คำศัพท์ภาษาอังกฤษ พื้นฐาน ชุดที่ 13

เรียนภาษาอังกฤษจากคำศัพท์ภาษาอังกฤษและตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ VOCABULARY LESSON 13 Passenger There was only one passenger […]

Home/คำศัพท์ภาษาอังกฤษ/คำศัพท์ภาษาอังกฤษ พื้นฐาน ชุดที่ 13

เรียนภาษาอังกฤษจากคำศัพท์ภาษาอังกฤษและตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ

VOCABULARY LESSON 13

Passenger
There was only one passenger on the bus.

Temptation
I have a temptation to eat something sweet.

Especially
This student is especially good in Math.

Assistant
If you need anything, my assistant can help you.

Immense
The elephant was immense.

Anxiously
The father was waiting anxiously for his child to be born.

Regret
l regret to inform you that I cannot attend your weeding,

Recognize
I recognize him as the man who robbed the bank.

Employ
That store employs many people.

Operation
The operation on his heart was a success.

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ความหมาย และ ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ เพื่อให้การเรียนภาษาอังกฤษเข้าใจมากยิ่งขึ้น

1.Passenger (n)
A person traveling in a train or boat, especially one having no part in the operation of the conveyance.
ความหมาย : ผู้เดินทาง , ผู้โดยสาร
All passengers on that bus are seriously wounded.
แปลว่า : ผู้โดยสารทั้งหมดบนรถบัสคันนั้นบาดเจ็บสาหัส

2. Temptation (n)
something that tempts.
ความหมาย : การยั่วยวน
I never found any temptation that could persuade him.
แปลว่า : เขาไม่เคยหลงไหลในตัวของฉันเลย

3. Especially (adv.)
specially, particularly.
ความหมาย : โดยเฉพาะอย่างหยิ่ง
I don’t like you to be familiar with those guys, especially Tommy.
แปลว่า : ฉันไม่ชอบคุณตรงที่ว่าคุณไปคุ้นเคยกับผู้ชายกลุ่มนั้นโดยเฉพาะคนที่เขาชื่อว่าทอมมี่

4. Assistant (n)
a person who assists or serves in a subordinate position, help.
ความหมาย : ผู้ช่วย
In order to finish this project in time, two additional assistants are needed.
แปลว่า : เพื่อที่จะให้โครงการที่วางไว้สำเร็จ ลุล่วงไปทันเวลา จึงจำเป็นต้องมีผู้ช่วยงานเพิ่มขึ้นอีกสองคน

5. Immense (adj.)
very large, enormous.
ความหมาย : มหึมา
I can’t believe that such a small car can carry so many immense crates.
แปลว่า : ฉันไม่เชื่อเลยว่ารถคันนั้น จะสามารถบรรทุกลังไม้มหึมามาได้

6. Anxiously (adv.)
apprehensively, by causing anxiety.
ความหมาย : วิตกกังวล , กระวนกกระวาย
I noticed that he waited anxiously for your call.
แปลว่า : ผมสังเกตว่า เขาคอยโทรศัพท์ของคุณอย่างกระวนกระวายใจ

7. Regret (v.)
to feel sorrow or remorse over; to mourn for,
ความหมาย : เสียใจ , สำนึกผิด
l regret having caused you so much trouble.
แปลว่า : ผมเสียใจที่เป็นสาเหตุทั้งหมดที่ต้องทำให้คุณเดือดร้อน

8. Recognize (v.)
to identify as known before.
ความหมาย : จำได้
I’m glad that you recognize me though we last met ten years ago.
แปลว่า : ฉันดีใจที่คุณยังจำฉันได้ แม้ว่าเราสองคนเคยพบกันเมื่อสิบปีที่แล้วก็ตาม

9. Employ (v.)
to provide work and paid for, to make use of.
ความหมาย : จ้าง
l decided to employ someone to help me in the laboratory.
แปลว่า : ผมตัดสินใจจ้างพนักงานเพื่อช่วยในห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์

10. operation (n)
process. the condition of being in action or at work, the act, or method of operating.
ความหมาย : การปฏิบัติ และการจัดทำ
I want you to find someone who can control the operation of this machine.
แปลว่า : ฉันต้องการให้คุณหาใครสักคนท่ามารถควบคุมการทำงานของเครื่องจักรเครื่องนี้ได้

แชร์เลย

ให้คะแนนบทเรียนนี้

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

เป็นคนแรกที่ให้คะแนนบทเรียนนี้