คําศัพท์ภาษาอังกฤษ อุปกรณ์ในห้องอาหารโรงแรม

คําศัพท์ภาษาอังกฤษที่น่าสนใจเกี่ยวกับอุปกรณ์ในห้องอาหารของโรงแรม ตัวอย่างคําศัพท์ภาษาอังกฤษ คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำที่ 1 ashtray แปลว่า ที่เขี่ยบุหรี่ คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำที่ 2 Bottle […]

เรียนภาษาอังกฤษด้วยตัวเอง

คําศัพท์ภาษาอังกฤษที่น่าสนใจเกี่ยวกับอุปกรณ์ในห้องอาหารของโรงแรม

ตัวอย่างคําศัพท์ภาษาอังกฤษ

คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำที่ 1
ashtray แปลว่า ที่เขี่ยบุหรี่

คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำที่ 2
Bottle opener แปลว่า ที่เปิดขวด

คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำที่ 3
bowl แปลว่า ชาม

คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำที่ 4
bread plate แปลว่า จานใส่ขนมปัง

คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำที่ 5
bread basket แปลว่า ตระกร้าใส่ขนมปัง

คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำที่ 6
candle stick แปลว่า เชิงเทียน

คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำที่ 7
carafe แปลว่า ขวดแบ่งไวน์

คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำที่ 8
chair แปลว่า เก้าอี้

คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำที่ 9
coaster แปลว่า ที่รองแก้ว

คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำที่ 10
coffee cup แปลว่า ถ้วยกาแฟ

คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำที่ 11
coffee pot แปลว่า กาใส่กาแฟ

คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำที่ 12
Chopsticks แปลว่า ตะเกียบ

คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำที่ 13
Condiments set แปลว่า ชุดเครื่องปรุง

คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำที่ 14
egg holder แปลว่า ถ้วยหรือที่ว่างไข่

คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำที่ 15
folder แปลว่า สมุดพับสำหรับใส่บิล

คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำที่ 16
fork แปลว่า ส้อม

คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำที่ 17
flower vase แปลว่า แจกัน

คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำที่ 18
glass แปลว่า แก้วน้ำ

คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำที่ 19
high chair แปลว่า เก้าอี้สำหรับเด็ก

คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำที่ 20
ice bucket แปลว่า ถังใส่น้ำแข็ง

คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำที่ 21
ice tongs แปลว่า ที่คีบน้ำแข็ง

คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำที่ 22
knife แปลว่า มีด

คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำที่ 23
milk jug แปลว่า โถใส่นม

คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำที่ 24
napkin แปลว่า ผ้าเช็ดปาก

คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำที่ 25
pepper grinder แปลว่า ขวดใส่พริกไทยชนิดที่ต้องใช้มือหมุนบดพริกไทยเวลาใช้

คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำที่ 26
Pepper shaker แปลว่า ขวดใส่พริกไทยชนิดที่เวลาใช้ต้องเขย่า

คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำที่ 27
pepperbox แปลว่า กระปุกพริกไทย

คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำที่ 28
place mat แปลว่า เสื้อหรือที่รองจาน

คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำที่ 29
plate แปลว่า จาน

คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำที่ 30
salt shaker แปลว่า ขวดใส่เกลือชนิดที่ต้องเขย่า

คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำที่ 31
saucer แปลว่า จานรอง

คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำที่ 32
sauce boat แปลว่า ถ้วยใส่ซอส

คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำที่ 33
soup cup แปลว่า ถ้วยใส่ซุป

คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำที่ 34
spoon แปลว่า ช้อน

คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำที่ 35
stirrer แปลว่า ไม้คน(เครื่องดื่ม)

คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำที่ 36
straw แปลว่า หลอดดูดเครื่องดื่ม

คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำที่ 37
sugar bowl แปลว่า โถใส่น้ำตาล

คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำที่ 38
table แปลว่า โต๊ะ

คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำที่ 39
tablecloth แปลว่า ผ้าปูโต๊ะ

คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำที่ 40
tentcard แปลว่า ที่ใส่แผ่นโฆษณาบนโต๊ะอาหาร

คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำที่ 41
teapot แปลว่า กาใส่ชา

คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำที่ 42
toothpick holder แปลว่า ที่ใส่ไม้จิ้มฟัน

คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำที่ 43
tray แปลว่า ถาด

คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำที่ 44
trolley แปลว่า รถเข็น

คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำที่ 45
water jug แปลว่า เหยือกน้ำ

คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำที่ 46
wine cooler แปลว่า ถังแช่ไวน์

แชร์เลย