คำศัพท์ภาษาอังกฤษ รูปทรงและส่วนประกอบทางเรขาคณิต

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ รูปทรงและส่วนประกอบทางเรขาคณิต

Geometry

circle = วงกลม

cone = รูปทรงกรวย

crescent = รูปพระจันทร์เสี้ยว

cube = รูปลูกบาศก์

cylinder = รูปทรงกระบอก

heart shape = รูปหัวใจ

diamond = สี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน

equilateral triangle สามเหลี่ยมด้านเท่า

isosceles triangle = สามเหลี่ยมหน้าจั่ว

oval = วงรี

parallelogram = สี่เหลี่ยมด้านขนาน

pyramid = รูปทรงพีรามิด

quadrant = เสี้ยว(ของวงกลม)

rectangle = สี่เหลี่ยมผืนผ้า

right triangle = สามเหลี่ยมมุมฉาก

semicircle = ครึ่งวงกลม

sphere = รูปทรงกลม

square = รูปสี่เหลี่ยม

star shape = รูปดาว รูปห้าแฉก

trapezoid = สี่เหลี่ยมคางหมู

apex = มุมยอด

base = ฐาน

center = จุดศูนย์กลาง

circumference = เส้นรอบวงกลม

corner = มุม

depth = ความลึก

diagonal = เส้นทแยงมุม

diameter = เส้นผ่าศูนย์กลาง

edge = เส้นขอบ

height = ความสูง

obtuse angle = มุมป้าน

radius = รัศมี(ของวงกลม)

right angle = มุมฉาก

width = ความกว้าง

อ่านต่อ คลิก >> รูปทรง เรขาคณิต ภาษาอังกฤษ พร้อมคำอ่าน คำแปล

แชร์เลย