house
คำแปล: บ้านชาวไร่/ชาวนา

คำศัพท์: field
คำแปล: ท้องทุ่ง/ไร่นา

คำศัพท์: haystack
คำแปล: กองฟาง/หญ้า

คำศัพท์: orchard
คำแปล: สวนผลไม้

คำศัพท์: paddy field
คำแปล: นาข้าว

คำศัพท์: scarecrow
คำแปล: หุ่นไล่กา

คำศัพท์: sickle
คำแปล: เคียวเกี่ยวข้าว

คำศัพท์: silo
คำแปล: ยุ้งฉาง

คำศัพท์: windmill
คำแปล: กังหันลม

แชร์เลย